itretisektor | Aktuality
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku
Prezident podpísal novely školských zákonov
Prezident dňa 12.10.2012 podpísal novely školských zákonov.
Čítajte viac...
Článok číslo 2501 na Centrálnom portáli pre neziskový sektor
Po dvoch rokoch od spustenia CPNS máme na portáli už 2500 odborných článkov o neziskovom sektore!
Čítajte viac...
K práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov

Poskytovanie náhradného voľna za prácu nadčas pedagogickým a ostatným zamestnancom škôl a školských zariadení.


Čítajte viac...
Školská spoločnosť - započítanie výkonu pracovnej činnosti

Musí zamestnávateľ započítať do odbornej praxe aj prax, ktorú získal nepedagogický zamestnanec počas štúdia?


Čítajte viac...
Národná rada schválila novelu zákona o odbornom vzdelávaní a školského zákona
Kritizovaná novela zákona o odbornom vzdelávaní a školského zákona bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky.
Čítajte viac...