itretisektor | Aktuality
  • Združenia, org. jednotky združení a organizácie s medzin. prvkom, splňte si zákonné povinnosti včas

    potrebné právne vzory na základe Zákona o registri MVO nájdete v ekniznica.itretisektor.sk
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov
Financie poskytnuté nadáciám na správu majetku

Peňažné prostriedky darované nadácii treťou osobou (hoci aj podmienene – na použitie na správu nadácie) spadajú pod tzv. ostatný majetok nadácie podľa § 3 ods. 4 zákona o nadáciách.


Čítajte viac...
Nadácie a Centrálny portál pre neziskový sektor

Hlavnou úlohou Centrálneho portálu pre neziskový sektor pokiaľ ide o právnu formu nadácie je podrobne rozobrať jednotlivé nadačné inštitúty z pohľadu . . . 


Čítajte viac...
Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014 pre oblasť cirkví a náboženských spoločností

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR zverejnilo dňa 4.11.2010 Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014, ktorého súčasťou je aj oblasť cirkví a náboženských spoločností.Čítajte viac...
Nezisková organizácia ako zdaniteľná osoba pre účely DPH

Ing. Magda Feniková: V praxi sa veľmi často stretávam s názorom, že nakoľko nezisková organizácia nepodniká, nemôže byť plátcom DPH, čo je však veľmi mylný názor. 


Čítajte viac...
Komentár k Zákonu o účtovníctve z pohľadu mimovládnych neziskových organizácií
Viesť účtovníctvo je povinnosťou všetkých organizácií. Na základe požiadaviek o poradenstvo k účtovníctvu, sme požiadali odborníčku Ing. Vieru Laszovú z Ministerstva financií o napísanie komentáru k Zákonu o účtovníctve z pohľadu mimovládnych neziskových organizácií.

Čítajte viac...
Nové postupy účtovania pre neziskové organizácie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo návrh novely opatrenia č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre neziskové účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva. V novele sa dopĺňa . . . 


Čítajte viac...
Financovanie Centrálneho portálu pre neziskový sektor

Výška predplatného bola stanovená v najnižšej možnej miere, aká bola potrebná pre zabezpečenie služieb, ktoré elektronický systém ponúka. Centrálny portál chce byť financovaný výlučne zo súkromných zdrojov. Budujeme spoločne originálny systém vytvorenia odbornej doktríny  a informačných služieb o vývoji a činnostiach v neziskovom sektore.


Čítajte viac...
10 131 návštevníkov Centrálneho portálu pre neziskový sektor

Od 06.10.2010 videlo Centrálny portál vyše 10 131 návštevníkov, ktorí si spoločne otvorili vyše 55 000 stránok. V rámci oblastí najväčší záujem bol o informácie zo školskej a sociálnej spoločnosti, o informácie týkajúce sa darov, dotácií, 2% dane a verejných zbierok. Z pohľadu právnych foriem prevládali informácie o občianskych združeniach, nadáciách a neziskových organizáciách. 


Čítajte viac...