itretisektor | Aktuality
  • ***Stanovisko MV SR k plánovanému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácii***

    Uverejnené stanovisko je možné nájsť v Tlačovej agentúre neziskového sektora.
  • **Pracovnoprávny vzťah štatutárneho orgánu**

    Prečítajte si odborný článok, v obsahu ktorého sa venujeme výkonu funkcie štatutárneho orgánu na základe pracovnej zmluvy a súbehu pracovného pomeru s výkonom funkcie štatutárneho orgánu
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Kultúrna spoločnosť: Zmena príloh žiadosti o dotáciu na podporu ochrany kultúrnych pamiatok
Zmena Výnosu o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie z Ministerstva kultúry SR.
Čítajte viac...
Najdôležitejšie zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2013
Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v Zákonníku práce účinných od 1.1.2013.
Čítajte viac...
Školská spoločnosť - Zmeny v školskom zákone s účinnosťou od 1.1.2013
Prinášame Vám spracovanie zmien školského zákona účinných od 1.1.2013,  ktoré priniesol zákona č. 324/2012 Z. z.
Čítajte viac...
Cirkevná spoločnosť: Nové povinnosti na ochranu zvierat počas ich usmrcovania

Cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá vykonáva zabíjanie zvierat rituálnym spôsobom, bude ako doteraz povinná získať povolenie.


Čítajte viac...
Školská spoločnosť: Návrh novely nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh novely nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Čítajte viac...
Cirkevná spoločnosť: Ochrana zvierat počas ich zabíjania podľa náboženských rituálov

Navrhované nariadenie vlády SR ustanovuje tiež požiadavky na ochranu zvierat počas ich zabíjania podľa náboženských rituálov.


Čítajte viac...
Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
Rozpracovanie zmien novely zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. 
Čítajte viac...
Školská spoločnosť - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013
Prinášame detailné spracovanie novely zákona o štátnej správe v školstve, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2013.
Čítajte viac...