itretisektor | Aktuality
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku
Zverejníme podmienky dohody s ministrom financií P.Kažimírom
Dohoda s ministrom financií znamená okamžité naštartovanie komunikácie s MF SR o vytvorení nových zdrojov financovania
Čítajte viac...
TANS: 2 % - Dohoda s ministrom financií v poslednej chvíli

Aktualizované: Uskutočnilo sa mimoriadne zasadnutie zástupcov MVO za účasti splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť s ministrom financií.


Čítajte viac...
Pozvánka: Účtovná závierka pre neziskové organizácie

Ako v zmysle právnej legislatívy zostaviť účtovnú závierku či už v jednoduchom alebo v podvojnom účtovníctve. Pozornosť bude venovaná aj výpočtom daňových a iných vykazovacích povinností účtovných jednotiek.


Čítajte viac...
Štátne dotácie: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality
Predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality môžu aj obce a VÚC.
Čítajte viac...
Novela českého zákona o veřejných sbírkách. Inšpirácia pre slovenskú úpravu?

Senát parlamentu ČR schválil dňa 14.3.2012 novelu zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, ktorá vyšla v Sbírce zákonů pod číslom 120/2012. Cieľom novely bola taká zmena zákona, ktorá umožní na jednej strane rozvoj verejných zbierok bez zbytočných administratívnych bariér ako aj efektívnu kontrolu ich konania.


Čítajte viac...
Školská spoločnosť: zmena nariadenia o rozsahu priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo do legislatívneho procesu materiál "Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov".


Čítajte viac...
Kultúrna spoločnosť: Zmena príloh žiadosti o dotáciu na podporu ochrany kultúrnych pamiatok
Zmena Výnosu o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie z Ministerstva kultúry SR.
Čítajte viac...
Najdôležitejšie zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2013
Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v Zákonníku práce účinných od 1.1.2013.
Čítajte viac...