itretisektor | Aktuality
  • ***Nový zákon o športe - verejné prostriedky***

    Vybrali sme pre Vás otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh tohto zákona. Medzi týmito otázkami, môžete nájsť otázky typu, či sa 2% považujú za verejné prostriedky a podobne.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Ponuka pracovného miesta: Fundraising a public relations manažér

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií hľadá Fundraising a public relations manažéra.


Čítajte viac...
Sociálna spoločnosť: Povinnosť subjektu predložiť výročnú správu uložená usmernením VÚC a/alebo zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
Je vyšší územný celok oprávnený vyžadovať prostredníctvom usmernenia výročné správy od poskytovateľov služieb, ktorým VÚC poskytuje finančné príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  a od zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, odvolávajúc sa pritom na zmluvu o poskytnutí finančného príspevku uzavretú medzi VÚC a poskytovateľom? 
Čítajte viac...
Školské zariadenia: Zlúčenie dvoch centier voľného času (CVČ) do jedného
Prípadová štúdia sa venuje zaraďovaniu a vyraďovaniu školských zariadení zo siete.
Čítajte viac...
Povinnosti dozorných orgánov v subjektoch neziskového sektora
V tomto článku Vám chceme priblížiť aké povinnosti majú kontrolné orgány.
Čítajte viac...
Pozvánka na školenie: Zlepšite svoj obraz na verejnosti!

To, ako je vaša organizácia úspešná, má okrem iného na svedomí aj vaše vystupovanie na verejnosti. Vedia vaši potenciálni podporovatelia, čomu sa venujete, čo robíte a čo potrebujete, ako vám môžu pomôcť?


Čítajte viac...
Legislatívne návrhy 15.04.2013 - 19.04.2013
V prebiehajúcom 16. týždni sú v rámci legislatívneho procesu dva návrhy.
Čítajte viac...
Hierarchia a vzájomné vzťahy medzi orgánmi MVO
Aké sú základné orgány MVO a ich kompetencie? Správna rada, dozorná rada, štatutárny zástupca,...

Čítajte viac...
Dar: Darovacia zmluva vo vzťahoch darovania v 3. sektore, vzťah dar a grant

Subjekty neziskového sektora sa rovnako ako akékoľvek iné subjekty verejného či ziskového sektora, nezaobídu bez neustáleho uvažovania o spôsobe zabezpečenia svojich finančných potrieb s cieľom zachovania vlastnej existencie a pokrytia nákladov pre aktivity v rámci stanoveného poslania.


Čítajte viac...