itretisektor | Právo,Aktuality
 • ***Zápis na 2% dane na rok 2019***

  *** Od 1. 9. 2018 sa začína zápis prijímateľov 2 % z dane na rok 2019 do Notárskeho centrálneho registra !***
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Osobné údaje/Zamestnávanie: Zverejňovanie údajov zamestnancov

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 02. 05. 2018

Akým spôsobom môžeme od mája nakladať s osobnými údajmi zamestnancov, pokiaľ ich potrebujeme zverejniť na našej stránke? Nakoľko ide o pracovné pozície osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu priamo so zákazníkmi, je potrebné, aby boli o týchto osobách zverejnené aspoň základné informácie a telefónny kontakt. Je potrebné za týmto účelom získavať súhlas našich zamestnancov podľa novej právnej úpravy? 


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Využívanie dobrovoľníkov obcami

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 02. 05. 2018

Dobrovoľníctvo predstavuje pre spoločnosť dôležitý ekonomický príspevok. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve ustanovuje pre vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby možnosť využívať dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh a takýmto spôsobom čiastočne odbremeniť rozpočet obce. 


Čítajte viac...

Osobné údaje: Spoločné spracúvanie údajov viacerými osobami

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 25. 04. 2018

Sme občianskym združením, ktoré sa snaží podporiť rozvoj športu v našom regióne a často organizujeme v spolupráci s inými občianskymi združeniami akcie pre mládež, pričom získavame ich osobné údaje za účelom informovania týchto osôb o ďalších akciách, ktoré spoločne organizujeme. Akým spôsobom máme nakladať s osobnými údajmi podľa novej právnej úpravy? Je potrebné, aby svoju dokumentáciu viedli aj ostatné občianske združenia a aj my, aj keď organizujeme akcie spoločne? 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom po dlhodobej PN

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 25. 04. 2018

Je možné dať výpoveď zamestnancovi z dôvodu jeho nadbytočnosti v zmysle organizačného poriadku, ktorý sa stal platným v čase, keď bol zamestnanec dlhodobo práceneschopný? Ako ďalej postupovať pri vyplatení odstupného a náhrady za nevyčerpanú dovolenku?


Čítajte viac...

Osobné údaje: Zodpovedná osoba

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 23. 04. 2018

V záverečnej časti bližšie rozoberáme postavenie zodpovednej osoby podľa novej právnej úpravy. 


Čítajte viac...

Neziskové organizácie všeobecne: Získavanie IČO v neziskovom sektore

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 18. 04. 2018

Pri zakladaní právnickej osoby má získanie identifikačného čísla osobitný význam. Identifikačné číslo (tzv. IČO) je špecifický a nezameniteľný identifikátor právnickej osoby, ktorého postavenie možno prirovnať k rodnému číslu fyzických osôb. Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať.  


Čítajte viac...

Rehole/Kultúrna spoločnosť: Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 18. 04. 2018

Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Dobrovoľník v prostredí Slovenskej republiky

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 18. 04. 2018

Dobrovoľníctvo je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti. Základnou črtou dobrovoľníctva je ochota venovať svoj čas, energiu a schopnosti v prospech komunity a spoločnosti ako celku. Nasledujúci článok definuje osobu dobrovoľníka a jeho postavenie v právnom systéme Slovenskej republiky.


Čítajte viac...