itretisektor | Aktuality
 • ***Zápis na 2% dane na rok 2019***

  *** Od 1. 9. 2018 sa začína zápis prijímateľov 2 % z dane na rok 2019 do Notárskeho centrálneho registra !***
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov
Novela Zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Odpoveď Ministerstva školstva na otázku Tlačovej agentúry neziskového sektora

Čítajte viac...
Daňové priznania neziskových organizácií

O návrhoch na zmenu legislatívy v oblasti daňových priznaní neziskových organizácií bude v novembri rokovať Centrálna rada neziskového sektora.


Čítajte viac...
Reakcia Úradu vlády SR na článok Pavla Demeša: Vláda SR po 100 dňoch

Úrad vlády SR reaguje na článok Pavla Demeša pod názvom: "Vláda SR a občianska spoločnosť po 100 dňoch: Po nádejach zatiaľ rozpaky", ktorý bol zverejnený na centrálnom portáli pre neziskový sektor www.1snsc.sk


Čítajte viac...
Vzniká Centrálna rada neziskového sektora

Centrálny portál pre neziskový sektor bude postupne zverejňovať mená expertov, ktorí prijali členstvo v Centrálnej rade neziskového sektora. Prvé zasadnutie sa bude venovať aj zmenám v režime daňových priznaní. 


Čítajte viac...
Vláda SR a občianska spoločnosť po 100 dňoch: Po nádejach zatiaľ rozpaky

Nástup vlády Ivety Radičovej vyvolal v komunite mimovládnych organizácií nebývalý optimizmus. Mnohí sme očakávali, že nový kabinet a parlament pristúpi k systémovým zmenám a dožijeme sa otvorenej a partnerskej komunikácie, ktorá bude pomáhať v zložitých časoch našej krajine a jej občanom.


Čítajte viac...
NR SR odsúhlasila vrátenie návrhu novely zákona o sociálnych službách na dopracovanie

NR SR dňa 14.10.2010 neposunula do druhého čítania novelu zákona o sociálnych službách.Čítajte viac...
Vláda SR zrušila Uznesenie vlády č.509/2009 k financovaniu Národného futbalového štadióna

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 13.10.2010 schválila uznesením č. 691/2010 zrušenie uznesenia vlády SR č. 509 z 8. júla 2009 o financovaní Národného futbalového štadióna.


Čítajte viac...