itretisektor | Právo,Aktuality

Dobrovoľníctvo: Využívanie dobrovoľníkov obcami

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 02. 05. 2018

Dobrovoľníctvo predstavuje pre spoločnosť dôležitý ekonomický príspevok. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve ustanovuje pre vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby možnosť využívať dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh a takýmto spôsobom čiastočne odbremeniť rozpočet obce. 


Čítajte viac...

Osobné údaje: Spoločné spracúvanie údajov viacerými osobami

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 25. 04. 2018

Sme občianskym združením, ktoré sa snaží podporiť rozvoj športu v našom regióne a často organizujeme v spolupráci s inými občianskymi združeniami akcie pre mládež, pričom získavame ich osobné údaje za účelom informovania týchto osôb o ďalších akciách, ktoré spoločne organizujeme. Akým spôsobom máme nakladať s osobnými údajmi podľa novej právnej úpravy? Je potrebné, aby svoju dokumentáciu viedli aj ostatné občianske združenia a aj my, aj keď organizujeme akcie spoločne? 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Ukončenia pracovného pomeru so zamestnancom po dlhodobej PN

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 25. 04. 2018

Je možné dať výpoveď zamestnancovi z dôvodu jeho nadbytočnosti v zmysle organizačného poriadku, ktorý sa stal platným v čase, keď bol zamestnanec dlhodobo práceneschopný? Ako ďalej postupovať pri vyplatení odstupného a náhrady za nevyčerpanú dovolenku?


Čítajte viac...

Osobné údaje: Zodpovedná osoba

itretisektor > Právo,Aktuality
Pondelok, 23. 04. 2018

V záverečnej časti bližšie rozoberáme postavenie zodpovednej osoby podľa novej právnej úpravy. 


Čítajte viac...

Neziskové organizácie všeobecne: Získavanie IČO v neziskovom sektore

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 18. 04. 2018

Pri zakladaní právnickej osoby má získanie identifikačného čísla osobitný význam. Identifikačné číslo (tzv. IČO) je špecifický a nezameniteľný identifikátor právnickej osoby, ktorého postavenie možno prirovnať k rodnému číslu fyzických osôb. Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať.  


Čítajte viac...

Rehole/Kultúrna spoločnosť: Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 18. 04. 2018

Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Dobrovoľník v prostredí Slovenskej republiky

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 18. 04. 2018

Dobrovoľníctvo je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti. Základnou črtou dobrovoľníctva je ochota venovať svoj čas, energiu a schopnosti v prospech komunity a spoločnosti ako celku. Nasledujúci článok definuje osobu dobrovoľníka a jeho postavenie v právnom systéme Slovenskej republiky.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Dobrovoľnícka „práca detí“

itretisektor > Právo,Aktuality
Streda, 11. 04. 2018

Je výkon dobrovoľníckej činnosti osobami mladšími ako 15 rokov považovaný za výkon práce? Môžu tieto činnosti deti vykonávať? Je na tieto činnosti organizácia povinná získavať určité výnimky alebo povolenia? 


Čítajte viac...