itretisektor | Právo,Aktuality
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Neziskové organizácie: Aké povinnosti má občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov svojich členov? 1. časť

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 01. 07. 2013
Aké povinnosti má občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov svojich členov?
Čítajte viac...

Školy: Preskúmanie výberového konania na riaditeľa školy

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 27. 06. 2013
V niektorých prípadoch sa uchádzači o funkciu riaditeľa škôl domnievajú, že výberové konanie neprebehlo v súlade so zákonom. V akom konaní môže súd preskúmať splnenie zákonných podmienok tohto výberového konania?
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Zverejňovanie správy o výsledku kontroly obcou

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 26. 06. 2013
Je obec oprávnená zverejniť správu o výsledku kontroly so všetkými údajmi na svojom webovom sídle v rámci pozvánky na obecné zastupiteľstvo?
Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Aké oblasti môžu neziskové organizácie financovať z prostriedkov získaných na základe zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR?

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Obsahom článku je právna úprava poskytovania dotácii v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre subjekty neziskového sektora. 
Čítajte viac...

Osobné údaje: Sankcie za porušenie ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Aké sankcie za porušenie ustanovení vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov?
Čítajte viac...

Osobné údaje: Predmet, pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov a zásady spracúvania osobných údajov

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Predmetom tohto odborného článku je priblížiť čitateľom zmeny, ktoré priniesol nový zákon o ochrane osobných údajov a ich porovnanie s predchádzajúcou právnou úpravou ochrany osobných údajov, ktorá bola predmetom zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Obsahom tohto odborného článku budú ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov pojednávajúce o jeho predmete, pôsobnosti a zásadách spracúvania osobných údajov.
Čítajte viac...

Osobné údaje: Bezpečnosť osobných údajov a dohľad nad ochranou osobných údajov

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Zákon o ochrane osobných údajov priniesol množstvo zmien v právnej úprave ochrany osobných údajov, nevynímajúc podmienky a povinnosti v rámci bezpečnosti osobných údajov a dohľadu nad ochranou osobných údajov.
Čítajte viac...

Osobné údaje: Stručne k ochrane práv dotknutých osôb

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Článok sa zaoberá právami dotknutej osoby vo vzťahu k prevádzkovateľovi.
Čítajte viac...