itretisektor | Právo,Aktuality
  • Združenia, org. jednotky združení a organizácie s medzin. prvkom, splňte si zákonné povinnosti včas

    potrebné právne vzory na základe Zákona o registri MVO nájdete v ekniznica.itretisektor.sk
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Verejné zbierky: Formy konania zbierok

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 15. 08. 2018

Verejná zbierka musí prebiehať v súlade s ustanoveniami zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach v platnom znení. Verejnú zbierku môže vykonávať len oprávnená osoba za dosiahnutím všeobecne prospešného účelu a spôsobom, ktorý umožňuje  zákon.


Čítajte viac...

Verejné zbierky: Ako registrovať zbierku?

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 08. 08. 2018

Pred vykonaním verejnej zbierky musí oprávnená osoba zaregistrovať verejnú zbierku, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky, na príslušnom správnom orgáne. Postup registrácie verejnej zbierky je podrobne uvedený v odbornom článku.


Čítajte viac...

Všeobecne prospešné spoločnosti: Sociálne podniky a zriadenie nového orgánu neziskovky

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 08. 08. 2018

Je v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách zriadiť v neziskovej organizácii valné zhromaždenie pre získanie štatútu sociálneho podniku, ktoré bude voliť správnu radu napriek tomu, že správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie?


Čítajte viac...

2% z dane: Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2%

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 01. 08. 2018
Keďže registračné obdobie sa pomaly blíži, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac v odbornom článku.
Čítajte viac...

Školy: Doba čerpania náhradného voľna pedagogického zamestnanca

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 01. 08. 2018

Aká je zákonná doba na čerpania náhradného voľna u pedagogického zamestnanca?


Čítajte viac...

Športové gymnázia videné „Hodnotou za peniaze“: Výchova budúcich top reprezentantov štátu najmä v časti individuálnych športov alebo mládeže k všeľudským hodnotám najmä prostredníctvom kolektívneho športu ?!

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 01. 08. 2018

Už platný Školský zákon predpokladá vznik stredných športových škôl ich transformáciou z už existujúcich športových gymnázií od 1. januára 2019. Gymnáziá zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové gymnázium“ zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sa stanú strednými športovými školami podľa predpisov účinných od 1. januára 2019. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Povinné očkovanie ako podmienka pre prijatie do školy

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 25. 07. 2018

Musia byť deti, ktoré sa hlásia do materskej školy, povinne zaočkované? Ak áno, aké očkovania musia mať?


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Unifikované riešenie sporov v športe - kreačné, procesoprávne a hmotnoprávne súvislosti alternatívneho riešenia sporov

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 24. 07. 2018

Ústrednou myšlienkou predkladaného príspevku je úvaha v rozsahu prístupu de lege latta a de lege ferenda uvažovať a bližšie vedecky rozobrať ohľadne možnosti vytvorenia konceptu, neskoršieho založenia a vzniku unifikovaného riešenia sporov v športe. Úvahu, ktorá je rozoberaná vo vedeckom príspevku, je vždy potrebné detailizovať, to znamená charakterizovať ju rozsahom a obsahom dotknutých, relevantných právnych, prípadne mimoprávnych oblastí. Nutnou a východiskovou odpoveďou na uvedenú otázku je, že táto téma je vlastne podrobným pohľadom na združovacie právo ako prostriedok združovania v oblasti športu so zameraním sa na riešenie sporov vo vymedzenej oblasti s nutnosťou skúmania následkov a vlastností riešenia sporov v športe.Čítajte viac...