itretisektor | Právo,Aktuality
  • ***Plánované návrhy noviel zákonov v sociálnej oblasti***

    O tom, aké zmeny sa chystajú v zákone o sociálnych službách a zákone o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia si môžete prečítať v legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Novela školského zákona - zaradenie šesťročnej formy štúdia

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 27. 06. 2012

Predkladaný návrh zákona vychádza z výsledkov experimentálneho overovania šesťročného gymnaziálneho štúdia.


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Návrh plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2012 v oblasti kultúry

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 27. 06. 2012

Prinášame Vám plán legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2012 v oblasti kultúry.


Čítajte viac...

Zmeny v novele Zákona o štátnej správe v školstve po MPK

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 22. 06. 2012
Prinášame detailné spracovanie novely Zákona o štátnej správe v školstve vrátane zmien vykonaných v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Čítajte viac...

Možnosti dedenia MVO

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 19. 06. 2012
Právnická osoba, ktorou je v zmysle osobitných zákonov občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia a neinvestičný fond, môže byť dedičom.
Čítajte viac...

Návrh Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 15. 06. 2012

Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa ako iniciatívny materiál predkladá Návrh Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „štatút“). 


Čítajte viac...

Dosahovanie zisku a prebytku neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 14. 06. 2012

Jednou z častých otázok neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk, je, či môžu tvoriť zisk z hlavnej činnosti, ktorá nie je podnikaním.


Čítajte viac...

ŠPORTOVÁ SPOLOČNOSŤ: Národný športový zväz

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 14. 06. 2012

Príspevok rozoberá postavenie národného športového zväzu a "nevyhnutnosť" vykonávania právneho auditu.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Pripomienky k novelám školských zákonov

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 08. 06. 2012
Pripomienky k novelám školských zákonov sú už zverejnené.
Čítajte viac...