itretisektor | Právo,Aktuality
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Kultúrna spoločnosť: Návrh Štatútu Rady vlády SR pre kultúru

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 09. 08. 2012

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru.


Čítajte viac...

Pozastavenie účinnosti z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 03. 08. 2012

Dňa 11.7.2012 Ústavný súd SR svojím uznesením zverejneným v Zbierke zákonov pod číslom 218/2012 pozastavil účinnosť zákona č. 62/2012 o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek.


Čítajte viac...

Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie (aktualizácia ŠTATÚTU)

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 30. 07. 2012

Jedným z kľúčových predpokladov dobre fungujúcej demokracie je účasť občanov na správe vecí verejných.


Čítajte viac...

Pracovný pomer na dobu určitú s učiteľom

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 26. 07. 2012

V súčasnosti je pri prijímaní pedagogických zamestnancov bežnou praxou, že zamestnávatelia s nimi uzatvárajú pracovné zmluvy na dobu určitú. Zamestnávatelia sa tým snažia v týchto prípadoch odbremeniť od toho, aby neboli v prípade pedagogických zamestnancov povinní platiť im mzdu počas školských prázdnin. Dôsledkom toho je, že pedagógovia sú často zamestnávaní iba na dobu určitú, ktorá je v trvaní školského roka. Po skončení školských prázdnin sú opätovne prijímaní do pracovného pomeru na dobu určitú a na rovnakú pracovnú pozíciu, akú zastávali.


Čítajte viac...

Novely školských zákonov v prvom čítaní

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 25. 07. 2012
Novela zákona o financovaní a zákona o štátnej správe v školstve sa nachádza v prvom čítaní v NRSR.
Čítajte viac...

Školská spoločnosť - zvyšovanie kvalifikácie

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 19. 07. 2012

Nevyhnutnou súčasťou úpravy pracovnoprávnych vzťahov v školskej sfére je aj zvýšenie kvalifikácie.


Čítajte viac...

ŠPORTOVÁ SPOLOČNOSŤ: Založenie a financovanie športového klubu

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 19. 07. 2012

Príspevok poukazuje na možnosti zriadenia športového klubu z hľadiska právnej formy a zdroje financovania týchto športových klubov.


Čítajte viac...

Ochranné známky subjektov MVO

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 16. 07. 2012

Ochrannou známkou je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie...


Čítajte viac...