itretisektor | Právo,Aktuality
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
  • ***Charitatívna reklama***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Osobné údaje: Stručne k ochrane práv dotknutých osôb

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Článok sa zaoberá právami dotknutej osoby vo vzťahu k prevádzkovateľovi.
Čítajte viac...

Osobné údaje: Registrácia, osobitná registrácia a evidencia

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 24. 06. 2013
Tak ako aj predošlé časti zákona o ochrane osobných údajov účinného do 30.06.2013 sa menia, zmeny zasiahli aj časť zákona v časti registrácie, osobitnej registrácie a evidencie informačných systémov v zákone o ochrane osobných údajov účinného od 01.07.2013. Zmeny sa týkajú najmä prihlasovania informačných systémov na registráciu na úrade a následné konanie o registrácii a osobitnej registrácii.
Čítajte viac...

MF SR pripravuje zintenzívniť kontrolu nakladania s podielom zaplatenej dane

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 21. 06. 2013

MF SR pripravuje v súvislosti s pripravovanou zmenou zákona zintenzívniť kontrolu MVO pri nakladaní s podielom zaplatenej dane.


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Možnosti zamestnávania v MVO

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 17. 06. 2013

Prinášame Vám krátky prehľad jednotlivých možností zamestnávania v mimovládnych organizáciách.


Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť: Systém vnútorného hospodárenia cirkvi

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 14. 06. 2013
Každá cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá chce byť registrovaná Ministerstvom kultúry SR, prikladá k návrhu na registráciu základný dokument zakladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, z ktorého musia byť okrem iného zrejmé zásady hospodárenia, včítane spôsobu určenia likvidátora pre prípad majetkového vyporiadania pri zániku cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Čítajte viac...

Všeobecne o právnej zodpovednosti neziskových organizácií a občianskych združení

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 10. 06. 2013
Obsahom odborného článku je rozobratie problematiky zodpovednosti neziskových organizácií a občianskych združení.
Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Charakter príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a vyňatie niektorých subjektov z možnosti získania príspevku

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 10. 06. 2013
V článku sa dočítate, ktorým zamestnávateľom môžu s účinnosťou od 1. mája 2013 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  môžu poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. 
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Východiská národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 10. 06. 2013

Vláda Slovenskej republiky schválila dokument Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. 


Čítajte viac...