itretisektor | Aktuality
  • ***Vyberanie členských príspevkov od iných osôb ako členov***

    O tom, či športová organizácia (občianske združenie) musí vyberať ročný členský poplatok aj od osôb, ktoré síce majú príslušnosť k organizácii (napr. formou registrácie alebo dobrovoľnícky vzťah) ale nie sú členmi tohto združenia, si môžete prečítať v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Školská spoločnosť: Zmeny v školskom zákone od 15.6.2013

Prečítajte si o zmenách, ktoré s účinnosťou od 15. júna 2013 prináša školský zákon. 


Čítajte viac...
Verejná zbierka v obci

Ako postupovať v prípade organizovania verejnej zbierky v obci? Aké sú podmienky jej konania, na ktoré účely môže byť využitá a ktoré náležitosti netreba prehliadnuť?


Čítajte viac...
Školská spoločnosť: Materské školy a maximálny počet žiakov
Problémom materských škôl na Slovensku sú nedostatočné kapacity. Rodičia každoročne prihlasujú viac a viac detí. Pre všetky však materské školy nemajú dostatok miesta. Aké sú obmedzenia počtov žiakov v materských školách? 
Čítajte viac...
Športová spoločnosť: Novela zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe
Obsahom návrhu zákona je predovšetkým spresnenie a doplnenie úloh Horskej záchrannej služby. 
Čítajte viac...
Spoločná pozícia MNO k operačným programom štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020
Informácia splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k operačným programom štrukturálnych fondov.
Čítajte viac...
Memorandum o porozumení
Informácia splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k memorandu o porozumení.
Čítajte viac...
Školy: Ústavná sťažnosť k financovaniu súkromných a cirkevných škôl prijatá na ďalšie konanie
V zmysle tlačovej správy Ústavného súdu Slovenskej republiky bola prijatá ústavná sťažnosť k financovaniu súkromných a cirkevných škôl na ďalšie konanie.
Čítajte viac...
TS: Platy učiteľov by mali ročne stúpnuť o 10 percent
Odborníci z iniciatívy Učiteľ 2020 prichádzajú s návrhmi na vylepšenie opatrení v správe o stave školstva.
Čítajte viac...