itretisektor | Aktuality
 • ***Open data***

  prečítajte si odborný článok, ktorý vysvetľuje ako je možné využívať open data v novom režime GDPR
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu
Programové vyhlásenie vlády SR pre oblasť športu

Sprístupňujeme celé znenie Programového vyhlásenia vlády v predmetnej oblasti, v ktorom sú tučným písmom zvýraznené pasáže týkajúce sa športu.


Čítajte viac...
Nový pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov škôl

Od 15. júna 2010 platí pre školy, školské zariadenia a zriaďovateľov nový pracovný poriadok.


Čítajte viac...
Programové tézy novej vlády v oblasti športu

Novoustanovená vláda predstavila pred krátkym časom 6 programových téz, ktoré stručne odzrkadľujú plány budúcej vlády v oblasti športu.


Čítajte viac...
Zmena názvu Ministerstva školstva SR
Od štvrtka 1. júla 2010 sa mení názov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Čítajte viac...
Programové tézy z oblasti ekonomiky

Budúca vládna koalícia minulý týždeň predstavila programové tézy, ktoré odzrkadľujú plány budúcej vlády v oblasti ekonomiky.


Čítajte viac...
Programové tézy zo sociálnej oblasti

Budúca vládna koalícia minulý týždeň predstavila programové tézy, ktoré odzrkadľujú plány budúcej vlády v sociálnej oblasti.


Čítajte viac...
Programové tézy z oblasti medicíny

Budúca vládna koalícia minulý týždeň predstavila programové tézy, ktoré odzrkadľujú plány budúcej vlády v oblasti medicíny.


Čítajte viac...