itretisektor | Právo,Aktuality
  • Postup krokov na registráciu do Zoznamu prijímateľov - zaktualizovaný

    Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe, uverejnenej v dolnej časti portálu.
  • ***Zdaňovanie autorských odmien po novom***

    Vypracovali sme pre Vás odborný článok, zameraný na zmeny týkajúce sa zdaňovania autorských odmien.
  • Prečo „novela zákona o športe“ nemení postavenie profesionálnych športovcov?

    Viac na túto tému v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Návrh Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 15. 06. 2012

Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa ako iniciatívny materiál predkladá Návrh Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „štatút“). 


Čítajte viac...

Dosahovanie zisku a prebytku neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 14. 06. 2012

Jednou z častých otázok neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk, je, či môžu tvoriť zisk z hlavnej činnosti, ktorá nie je podnikaním.


Čítajte viac...

ŠPORTOVÁ SPOLOČNOSŤ: Národný športový zväz

itretisektor > Právo,Aktuality
Štvrtok, 14. 06. 2012

Príspevok rozoberá postavenie národného športového zväzu a "nevyhnutnosť" vykonávania právneho auditu.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Pripomienky k novelám školských zákonov

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 08. 06. 2012
Pripomienky k novelám školských zákonov sú už zverejnené.
Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Informácia o stave plnenia úloh Akčného plánu politiky mládeže na roky 2010 až 2011 v oblasti kultúry

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 06. 06. 2012

Prinášame Vám informáciu o stave plnenia úloh v oblasti kultúry vyplývajúcich z Akčného plánu politiky mládeže na roky 2010 - 2011, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republiky na roky 2008 - 2013.


Čítajte viac...

MVO: Návrh úloh Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 - 2013

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 04. 06. 2012

Na rokovanie vlády SR bol odoslaný návrh Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 - 2013, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 – 2013.


Čítajte viac...

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 28. 05. 2012

Navrhované zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení.


Čítajte viac...

Národná sociálna správa na rok 2012

itretisektor > Právo,Aktuality
Piatok, 25. 05. 2012
Informácia o dosiahnutom pokroku a plánoch v sociálnych službách.
Čítajte viac...