itretisektor | Právo,Aktuality
  • Postup krokov na registráciu do Zoznamu prijímateľov - zaktualizovaný

    Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe, uverejnenej v dolnej časti portálu.
  • ***Zdaňovanie autorských odmien po novom***

    Vypracovali sme pre Vás odborný článok, zameraný na zmeny týkajúce sa zdaňovania autorských odmien.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

„Koncesionárske poplatky“ budú platiť aj po 1. januári 2013

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 21. 08. 2012

Nový návrh zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.Čítajte viac...

Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 17. 08. 2012

Nová Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania.


Čítajte viac...

Poskytovanie stravných poukážok namiesto jedla v školskej jedálni

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 09. 08. 2012

Je zamestnávateľ povinný poskytnúť učiteľom stravné poukážky, ak nie sú spokojní s jedlom v školskej jedálni prípadne ak majú špeciálnu diétu?


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Návrh Štatútu Rady vlády SR pre kultúru

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 09. 08. 2012

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru.


Čítajte viac...

Pozastavenie účinnosti z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 03. 08. 2012

Dňa 11.7.2012 Ústavný súd SR svojím uznesením zverejneným v Zbierke zákonov pod číslom 218/2012 pozastavil účinnosť zákona č. 62/2012 o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek.


Čítajte viac...

Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie (aktualizácia ŠTATÚTU)

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 30. 07. 2012

Jedným z kľúčových predpokladov dobre fungujúcej demokracie je účasť občanov na správe vecí verejných.


Čítajte viac...

Pracovný pomer na dobu určitú s učiteľom

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 26. 07. 2012

V súčasnosti je pri prijímaní pedagogických zamestnancov bežnou praxou, že zamestnávatelia s nimi uzatvárajú pracovné zmluvy na dobu určitú. Zamestnávatelia sa tým snažia v týchto prípadoch odbremeniť od toho, aby neboli v prípade pedagogických zamestnancov povinní platiť im mzdu počas školských prázdnin. Dôsledkom toho je, že pedagógovia sú často zamestnávaní iba na dobu určitú, ktorá je v trvaní školského roka. Po skončení školských prázdnin sú opätovne prijímaní do pracovného pomeru na dobu určitú a na rovnakú pracovnú pozíciu, akú zastávali.


Čítajte viac...

Novely školských zákonov v prvom čítaní

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 25. 07. 2012
Novela zákona o financovaní a zákona o štátnej správe v školstve sa nachádza v prvom čítaní v NRSR.
Čítajte viac...