itretisektor | Právo,Aktuality
  • Prihlasovanie profesionálnych športovcov zo zahraničia do verejnej zdravotnej poisťovne

    Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Návrh na revíziu operačného programu Vzdelávanie

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 28. 06. 2012

Minister školstva, vedy, výskumu a športu predložil Návrh na revíziu operačného programu Vzdelávanie.


Čítajte viac...

Vláda SR schválila novelu zákona o financovaní škol a školských zariadení

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 28. 06. 2012

Novela zavádza nový spôsob financovania centier voľného času.


Čítajte viac...

Novela Zákona o financovaní - zavedenie možnosti získať vyšší normatívny príspevok

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 27. 06. 2012

Školy, ktoré dosahujú vynikajúce výsledky v celoštátnych objektívnych meraniach  môžu dostať normatívny príspevok zvýšený o 10% príspevku na školu.


Čítajte viac...

Novela školského zákona - zaradenie šesťročnej formy štúdia

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 27. 06. 2012

Predkladaný návrh zákona vychádza z výsledkov experimentálneho overovania šesťročného gymnaziálneho štúdia.


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Návrh plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2012 v oblasti kultúry

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 27. 06. 2012

Prinášame Vám plán legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2012 v oblasti kultúry.


Čítajte viac...

Zmeny v novele Zákona o štátnej správe v školstve po MPK

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 22. 06. 2012
Prinášame detailné spracovanie novely Zákona o štátnej správe v školstve vrátane zmien vykonaných v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Čítajte viac...

Možnosti dedenia MVO

itretisektor > Právo,Aktuality
Utorok, 19. 06. 2012
Právnická osoba, ktorou je v zmysle osobitných zákonov občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia a neinvestičný fond, môže byť dedičom.
Čítajte viac...

Návrh Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 15. 06. 2012

Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa ako iniciatívny materiál predkladá Návrh Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „štatút“). 


Čítajte viac...