itretisektor | Aktuality
 • Manuály pre všetky právne formy MVO k novému registru

  sledujte náš portál, čoskoro prinesieme postupy pre všetky typy MVO ako postupovať voči novému registru MVO.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov
Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb v SR

MPSVaR SR v rámci dokumentu Národné priority rozvoja sociálnych služieb vymedzuje základné východiskové ciele v oblasti sociálnych služieb na národnej úrovni.


Čítajte viac...
Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2013

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú vypracované MPSVaR SR v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb a taktiež sú systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti.Čítajte viac...
Priority vlády pre oblasť školskej legislatívy

Školská spoločnosť: Prinášame programové tézy vlády pre oblasť školskej legislatívy, ktoré sú dôležitou súčasťou pre určovanie návrhov zmien v postavení neštátnych škôl. Naďalej sledujeme diskusiu o zmenách v školskej legislatíve. 


Čítajte viac...
Financovanie školských zariadení v roku 2011

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky oznámilo zníženie detí v školských zariadeniach po zmene metodiky v štatistickom zisťovaní. 


Čítajte viac...
Účtovníctvo súčasťou Centrálneho portálu pre neziskový sektor

Na stránkach centrálneho portálu denne sledujeme všetky zmeny a návrhy v oblasti účtovníctva pre neziskové organizácie a ihneď ich spracúvame v podobe článkov a analýz. 


Čítajte viac...
PDF verzia Komentáru k Zákone o účtovníctve pre predplatiteľov portálu

Centrálny portál prináša bonus pre predplatiteľov portálu: V prípade registrácie v období od 06.11.2010 do 26.11.2010 zašle v PDF verzii originálne spracovaný komentár k zákonu o účtovníctve Ing. Vierou Laszovou na uvedenú mailovú adresu, ktorý je pre každého účtovníka ako aj pre každú neziskovú organizáciu výraznou pomôckou pre správne účtovanie. 


Čítajte viac...
Oficiálne povolené verejné zbierky na Centrálnom portáli

Centrálny portál pre neziskový sektor ako jediný na Slovensku prináša aktuálny zoznam povolených verejných zbierok.


Čítajte viac...
Financie poskytnuté nadáciám na správu majetku

Peňažné prostriedky darované nadácii treťou osobou (hoci aj podmienene – na použitie na správu nadácie) spadajú pod tzv. ostatný majetok nadácie podľa § 3 ods. 4 zákona o nadáciách.


Čítajte viac...