itretisektor | Aktuality
 • ***Charitatívna lotéria***

  Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie na svojom zasadnutí 4. decembra 2018 schválila návrh krokov pre rozbeh unikátneho projektu – charitatívnej lotérie.
 • ***LOTKA***

  Rozhovor s riaditeľom záujmového združenia LOTKA SLOVENSKO pánom Filipom Vagačom prinesieme už tento týždeň.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov
Šport/Dobrovoľníctvo: Zúčtovanie dotácie a dotácia na dobrovoľnícku činnosť?

V akom čase a akým spôsobom má futbalový klub predložiť obci zúčtovanie k dotáciám, ktoré mu obec poskytla v priebehu roka? Môže klub vo vyúčtovaní dotácie uviesť, že ju použil na dobrovoľnícku činnosť? Akú evidenciu o tejto dobrovoľníckej činnosti musí viesť?


Čítajte viac...
2 % z dane: Zmena bankového účtu po registrácii prijímateľa 2% z dane

Je prijímateľ povinný vykonať dodatočnú registráciu, ak po registrácii v príslušnom roku zriadil osobitný účet z dôvodu presiahnutia sumy 33 000 eur súhrnu podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb?


Čítajte viac...
Charitatívna lotéria: Rozhovor s riaditeľom združenia LOTKA
Prinášame rozhovor s pánom Filipom Vagačom, ktorý je štatutárny zástupca združenia LOTKA.
Čítajte viac...
Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Opätovné posunutie aktivácie eschránok do 1. júna 2020

Začiatok aktivácie elektronických schránok sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v Obchodnom registri SR s účinnosťou od 1.1.2019 opäť posunie.


Čítajte viac...
Nadácie: Zákon o registri MVO a nadácie

Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Tento zákon sa vzťahuje aj na nadácie a novelizuje základný predpis upravujúci postavene nadácií v právnom systéme, a to zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v platnom znení. V odbornom článku prinášame prehľad práv a povinností vyplývajúcich pre nadácie zo zákona o registri MVO.


Čítajte viac...