itretisektor | Aktuality
Neziskovky všeobecne: Bezodplatné získavanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely II.

Zmyslom tohto odborného článku je nadviazať na odborný článok, v ktorom sme bližšie rozoberali možnosť charitatívnych organizácií bezodplatne prevziať od prevádzkovateľa potravinárskeho podniku potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. V obsahu tohto článku rozoberáme podmienky, ktoré musí charitatívna organizácia splniť, ešte predtým než vstúpi do procesu prijímania týchto potravín a ich následného používania. 


Čítajte viac...
Neziskovky všeobecne: Bezodplatné získavanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely I.

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na poslednú novelu zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, ktorá zaviedla pre charitatívne organizácie možnosť bezodplatne prevziať od prevádzkovateľa potravinárskeho podniku potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. 


Čítajte viac...
Neziskovky všeobecne: Register partnerov verejného sektora

V tomto odbornom článku prinášame informácie z pohľadu neziskového sektora k zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorý s účinnosťou od 1. februára 2017 zavádza do právneho poriadku register partnerov verejného sektora a s ním upravený režim verifikácie konečného užívateľa výhod.Čítajte viac...
TS: Uskutočnilo sa 1. zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport
Prinášame Vám zápis z prvého zasadnutia Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport. 
Čítajte viac...
TS: Metodické usmernenie pre Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti inicioval vznik nových inštitútov „predbežná informácia“ a „správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu“. Oba tieto inštitúty boli ustanovené zák. č. 400/2015 Z. z. a boli podrobnejšie rozpracované v legislatívnych pravidlách vlády SR a ich účelom je prispieť k zvyšovaniu participácie verejnosti na tvorbe verejných politík.


Čítajte viac...
Školská spoločnosť/Legislatíva: Návrh novely zákona o financovaní škôl a školských zariadení
Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely zákona o financovaní škôl a školských zariadení. 

Čítajte viac...