itretisektor | Aktuality
TS: Dom umenia - Kunsthalle konečne aj v Bratislave
Minister kultúry potvrdil, že sa domu kultúry - Kunsthalle dočkáme aj v Bratislave
Čítajte viac...
Školská spoločnosť: Návrh novely troch základných zákonov v oblasti školstva
Prečítajte si o zmenách, ktoré má priniesť návrh novely pre oblasť škôl a školských zariadení.
Čítajte viac...
TS: Plánuje sa analýza situácie, ktorá nastala po zmene financovania CVČ
Ministerstvo školstva plánuje zanalyzovať situáciu, ktorá nastala po zmene financovania centier voľného času, platnej od začiatku tohto roka. 
Čítajte viac...
Školy: Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a stupeň riadenia

Som riaditeľkou materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je súčasťou základnej školy. Zaujímalo by ma do akého stupňa riadenia mám byť zaradená.


Čítajte viac...
Školská spoločnosť: Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a stupeň riadenia

Som riaditeľkou materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je súčasťou základnej školy. Zaujímalo by ma do akého stupňa riadenia mám byť zaradená.


Čítajte viac...
Dobrovoľníctvo: Čo nemožno považovať za dobrovoľnícku činnosť
Dobrovoľníctvo sa vyznačuje rôznorodými formami. Pohľad na dobrovoľníctvo ovplyvňuje história, politika, kultúra a náboženstvo tej-ktorej krajiny. Dobrovoľníctvo môže mať rôzne podoby, pričom za kľúčové charakteristiky dobrovoľníctva sú považované charakteristiky vypracované medzinárodnou organizáciou The United Nations Volunteers.
Čítajte viac...
TANS: Poznáme výťažok z Dňa narcisov
Liga proti rakovine zorganizovala tlačovú konferenciu, kde informovala o aktuálnom výťažku zo 17. ročníka Dňa narcisov.
Čítajte viac...
TANS: Učitelia si tento rok prilepšia na platoch
Medzi učiteľov bude tento rok rozdelených 35 miliónov eur.
Čítajte viac...