itretisektor | Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
backpredošlá | 123456 | ďalšiaforward

Dobrovoľníctvo: Využívanie dobrovoľníkov obcami

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 02. 05. 2018

Dobrovoľníctvo predstavuje pre spoločnosť dôležitý ekonomický príspevok. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve ustanovuje pre vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby možnosť využívať dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh a takýmto spôsobom čiastočne odbremeniť rozpočet obce. 


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Dobrovoľník v prostredí Slovenskej republiky

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 18. 04. 2018

Dobrovoľníctvo je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti. Základnou črtou dobrovoľníctva je ochota venovať svoj čas, energiu a schopnosti v prospech komunity a spoločnosti ako celku. Nasledujúci článok definuje osobu dobrovoľníka a jeho postavenie v právnom systéme Slovenskej republiky.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Dobrovoľnícka „práca detí“

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 11. 04. 2018

Je výkon dobrovoľníckej činnosti osobami mladšími ako 15 rokov považovaný za výkon práce? Môžu tieto činnosti deti vykonávať? Je na tieto činnosti organizácia povinná získavať určité výnimky alebo povolenia? 


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Zdravotné poistenie dobrovoľníkov

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Utorok, 13. 03. 2018

Pôsobím ako dobrovoľník pre občianske združenie, ktoré chodí pravidelne počas leta čistiť lesy v horskom teréne. Dopočul som sa, že ako dobrovoľník mám nárok na zdravotné poistenie. Je to pravda alebo je zdravotné poistenie plne v mojej réžií? 


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Záchranná činnosť dobrovoľníka na lyžiarskych tratiach

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 15. 11. 2017

Som členom dobrovoľnej horskej záchrannej služby a mám záujem vykonávať záchrannú činnosť na lyžiarskej trati. Za akých podmienok by mohol tieto činnosti vykonávať dobrovoľník? 


Čítajte viac...

Športová spoločnosť/Dobrovoľníctvo: Realizácia dobrovoľníctva v praxi športových organizácií

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Pondelok, 22. 05. 2017

Článok sa zaoberá problematikou výkonu dobrovoľníctva v podmienkach športových organizácií. Článok prináša návrhy a riešenia pre vytvorenie interného systému, ktorý zabezpečí riadny a efektívny spôsob výkonu dobrovoľníckej činnosti v prospech športových organizácií, predovšetkým športových klubov.


Čítajte viac...

Legislatíva/Dobrovoľníctvo: Plánované zmeny pre dobrovoľné hasičské zbory obcí

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Štvrtok, 12. 01. 2017
Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu vyhlášky o hasičských jednotkách, prostredníctvom ktorej sa navrhujú zmeny pre dobrovoľné hasičské zbory obcí. 
Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Právne aspekty firemného dobrovoľníctva

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Piatok, 28. 10. 2016

Sme firma, ktorá sa snaží pomôcť mimovládnej neziskovej organizácií tak, že vysiela svojich zamestnancov v rámci ich pracovného času pomáhať s rôznymi dobrovoľníckymi aktivitami (upratovanie, natieranie, čistenie a pod).

Ako si to má firma právne zachytiť? Má to mať zamestnanec v pracovnej zmluve, že robí takúto činnosť? Mala by firma nejako zamestnanca pripoistiť – či už úraz alebo zodpovednosť za škodu, v prípade, ak by sa niečo stalo? Kto je zodpovedný za BOZP? Firma, ktorá vysiela alebo organizácia, ktorá takýchto zamestnancov na určitý čas príjme?


Čítajte viac...
backpredošlá | 123456 | ďalšiaforward