itretisektor | Aktuality
Školská spoločnosť/Legislatíva: Návrh novely vyhlášky o spôsobe používania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov
Prinášame Vám legislatívnu správu k návrhu novely vyhlášky o spôsobe používania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov. 

Čítajte viac...
Legislatíva: Zmeny v doručovaní úradných písomností
Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k novele zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorá prináša zmeny v prípade fikcie doručenia písomností do vlastných rúk pre občanov.
Čítajte viac...
Cirkevná spoločnosť: Spôsob preukazovania vykonávania pracovných činností pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo

Ako sa preukazuje vykonávanie pracovných činností pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo, ktoré je predpokladom pre to, aby štát platil zdravotné poistenie za fyzickú osobu, ktorá takéto činnosti vykonáva?Čítajte viac...
2% z dane/Legislatíva: Návrh novely Zákona o dani z príjmov vo vzťahu k 2%
Prinášame Vám legislatívnu správu k návrhu novely Zákona o dani z príjmov. 

Čítajte viac...
Neziskovky všeobecne: Elektronické schránky

Prinášame Vám odborný článok o elektronických schránkach a o dokladoch požadovaných k ich zriadeniu a aktivácii.


Čítajte viac...
TS: Začala sa e-komunikácia so štátom!

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.


Čítajte viac...