itretisektor | Právo,Aktuality
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Zmena zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 22. 05. 2012

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa menízákon odbornom vzdelávaní. 


Čítajte viac...

Zmena vyhlášky o stredných školách

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 22. 05. 2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška o stredných školách.

Čítajte viac...

Nová vláda mení Zákon o štátnej správe v školstve

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 22. 05. 2012
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR predstavilo návrh rozsiahlej novely zákona o štátnej správe v školstve.
Čítajte viac...

Netešme sa predčasne: dohoda o minimálnych štandardoch hráčskych zmlúv UEFA

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 21. 05. 2012

Dohoda o minimálnych štandardoch hráčskych zmlúv z dieľne UEFA je prínosným počinom, avšak v podmienkach Slovenskej republiky môže naraziť (naráža) na platný právny stav športovo - právnej oblasti.


Čítajte viac...

UEFA podpísala dohodu o minimálnych štandardoch hráčskych zmlúv

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 21. 05. 2012

V Bruseli vo štvrtok 19. apríla uzavrela UEFA historickú zmluvu so sociálnymi partnermi z futbalového sektora o minimálnych štandardoch hráčskych zmlúv v krajinách EÚ a ďalších krajinách v teritoriálnej pôsobnosti UEFA.


Čítajte viac...

Záväznosť školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve pre súkromné školy

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 18. 05. 2012

Je Školský zákon a Zákon o štátnej správe v školstve záväzný pre súkromné školy a školské zariadenia v celom rozsahu?Čítajte viac...

Novela Zákona o celoživotnom vzdelávaní

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 14. 05. 2012

Do medzirezortného pripomienkového konania bol posunutý zákon ktorým sa mení Zákon o celoživotnom vzdelávaní.


Čítajte viac...

Stanovisko CPNS k Programovému vyhláseniu vlády SR

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 11. 05. 2012

Dosah programového vyhlásenia vlády na sociálne služby a cirkvi.


Čítajte viac...