itretisektor | Právo,Aktuality
 • Združenia: Obmedzenie členskej základne

  Viac k tejto téme v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Školská spoločnosť: Pracovné voľno zamestnanca pri kontinuálnom vzdelávaní

  Viac o tomto nároku v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Potreba nového zákona o verejných zbierkach

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 04. 01. 2013

Cieľom pripravovaného návrhu zákona o verejných zbierkach je sprehľadnenie, zjednodušenie a uľahčenie vykonávania verejných zbierok.


Čítajte viac...

Školy: novelizované nariadenie o rozsahu priamej vyučovacej činnosti

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 28. 12. 2012
V Zbierke zákonov bolo zverejnené nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2012.

Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť: Právne možnosti združovania veriacich v cirkevných/náboženských spoločenstvách

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 19. 12. 2012

Ktoré právne predpisy umožňujú združovanie veriacich v cirkevných/náboženských spoločenstvách?


Čítajte viac...

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 19. 12. 2012

Vláda SR schválila Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020.


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 14. 12. 2012

Novelou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa navrhujú tieto zmeny:

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý realizuje projekt a spĺňa podmienky podľa zákona č. 523/2004 Z. z., ak poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry.


Čítajte viac...

Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013 – návrhy vzťahujúce sa na oblasť neziskového sektora

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 13. 12. 2012

Prinášame vám súhrn návrhov vzťahujúcich sa pre oblasť neziskového sektora, ktoré vyplývajú z plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť - Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o financovaní od 1.1.2013

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 11. 12. 2012
Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o financovaní.
Čítajte viac...

Školská spoločnosť - Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 11. 12. 2012
Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o štátnej správe v školstve.

Čítajte viac...