itretisektor | Aktuality
  • Predpoklad občianskeho združenia ako športovej organizácie

    O tom, kedy sa športový klub vo forme občianskeho združenia považuje za športovú organizáciu, na ktorú sa vzťahujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z nového Zákona o športe, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Sociálna spoločnosť: Dotáciu na rozvoj bývania môže žiadať aj nezisková organizácia s účasťou obce/VÚC

Novela zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní navrhuje doplniť žiadateľov o dotáciu.


Čítajte viac...
Sociálna spoločnosť: Novela z. č. 5/2004 Z. z. má zaviesť minimálny rozsah prác na získanie aktivačného príspevku

Hornú hranicu počtu hodín bude možné prispôsobiť reálnym potrebám obce, kraja alebo štátneho podniku.


Čítajte viac...
Hľadáme organizáciu aktívnu v Európskom roku Aktívneho stárnutia!
Robíte aktivity v rámci Európskeho roku Aktívneho stárnutia?
Čítajte viac...
TS: Prestaňte fajčiť s Barcou

Kampaň vychádza zo spoločnej iniciatívy Európskej komisie a futbalového klubu FC Barcelona


Čítajte viac...
Zverejníme podmienky dohody s ministrom financií P.Kažimírom
Dohoda s ministrom financií znamená okamžité naštartovanie komunikácie s MF SR o vytvorení nových zdrojov financovania
Čítajte viac...
TANS: 2 % - Dohoda s ministrom financií v poslednej chvíli

Aktualizované: Uskutočnilo sa mimoriadne zasadnutie zástupcov MVO za účasti splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť s ministrom financií.


Čítajte viac...
Pozvánka: Účtovná závierka pre neziskové organizácie

Ako v zmysle právnej legislatívy zostaviť účtovnú závierku či už v jednoduchom alebo v podvojnom účtovníctve. Pozornosť bude venovaná aj výpočtom daňových a iných vykazovacích povinností účtovných jednotiek.


Čítajte viac...
Štátne dotácie: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality
Predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality môžu aj obce a VÚC.
Čítajte viac...