itretisektor | Právo,Aktuality
  • ***Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia***

    Po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    01.09. - 15.12.2017
    Registrácia prijímateľov 2% u notára.

Školské zariadenia: Zlúčenie dvoch centier voľného času (CVČ) do jedného

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 17. 04. 2013
Prípadová štúdia sa venuje zaraďovaniu a vyraďovaniu školských zariadení zo siete.
Čítajte viac...

Povinnosti dozorných orgánov v subjektoch neziskového sektora

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 17. 04. 2013
V tomto článku Vám chceme priblížiť aké povinnosti majú kontrolné orgány.
Čítajte viac...

Hierarchia a vzájomné vzťahy medzi orgánmi MVO

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 11. 04. 2013
Aké sú základné orgány MVO a ich kompetencie? Správna rada, dozorná rada, štatutárny zástupca,...

Čítajte viac...

Dar: Darovacia zmluva vo vzťahoch darovania v 3. sektore, vzťah dar a grant

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 10. 04. 2013

Subjekty neziskového sektora sa rovnako ako akékoľvek iné subjekty verejného či ziskového sektora, nezaobídu bez neustáleho uvažovania o spôsobe zabezpečenia svojich finančných potrieb s cieľom zachovania vlastnej existencie a pokrytia nákladov pre aktivity v rámci stanoveného poslania.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Vyplácanie finančného príspevku poskytovateľovi sociálnych služieb

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 10. 04. 2013

V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) poskytovateľom sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (tzv. verejný poskytovateľ sociálnej služby) a iná osoba (tzv. neverejný poskytovateľ sociálnej služby).


Čítajte viac...

Športové kluby vo finančných problémoch - diskusný seriál

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 10. 04. 2013
Dávame do pozornosti zaujímavú diskusiu na stránkach Učenej právnickej spoločnosti
Čítajte viac...

Nadácie: Zmena v osobe správcu nadácie

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 04. 04. 2013

Aký procesný postup a formálne náležitosti je potrebné dodržať pri zániku funkcie správcu nadácie a vymenovaní nového správcu nadácie ? 


Čítajte viac...

Verejné obstarávanie/2% dane: Podiel zaplatenej dane vo vzťahu k povinnosti vykonať verejné obstarávanie

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 03. 04. 2013
Príklad z praxe sa zaoberá povinnosťou vykonať verejné obstarávanie v prípade ak sa tovary alebo služby zabezpečujú z prostriedkov prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov. 
Čítajte viac...