itretisektor | Právo,Aktuality

Sociálne: Sankcie podľa zákona o sociálnych službách

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 29. 07. 2013

Aké sankcie voči poskytovateľom sociálnych služieb v súčasnosti zakotvuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení?


Čítajte viac...

Neziskové organizácie: Aké povinnosti má občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov svojich členov? 3. časť

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 26. 07. 2013

K povinnosti osobitných bezpečnostných opatrení vo vzťahu k informačnému systému.


Čítajte viac...

Školy: Úprava medzinárodného programu v školskej legislatíve

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 24. 07. 2013
Aká je právna úprava medzinárodného školského programu v slovenskej školskej legislatíve?
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Ukladanie pokút zriaďovateľom škôl a školských zariadení

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 22. 07. 2013

Predmetom článku sú druhy správnych deliktov a pokuty, ktoré za ne môžu byť zriaďovateľom škôl a školských zariadení uložené podľa zákona o štátnej správe v školstve. 


Čítajte viac...

Všeobecne prospešné spoločnosti (n.o.): Prevod neziskovej organizácie na inú osobu

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 15. 07. 2013

Je možné previesť neziskovú organizácie na inú osobu a zároveň zmeniť názov, sídlo a druh všeobecne prospešných služieb?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Nocľahárne v obci a nedostatočná legislatíva

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 15. 07. 2013

Ako je legislatívne upravená problematika bezdomovectva a nocľahární, a do akej miery môže mať vplyv na riešenie problematiky bezdomovectva na Slovensku?


Čítajte viac...

TS: Vedecké parky už aj na Slovensku

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 11. 07. 2013
Osem špičkových technologických centier vyrastie na Slovensku do roku 2015.
Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Podanie sťažnosti na školského inšpektora

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 11. 07. 2013
Článok rozoberá podmienky podania sťažnosti proti postupu školského inšpektora pri vykonávaní školskej inšpekcie.
Čítajte viac...