itretisektor | Aktuality
Zverejnenie v Obchodnom Vestníku
Blíži sa čas zverejňovania použitia 2% v Obchodnom vestníku... ako na to?
Čítajte viac...
Cirkevná spoločnosť: Podpora projektu cirkvi na ochranu kultúrnych hodnôt z daňovej asignácie

Je možné z peňažných prostriedkov z daňovej asignácie podporiť projekt cirkvi/náboženskej spoločnosti, ktorého cieľom je inštalácia osvetlenia cintorína, ktorý má kultúrnu hodnotu a ktorý má znížiť počet prípadov vandalstva?


Čítajte viac...
Ponuka pracovného miesta: Fundraising a public relations manažér

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií hľadá Fundraising a public relations manažéra.


Čítajte viac...
Sociálna spoločnosť: Povinnosť subjektu predložiť výročnú správu uložená usmernením VÚC a/alebo zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
Je vyšší územný celok oprávnený vyžadovať prostredníctvom usmernenia výročné správy od poskytovateľov služieb, ktorým VÚC poskytuje finančné príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  a od zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, odvolávajúc sa pritom na zmluvu o poskytnutí finančného príspevku uzavretú medzi VÚC a poskytovateľom? 
Čítajte viac...
Školské zariadenia: Zlúčenie dvoch centier voľného času (CVČ) do jedného
Prípadová štúdia sa venuje zaraďovaniu a vyraďovaniu školských zariadení zo siete.
Čítajte viac...
Povinnosti dozorných orgánov v subjektoch neziskového sektora
V tomto článku Vám chceme priblížiť aké povinnosti majú kontrolné orgány.
Čítajte viac...
Pozvánka na školenie: Zlepšite svoj obraz na verejnosti!

To, ako je vaša organizácia úspešná, má okrem iného na svedomí aj vaše vystupovanie na verejnosti. Vedia vaši potenciálni podporovatelia, čomu sa venujete, čo robíte a čo potrebujete, ako vám môžu pomôcť?


Čítajte viac...
Legislatívne návrhy 15.04.2013 - 19.04.2013
V prebiehajúcom 16. týždni sú v rámci legislatívneho procesu dva návrhy.
Čítajte viac...