itretisektor | Aktuality
  • ***Vyberanie členských príspevkov od iných osôb ako členov***

    O tom, či športová organizácia (občianske združenie) musí vyberať ročný členský poplatok aj od osôb, ktoré síce majú príslušnosť k organizácii (napr. formou registrácie alebo dobrovoľnícky vzťah) ale nie sú členmi tohto združenia, si môžete prečítať v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Školská spoločnosť: Monitorovanie priestorov škôl a školských zariadení

Umožňuje právny poriadok Slovenskej republiky zaviesť monitorovanie priestorov školy alebo školského zariadenia prostredníctvo kamerového systému?


Čítajte viac...
Sociálna spoločnosť/Združenia: Poskytnutie daru občianskemu združeniu neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieba a vznik členstva v združení

Občianske združenie je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Prijímateľ sociálnej služby poskytol občianskemu združeniu dar. Stáva sa poskytovateľ daru na základe darovacej zmluvy členom združenia? Je poskytovateľ daru oprávnený oboznámiť sa so stanovami združenia na základe poskytnutého daru?


Čítajte viac...
Neziskovky: Ľudské práva - Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
Prinášame Vám legislatívnu správu k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.
Čítajte viac...
Osobné údaje: Dopady novely zákona o ochrane osobných údajov
V odbornom článku prinášame sumár zmien, ktoré priniesla novela zákona o ochrane osobných údajov.
Čítajte viac...
Školská spoločnosť: Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa školy

Aká je povinná doba zverejnenia informácie o konaní výberového konania na miesto riaditeľa školy v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie pred dátumom doručenia ponúk uchádzačom?


Čítajte viac...
Zamestnávanie: Nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku

Môže si zamestnanec nárokovať náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru? Je možné na tento prípad aplikovať ustanovenie §36 Zákonníka práce?Čítajte viac...
Kultúrna spoločnosť: Návrh zákona o Fonde na podporu umenia
Prinášame Vám legislatívnu novinku k novele zákona o Fonde na podporu umenia. 
Čítajte viac...
Spoločnosť pre výskum a vývoj: Novela zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
Prinášame Vám legislatívnu novinku k novele zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.
Čítajte viac...