itretisektor | Aktuality
  • ***Nový zákon o športe - verejné prostriedky***

    Vybrali sme pre Vás otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh tohto zákona. Medzi týmito otázkami, môžete nájsť otázky typu, či sa 2% považujú za verejné prostriedky a podobne.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Cirkevná spoločnosť: Platenie dane za ubytovanie cirkevnými organizáciami

Príklad z praxe: Je nezisková organizácia založená cirkvou povinná platiť daň za ubytovanie?


Čítajte viac...
Zaujmite potenciálnych prispievateľov!

Chcete, aby podporovatelia vedeli, čomu sa venujete?


Čítajte viac...
Aktuálne pripravujeme na Centrálnom odbornom portáli pre neziskový sektor
Prečítajte si čo pre Vás spracúvame a čo chystáme...
Čítajte viac...
Flexipráca - Ako sa stať spoločensky zodpovedným zamestnávateľom

V septembri 2012 počas Konferencie Personálny manažment v rámci panelovej diskusie odzneli rôzne názory na pracovnú flexibilitu.


Čítajte viac...
TS: Rozhodnutie súdu: Súkromné školské zariadenia Kámo Nádej vs. Spišská Nová Ves

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi vydal platobný rozkaz, ktorým uložil mestu Spišská Nová Ves povinnosť zaplatiť zriaďovateľovi súkromných školských zariadení Kámo Nádej sumu 1.857.681,26 €.


Čítajte viac...
Zmena termínov školenia: Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012 v neziskových organizáciách

Centrum poradenstva v vzdelávania, n.o. Vám oznamuje, že z organizačných dôvodov sa mení termín školenia


Čítajte viac...
Je nezisková organizácia založená obcou/VÚC verejným alebo neverejným poskytovateľom?

Nezisková organizácia založená alebo zriadená obcou/VÚC, ktorá poskytuje sociálne služby, sa považuje za verejného alebo za neverejného poskytovateľa sociálnych služieb?


Čítajte viac...
Spoločnosť pre výskum a vývoj: Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo materiál Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie. 


Čítajte viac...