itretisektor | Aktuality
 • Neziskovky všeobecne: Nová právna úprava platobných rozkazov II.

  Prečítajte si druhú časť odborného článku zameraného na alternatívnu formu uplatňovania peňažných nárokov.
 • Športová spoločnosť: K športovej korupcii ako novému trestnému činu

  O skutkovej podstate tohto nového trestného činu ako aj o samotných negatívnych dôsledkoch spojených s podaním žaloby a odsúdením za trestný čin športovej korupcie, si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov
Nadácie: Nepredloženie výročnej správy nadácie v zákonnej lehote

Článok sa zaoberá otázkou problematiky, keď nadácia nevypracuje a nezašle ministerstvu vnútra výročnú správu v zákonnej lehote.


Čítajte viac...
Školská spoločnosť: Zriaďovacia listina školy / školského zariadenia a jej náležitosti

Zákon o štátnej správe v školstve ustanovuje konkrétne náležitosti zriaďovacích listín škôl a školských zariadení.


Čítajte viac...
Zamestnávanie: Doručovanie písomností v pracovnom pomere

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou doručovania písomností týkajúcich sa pracovného pomeru.


Čítajte viac...
Športová spoločnosť: Cyklotrasy a ich legálne prevádzkovanie
Ako správne postupovať pri legálnom prevádzkovaní cyklotrasy? 
Čítajte viac...
TS: Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch upravuje udeľovanie kreditov
Návrh novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch vymedzuje podmienky dopĺňania kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov na výkon pedagogickej činnosti.
Čítajte viac...
TS: Rezort práce v novele zákona navrhuje zvýšiť participáciu štátu na financovaní sociálnych služieb
Novela zákona o sociálnych službách navrhuje, aby sa štát spolupodielal na financovaní sociálnych služieb. 
Čítajte viac...
Sociálne: Základné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v sociálnych službách

Aké základné povinnosti majú poskytovatelia sociálnych služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?


Čítajte viac...
Zamestnávanie: Pracovný pomer na určitú dobu

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu. 


Čítajte viac...