itretisektor | Aktuality
 • **Finančné príspevky na byty a ich stavebné úpravy**

  V odbornom článku prinášame možnosti využitia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
 • **Konkurenčná doložka pre učiteľa?**

  aj tejto otázke sme sa venovali tento týždeň, viac v sekcii školská spoločnosť
 • **Chránená dielňa vs. integračný sociálny podnik**

  Základné rozdiely medzi týmito subjektmi a možnosti ich financovania nájdete v sekcii Sociálna spoločnosť.
 • **Príspevky pre MNO na zamestnávanie**

  Prinášame prehľad príspevkov, ktoré môže neziskovka využiť z pozície zamestnávateľa. Viac v sekcii neziskovky všeobecne/Zamestnávanie.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov
Páči sa vám naša nová stránka?
Ohodnoťte nás v ANKETE a pomôžte nám zlepšiť stránku!
Čítajte viac...
Potenciálna revolúcia v prestupovom systéme vo futbale

Krátka analýza súdneho rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v prípade Olympique Lyonnais proti Olivier Bernard a Newcastle United (C-325/08).


Čítajte viac...
Novela zákona o neziskových organizáciách a jej ústavnosť z pohľadu poslancov NRSR

Ústavný súd Slovenskej republiky bude na základe podnetu poslancov NRSR posudzovať (ne)súlad novely zákona o neziskových organizácicáh a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s Ústavou Slovenskej republiky.


Čítajte viac...
Stanovisko Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike k „veľkej“ novele zákona o sociálnych službách

V zmysle záverov rokovania pracovnej skupiny z 11.8.2010 k príprave novely zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike predložila dňa 19.8.2010 svoje stanovisko.Čítajte viac...
Veľká novela zákona o sociálnych službách

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý bol predložený ako iniciatívny návrh MPSVR SR mimo plánu legislatívnych úloh vlády, odoslaný na rokovanie NR SR dňa 18.12.2009, nestráca ani v dnešných dňoch na aktuálnosti.


Čítajte viac...
Novela zákona o športe v NR SR

Na rokovanie NR SR bola v týchto dňoch odoslaná novela zákona č. 300/2008 o organizácii a podpore športu, ktorá by mala zmeniť spôsob poskytovania dotácií organmi štátnej správy v prospech športu.


Čítajte viac...
Vzdelávacie preukazy

Do konca týždňa treba odovzdať vzdelávací poukaz.


Čítajte viac...
Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený poslanecký návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...