itretisektor | Aktuality
Študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce
Pedagogická  a Ekonomická fakulta UMB pripravili spoločný študijný program Ekonomika a manažment sociálnej práce, ktorý je vhodným práve pre ľudí pracujúcich v mimovládnych organizáciách.
Čítajte viac...
Neziskové organizácie všeobecne: Získavanie IČO v neziskovom sektore

Pri zakladaní právnickej osoby má získanie identifikačného čísla osobitný význam. Identifikačné číslo (tzv. IČO) je špecifický a nezameniteľný identifikátor právnickej osoby, ktorého postavenie možno prirovnať k rodnému číslu fyzických osôb. Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať.  


Čítajte viac...
Rehole/Kultúrna spoločnosť: Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi

Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?


Čítajte viac...
Legislatíva/ Zamestnávanie: Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo Národnej rade Slovenskej republiky návrh opatrenia o sumách stravného. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.


Čítajte viac...
Dobrovoľníctvo: Dobrovoľník v prostredí Slovenskej republiky

Dobrovoľníctvo je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti. Základnou črtou dobrovoľníctva je ochota venovať svoj čas, energiu a schopnosti v prospech komunity a spoločnosti ako celku. Nasledujúci článok definuje osobu dobrovoľníka a jeho postavenie v právnom systéme Slovenskej republiky.


Čítajte viac...
Legislatíva/Osobné údaje: Postup pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky dňa 13. 4. 2018 predložil do medzirezortného pripomienkového konania vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov.
Čítajte viac...