itretisektor | Právo,Aktuality
 • Manuály pre všetky právne formy MVO k novému registru

  sledujte náš portál, čoskoro prinesieme postupy pre všetky typy MVO ako postupovať voči novému registru MVO.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Neziskovky všeobecne: Kalendár dôležitých termínov pre neziskovky

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 13. 06. 2018

S právnym postavením neziskového sektora je spojený celý rad povinností, ktorých nesplnenie spájajú súčasné platné právne predpisy s prísnymi sankciami, ktoré môžu viesť v mnohých prípadoch k uloženiu finančnej pokuty alebo až k zrušeniu mimovládnej neziskovej organizácie (ďalej len „MNO”).

Z dôvodu predchádzania nesplnenia povinností subjektmi neziskového sektora, prinášame chronologický kalendár dôležitých termínov pre základné právne formy MNO (nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond a občianske združenie) podľa súčasných nosných platných právnych predpisov.
Čítajte viac...

Neziskové organizácie všeobecne: Podpora tretieho sektora obcou

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 06. 06. 2018

Vzhľadom na množstvo a rozmanitosť spoločenských problémov nemožno očakávať od obcí, že budú schopné reagovať na všetky z nich. Z uvedeného dôvodu je veľmi dôležitá aktivita subjektov  tretieho sektora, ktoré pomáhajú obciam pri zabezpečovaní potrieb spoločnosti. Na to, aby mohli neziskové organizácie riadne plniť účel, na ktorý boli založené však potrebujú určité finančné prostriedky. V nasledujúcom článku Vám prinášame informácie o tom, akým spôsobom môžu obce podporiť tretí sektor, a tým na druhej strane zabezpečiť lepšie plnenie potrieb spoločnosti na svojom území.Čítajte viac...

Rehole/Dane: Zdaňovanie príjmu z darovania a dedenia nehnuteľností

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 06. 06. 2018

V tomto roku sme predali dva pozemky. Jeden sme nadobudli dedičstvom po smrti našej sestry a následne sme ho predali. Druhý pozemok sme nadobudli darovaním, následne zámenou a potom sme ho predali. Musíme z týchto nadobudnutých súm platiť daň?Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Možnosti využitia dobrovoľníckeho potenciálu sociálnymi organizáciami

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 30. 05. 2018
Odborný článok približuje výkon dobrovoľníckej služby v sociálnych oblastiach. Vzhľadom na množstvo sociálnych problémov je činnosť dobrovoľníkov v tejto oblasti nevyhnutnou potrebou.

Čítajte viac...

Charitatívna reklama/Neziskové organizácie všeobecne: Inštitút charitatívnej reklamy v právnom poriadku SR

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 23. 05. 2018

Inštitút charitatívnej reklamy bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Tento inštitút predstavuje ďalší spôsob finančnej podpory neziskových organizácií.Čítajte viac...

Nadácia: Zmena termínu spracovania a zverejnenia výročnej správy po novele

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 16. 05. 2018

Do kedy je nadácia povinná uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok po účinnosti novely od 1. 5. 2018? Má nadácia postupovať podľa tohto znenia už pri výročnej správe za 2017 alebo platí ešte stará lehota, a teda do 15. mája musia zverejniť výročnú správu? (prechodné ustanovenia to neriešia).


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Súdne pojednávanie v izbe zariadenia sociálnych služieb ?

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 09. 05. 2018

Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd, napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Uvádzanie základnej mzdy pri ponuke na zamestnávanie

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 09. 05. 2018

Kto má po novom povinnosť pri zverejňovaní pracovnej ponuky uvádzať sumu základnej zložky mzdy? Na koho sa ustanovenia týchto zákonov vzťahujú a na koho sa nevzťahujú?


Čítajte viac...