itretisektor | Aktuality
  • ***Vyberanie členských príspevkov od iných osôb ako členov***

    O tom, či športová organizácia (občianske združenie) musí vyberať ročný členský poplatok aj od osôb, ktoré síce majú príslušnosť k organizácii (napr. formou registrácie alebo dobrovoľnícky vzťah) ale nie sú členmi tohto združenia, si môžete prečítať v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Legislatívne návrhy 15.04.2013 - 19.04.2013
V prebiehajúcom 16. týždni sú v rámci legislatívneho procesu dva návrhy.
Čítajte viac...
Hierarchia a vzájomné vzťahy medzi orgánmi MVO
Aké sú základné orgány MVO a ich kompetencie? Správna rada, dozorná rada, štatutárny zástupca,...

Čítajte viac...
Dar: Darovacia zmluva vo vzťahoch darovania v 3. sektore, vzťah dar a grant

Subjekty neziskového sektora sa rovnako ako akékoľvek iné subjekty verejného či ziskového sektora, nezaobídu bez neustáleho uvažovania o spôsobe zabezpečenia svojich finančných potrieb s cieľom zachovania vlastnej existencie a pokrytia nákladov pre aktivity v rámci stanoveného poslania.


Čítajte viac...
Sociálna spoločnosť: Vyplácanie finančného príspevku poskytovateľovi sociálnych služieb

V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) poskytovateľom sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (tzv. verejný poskytovateľ sociálnej služby) a iná osoba (tzv. neverejný poskytovateľ sociálnej služby).


Čítajte viac...
Legislatívne návrhy 08.04.2013 - 12.04.2013
V prebiehajúcom 15. týždni v legislatívnom procese bol posun v 6. návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora.
Čítajte viac...
Športové kluby vo finančných problémoch - diskusný seriál
Dávame do pozornosti zaujímavú diskusiu na stránkach Učenej právnickej spoločnosti
Čítajte viac...
OZNAM: CPNS prechádza na nový druh online poradenstva
Centrálny portál pre neziskový sektor prechádza na nový druh online poradenstva.
Čítajte viac...
Nadácie: Zmena v osobe správcu nadácie

Aký procesný postup a formálne náležitosti je potrebné dodržať pri zániku funkcie správcu nadácie a vymenovaní nového správcu nadácie ? 


Čítajte viac...