itretisektor | Právo,Aktuality
  • ***Osobné údaje***

    V záverečnom článku sme pripravili prehľad povinností, ktoré musí plniž zodpovedná osoba.
  • ***IČO***

    Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať. Pripravili sme preto prehľad pre jednotlivé MVO.
  • ***Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi***

    Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Rehole: Rehoľná sestra a nelegálna práca

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 20. 12. 2017

Akým spôsobom je potrebné dokladovať výkon činnosti rehoľnej sestry na účely kontroly nelegálnej práce, ktorá vykonáva činnosť pre rehoľu bezplatne a nie je jej zamestnancom?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Prijatie dieťaťa do školy na žiadosť jedného rodiča

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 13. 12. 2017
Môže materská škola prijať dieťa na základe žiadosti, ktorú podá len jeden z rodičov? 
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Potvrdenie o návšteve školy rodičovi bez výkonu starostlivosti o dieťa

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 06. 12. 2017

Sme povinní vydať potvrdenie o návšteve materskej školy otcovi dieťaťa, pokiaľ máme vedomosť o tom, že rodičia spolu nežijú a dieťa je v osobnej starostlivosti matky ? Dieťa bolo prijaté do materskej školy len na základe žiadosti matky. 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Opätovné uzavretie pracovnej zmluvy so skúšobnou dobou

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 06. 12. 2017

Máme zamestnanca, ktorému končí skúšobná lehota, pracovnej zmluvy uzatvorenej na rok. Je možné s týmto zamestnancom ukončiť túto pracovnú zmluvu a následne uzatvoriť novú na cca 3-4 mesiace, teda opäť na dobu určitú so skúšobnou dobou. 


Čítajte viac...

Rehole/Cirkevná spoločnosť: Zdravotné poistenie rehoľnej sestry z krajiny mimo EÚ

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 23. 11. 2017

Má rehoľná sestra pochádzajúca z krajiny mimo Európskej únie nárok na úhradu verejného zdravotného poistenia pokiaľ má na území Slovenskej republiky len prechodný pobyt a vykonáva iba sociálnu prácu bez nároku na príjem?  


Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť/Rehole: Preklasifikovanie nebytovej budovy na bytovú budovu

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 21. 11. 2017

Je možné preklasifikovať kláštor alebo inú rehoľnú nehnuteľnosť, ktorá je v katastri vedená ako nebytová budova, na bytovú budovu? 


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Záchranná činnosť dobrovoľníka na lyžiarskych tratiach

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 15. 11. 2017

Som členom dobrovoľnej horskej záchrannej služby a mám záujem vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskej trati. Za akých podmienok by mohol tieto činnosti vykonávať dobrovoľník? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Uznanie osvedčenia na účely kreditového príplatku

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 15. 11. 2017

Pedagogický zamestnanec nám predložil za účelom uznania kreditového príplatku osvedčenie na základe overenia profesijných kompetencií, ktoré mal vydané tohto roku. Máme takto získané osvedčenie zamestnancovi uznať? 


Čítajte viac...