itretisektor | Aktuality
  • Združenia, org. jednotky združení a organizácie s medzin. prvkom, splňte si zákonné povinnosti včas

    potrebné právne vzory na základe Zákona o registri MVO nájdete v ekniznica.itretisektor.sk
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov
Štátny tajomník MF SR: 2% budú pokračovať . . .

Členovia Centrálnej rady neziskového sektora sa na stretnutí so štátnym tajomníkom Vladimírom Tvaroškom dohodli na dôležitých veciach pre financovanie neziskového sektora.


Čítajte viac...
Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb v SR

MPSVaR SR v rámci dokumentu Národné priority rozvoja sociálnych služieb vymedzuje základné východiskové ciele v oblasti sociálnych služieb na národnej úrovni.


Čítajte viac...
Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2013

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú vypracované MPSVaR SR v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb a taktiež sú systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti.Čítajte viac...
Priority vlády pre oblasť školskej legislatívy

Školská spoločnosť: Prinášame programové tézy vlády pre oblasť školskej legislatívy, ktoré sú dôležitou súčasťou pre určovanie návrhov zmien v postavení neštátnych škôl. Naďalej sledujeme diskusiu o zmenách v školskej legislatíve. 


Čítajte viac...
Financovanie školských zariadení v roku 2011

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky oznámilo zníženie detí v školských zariadeniach po zmene metodiky v štatistickom zisťovaní. 


Čítajte viac...
Účtovníctvo súčasťou Centrálneho portálu pre neziskový sektor

Na stránkach centrálneho portálu denne sledujeme všetky zmeny a návrhy v oblasti účtovníctva pre neziskové organizácie a ihneď ich spracúvame v podobe článkov a analýz. 


Čítajte viac...
PDF verzia Komentáru k Zákone o účtovníctve pre predplatiteľov portálu

Centrálny portál prináša bonus pre predplatiteľov portálu: V prípade registrácie v období od 06.11.2010 do 26.11.2010 zašle v PDF verzii originálne spracovaný komentár k zákonu o účtovníctve Ing. Vierou Laszovou na uvedenú mailovú adresu, ktorý je pre každého účtovníka ako aj pre každú neziskovú organizáciu výraznou pomôckou pre správne účtovanie. 


Čítajte viac...
Oficiálne povolené verejné zbierky na Centrálnom portáli

Centrálny portál pre neziskový sektor ako jediný na Slovensku prináša aktuálny zoznam povolených verejných zbierok.


Čítajte viac...