itretisektor | Aktuality
 • **Finančné príspevky na byty a ich stavebné úpravy**

  V odbornom článku prinášame možnosti využitia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
 • **Konkurenčná doložka pre učiteľa?**

  aj tejto otázke sme sa venovali tento týždeň, viac v sekcii školská spoločnosť
 • **Chránená dielňa vs. integračný sociálny podnik**

  Základné rozdiely medzi týmito subjektmi a možnosti ich financovania nájdete v sekcii Sociálna spoločnosť.
 • **Príspevky pre MNO na zamestnávanie**

  Prinášame prehľad príspevkov, ktoré môže neziskovka využiť z pozície zamestnávateľa. Viac v sekcii neziskovky všeobecne/Zamestnávanie.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov
Sociálna spoločnosť: Chránená dielňa vs. integračný sociálny podnik a ich finančná podpora

Odborný článok má za cieľ ozrejmiť rozdiely medzi integračným podnikom a chránenou dielňou a priniesť informácie o možných príspevkoch na takúto činnosť.


Čítajte viac...
Neziskové organizácie všeobecne/Zamestnávanie: Možné príspevky pre MNO na zamestnávanie

Prinášame prehľad rôznych náhrad a príspevkov, o ktoré sa môžu uchádzať neziskové organizácie z titulu pozície zamestnávateľa.


Čítajte viac...
Sociálna spoločnosť: Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb – základné predpoklady
V odbornom článku prinášame základne informácie pre osoby, ktoré chcú poskytovať sociálnu službu ako neverejný poskytovateľ.
Čítajte viac...
Školská spoločnosť/Zamestnávanie: Konkurenčná doložka pre učiteľa?

Je možné zakázať učiteľovi našej školy, aby po ukončení pracovného pomeru nemohol založiť vlastnú súkromnú školu?  


Čítajte viac...
Školská spoločnosť: Zvyšovanie platov učiteľov

Do druhého čítania postúpil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Cieľom návrhu zákona je odstránenie značného počtu platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdy. Uvedené sa dotkne aj zamestnancov v oblasti školstva.


Čítajte viac...
Rehole/Správa majetku: Finančné príspevky na byty a ich stavebné úpravy

Rehole vlastnia nehnuteľnosti, ktoré sú staršie a potrebujú rekonštrukciu prípadne iné stavebné úpravy alebo potrebujú nové priestory na plnenie svojho poslania. Na realizovanie uvedených prípadov je potrebný dostatok financií, ktoré je možné získať aj prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.


Čítajte viac...