itretisektor | Aktuality
  • Združenia, org. jednotky združení a organizácie s medzin. prvkom, splňte si zákonné povinnosti včas

    potrebné právne vzory na základe Zákona o registri MVO nájdete v ekniznica.itretisektor.sk
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov
Školská spoločnosť: Odmeňovanie zahraničných vs. slovenských učiteľov

Odborný článok analyzuje zákonný postup pri odmeňovaní zahraničných a slovenských učiteľov. V mnohých školách sa stáva, že zahraniční učitelia dostávajú vyššiu odmenu ako slovenskí učitelia. Takýto spôsob odmeňovanie však nie je v súlade so zákonom.


Čítajte viac...
Školská spoločnosť: Poslanecký prieskum v základnej škole?

Je oprávnená časť poslancov bez vedomia obecného zastupiteľstva a poverenia vykonať tzv. poslanecký prieskum v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? Je v takomto prípade oprávnený riaditeľ školy podávať akékoľvek informácie o chode školy?


Čítajte viac...
Neziskovky všeobecne: Nový zákon o hazardných hrách s dopadom na neziskový sektor

Dňa 01. marca 2019 vstúpi do účinnosti nový zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách, ktorý v plnom rozsahu nahradí doterajší zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení platnom do 28.02.2019. Z dôvodu rozsiahlosti Nového zákona o hazardných hrách, vyberáme pre neziskový sektor najpodstatnejšie novinky.


Čítajte viac...
Dane/ Správa majetku: Bližšie k zavedeniu dane z poistenia
Odborný článok podrobne rozoberá novozavedenú daň z poistenia a jej možný dopad na výšku poistného.
Čítajte viac...
Zamestnávanie: K termínu poskytnutia stravných lístkov zamestnancom

Je možné zamestnancom poskytnúť stravné lístky až po odpracovaní mesiaca alebo je potrebné ich dávať na mesiac dopredu?


Čítajte viac...
Športová spoločnosť/Legislatíva: Zníženie požiadavok na telovýchovno-športové zariadenia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.Cieľom právnej úpravy je zníženie regulácie a zjednodušenie procesov administratívnej záťaže fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú telovýchovno-športové zariadenia.


Čítajte viac...