itretisektor | Právo,Aktuality
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

Sociálna spoločnosť: K nálezu Ústavného súdu SR č. 218/2012 o minimálnych mzdových nárokoch sestier

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 07. 10. 2013
Dňa 31.07.2012 bol v Zbierke zákonov SR publikovaný nález ústavného súdu pod číslom 218/2012, čiastka 53. V obsahu tohto článku prinášame prehľad procesu na Ústavnom súde SR a závery, ktoré vyplývajú z jeho nálezu vo veci minimálnych mzdových nárokoch sestier.
Čítajte viac...

Všeobecne prospešné spoločnosti (n.o.): Daňová povinnosť pri predaji výrobkov vytvorených v rámci rehabilitačnej činnosti

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 30. 09. 2013
V prípadovej štúdii sa venujeme daňovej povinnosti neziskovej organizácie, ktorá poskytuje sociálne služby v rehabilitačnom stredisku pre dospelých a konkrétne otázke, či je nezisková organizácia povinná odviesť daň zo sumy, ktorú získala za predaj výrobkov, ktoré zhotovili jej klienti počas rehabilitácie.
Čítajte viac...

Združenia: Štatutár MVO a výkon jeho činnosti ako SZČO pre MVO

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 24. 09. 2013
Je právne možné, aby riaditeľ občianskeho združenia vykonával na základe zmluvy o dielo pre združenie činnosti za odmenu, ktoré vykonáva ako podnikateľ vo svojom bežnom živote?
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov v súkromných školách

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 24. 09. 2013

Týka sa 5% zvýšenie platov aj pedagogických zamestnancov v súkromných školách, ktoré odmeňujú podľa vnútorného mzdového predpisu (Zákonníka práce)?


Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť: Spolupráca cirkvi s matrikou

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 23. 09. 2013
Obsahom odborného článku je posúdenie povinností orgánov cirkví a náboženských spoločností voči matričnému úradu, ktoré vyplývajú z nezávislého a autonómneho postavenia týchto subjektov.
Čítajte viac...

Zamestnávanie: Delené pracovné miesto

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 19. 09. 2013

Príspevok bližšie objasňuje inštitút deleného pracovného miesta. 


Čítajte viac...

Združenia: Zmeny stanov občianskeho združenia a účinky oznámenia do registra občianskych združení

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 09. 09. 2013

Ak meníme stanovy nášho občianskeho združenia, kedy nastane účinnosť zmien, zmenou stanov v združení alebo až zápisom zmien do registra občianskych združení?


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Povinnosť vykonávať export údajov do Rezortného informačného systému (RIS)

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 09. 09. 2013

Sme súkromné školské zariadenie. Bol nám doručený email z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v ktorom nás žiadajú vykonať export pre Rezortný informačný systém (RIS). Týka sa nás táto povinnosť?


Čítajte viac...