itretisektor | Právo,Aktuality
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Osobné údaje: Bezpečnosť osobných údajov a dohľad nad ochranou osobných údajov

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Zákon o ochrane osobných údajov priniesol množstvo zmien v právnej úprave ochrany osobných údajov, nevynímajúc podmienky a povinnosti v rámci bezpečnosti osobných údajov a dohľadu nad ochranou osobných údajov.
Čítajte viac...

Osobné údaje: Stručne k ochrane práv dotknutých osôb

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Článok sa zaoberá právami dotknutej osoby vo vzťahu k prevádzkovateľovi.
Čítajte viac...

Osobné údaje: Registrácia, osobitná registrácia a evidencia

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Tak ako aj predošlé časti zákona o ochrane osobných údajov účinného do 30.06.2013 sa menia, zmeny zasiahli aj časť zákona v časti registrácie, osobitnej registrácie a evidencie informačných systémov v zákone o ochrane osobných údajov účinného od 01.07.2013. Zmeny sa týkajú najmä prihlasovania informačných systémov na registráciu na úrade a následné konanie o registrácii a osobitnej registrácii.
Čítajte viac...

MF SR pripravuje zintenzívniť kontrolu nakladania s podielom zaplatenej dane

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 21. 06. 2013

MF SR pripravuje v súvislosti s pripravovanou zmenou zákona zintenzívniť kontrolu MVO pri nakladaní s podielom zaplatenej dane.


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Možnosti zamestnávania v MVO

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 17. 06. 2013

Prinášame Vám krátky prehľad jednotlivých možností zamestnávania v mimovládnych organizáciách.


Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť: Systém vnútorného hospodárenia cirkvi

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 14. 06. 2013
Každá cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá chce byť registrovaná Ministerstvom kultúry SR, prikladá k návrhu na registráciu základný dokument zakladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, z ktorého musia byť okrem iného zrejmé zásady hospodárenia, včítane spôsobu určenia likvidátora pre prípad majetkového vyporiadania pri zániku cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Čítajte viac...

Všeobecne o právnej zodpovednosti neziskových organizácií a občianskych združení

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 10. 06. 2013
Obsahom odborného článku je rozobratie problematiky zodpovednosti neziskových organizácií a občianskych združení.
Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Charakter príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a vyňatie niektorých subjektov z možnosti získania príspevku

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 10. 06. 2013
V článku sa dočítate, ktorým zamestnávateľom môžu s účinnosťou od 1. mája 2013 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  môžu poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. 
Čítajte viac...