itretisektor | Aktuality
  • ***Vyberanie členských príspevkov od iných osôb ako členov***

    O tom, či športová organizácia (občianske združenie) musí vyberať ročný členský poplatok aj od osôb, ktoré síce majú príslušnosť k organizácii (napr. formou registrácie alebo dobrovoľnícky vzťah) ale nie sú členmi tohto združenia, si môžete prečítať v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Zmena termínov školenia: Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012 v neziskových organizáciách

Centrum poradenstva v vzdelávania, n.o. Vám oznamuje, že z organizačných dôvodov sa mení termín školenia


Čítajte viac...
Je nezisková organizácia založená obcou/VÚC verejným alebo neverejným poskytovateľom?

Nezisková organizácia založená alebo zriadená obcou/VÚC, ktorá poskytuje sociálne služby, sa považuje za verejného alebo za neverejného poskytovateľa sociálnych služieb?


Čítajte viac...
Spoločnosť pre výskum a vývoj: Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo materiál Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie a vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie. 


Čítajte viac...
Školská spoločnosť: Školám zostáva ponechaných 100 % z normatívneho príspevku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR stiahlo z rokovania vlády materiál "Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov"


Čítajte viac...
Školská spoločnosť: Stupnice platových taríf účinné od 1. januára 2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2013.


Čítajte viac...
Flexipráca - krajiny, kde sa práca na čiastočný úväzok stala národnou kultúrou na pracovisku

V týchto krajinách je vyššia šanca, že nájdete zamestnancov na čiastočný úväzok aj na vyšších pracovných pozíciách


Čítajte viac...
Nový Zoznam prijímateľov 2% na rok 2013 zverejnený!

Nový Zoznam prijímateľov 2% na rok 2013 zverejnený na rozhodni.sk!


Čítajte viac...
Sociálna spoločnosť: Pracovnoprávne vzťahy pri poskytovaní sociálnej starostlivosti

Prehľad najčastejších nedostatkov pri vzniku pracovnoprávnych vzťahov v sociálnych službách.


Čítajte viac...