itretisektor | Právo,Aktuality

MVO: Návrh úloh Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 - 2013

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 04. 06. 2012

Na rokovanie vlády SR bol odoslaný návrh Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 - 2013, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 – 2013.


Čítajte viac...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 28. 05. 2012

Navrhované zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení.


Čítajte viac...

Národná sociálna správa na rok 2012

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 25. 05. 2012
Informácia o dosiahnutom pokroku a plánoch v sociálnych službách.
Čítajte viac...

Prinášame rozpracovanú novelu Zákona o štátnej správe v školstve

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 24. 05. 2012

Detailné rozpracovanie novely Zákona o štátnej správe v školstve, ktorá sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.


Čítajte viac...

Sociálne služby - Aktualizácia Národného programu reforiem SR

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 24. 05. 2012

Nová vláda dopĺňa program reforiem o opatrenia, ktoré sú v súlade s jej programovým vyhlásením.


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Návrh úloh Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 - 2013 v oblasti kultúry

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 23. 05. 2012

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 - 2013, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 – 2013.

Prinášame Vám zoznam úlohy štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2012 - 2013 v oblasti kultúry.


Čítajte viac...

Novela Školského zákona

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 23. 05. 2012
Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, pričom v texte tohto zákona je zakomponovaná aj nepriama novelizácia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Čítajte viac...

Zmena zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 22. 05. 2012

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa menízákon odbornom vzdelávaní. 


Čítajte viac...