itretisektor | Právo,Aktuality
  • ***Nový zákon o športe - verejné prostriedky***

    Vybrali sme pre Vás otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh tohto zákona. Medzi týmito otázkami, môžete nájsť otázky typu, či sa 2% považujú za verejné prostriedky a podobne.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Kultúrna spoločnosť: Návrh plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2012 v oblasti kultúry

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 27. 06. 2012

Prinášame Vám plán legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2012 v oblasti kultúry.


Čítajte viac...

Zmeny v novele Zákona o štátnej správe v školstve po MPK

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 22. 06. 2012
Prinášame detailné spracovanie novely Zákona o štátnej správe v školstve vrátane zmien vykonaných v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Čítajte viac...

Možnosti dedenia MVO

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 19. 06. 2012
Právnická osoba, ktorou je v zmysle osobitných zákonov občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia a neinvestičný fond, môže byť dedičom.
Čítajte viac...

Návrh Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 15. 06. 2012

Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa ako iniciatívny materiál predkladá Návrh Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „štatút“). 


Čítajte viac...

Dosahovanie zisku a prebytku neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 14. 06. 2012

Jednou z častých otázok neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk, je, či môžu tvoriť zisk z hlavnej činnosti, ktorá nie je podnikaním.


Čítajte viac...

ŠPORTOVÁ SPOLOČNOSŤ: Národný športový zväz

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 14. 06. 2012

Príspevok rozoberá postavenie národného športového zväzu a "nevyhnutnosť" vykonávania právneho auditu.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Pripomienky k novelám školských zákonov

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 08. 06. 2012
Pripomienky k novelám školských zákonov sú už zverejnené.
Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Informácia o stave plnenia úloh Akčného plánu politiky mládeže na roky 2010 až 2011 v oblasti kultúry

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 06. 06. 2012

Prinášame Vám informáciu o stave plnenia úloh v oblasti kultúry vyplývajúcich z Akčného plánu politiky mládeže na roky 2010 - 2011, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republiky na roky 2008 - 2013.


Čítajte viac...