itretisektor | Právo,Aktuality,Osobné údaje
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 • ***Vzor zmluvy o charitatívnej reklame***

  V elektronickej knižnici môžete nájsť vzor zmluvy o charitatívnej reklame.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***
backpredošlá | 12345 | ďalšiaforward

Osobné údaje/Zamestnávanie: Zverejňovanie údajov zamestnancov

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Streda, 02. 05. 2018

Akým spôsobom môžeme od mája nakladať s osobnými údajmi zamestnancov, pokiaľ ich potrebujeme zverejniť na našej stránke? Nakoľko ide o pracovné pozície osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu priamo so zákazníkmi, je potrebné, aby boli o týchto osobách zverejnené aspoň základné informácie a telefónny kontakt. Je potrebné za týmto účelom získavať súhlas našich zamestnancov podľa novej právnej úpravy? 


Čítajte viac...

Osobné údaje: Spoločné spracúvanie údajov viacerými osobami

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Streda, 25. 04. 2018

Sme občianskym združením, ktoré sa snaží podporiť rozvoj športu v našom regióne a často organizujeme v spolupráci s inými občianskymi združeniami akcie pre mládež, pričom získavame ich osobné údaje za účelom informovania týchto osôb o ďalších akciách, ktoré spoločne organizujeme. Akým spôsobom máme nakladať s osobnými údajmi podľa novej právnej úpravy? Je potrebné, aby svoju dokumentáciu viedli aj ostatné občianske združenia a aj my, aj keď organizujeme akcie spoločne? 


Čítajte viac...

Osobné údaje: Zodpovedná osoba

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Pondelok, 23. 04. 2018

V záverečnej časti bližšie rozoberáme postavenie zodpovednej osoby podľa novej právnej úpravy. 


Čítajte viac...

Osobné údaje: Zabezpečenie osobných údajov

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Pondelok, 09. 04. 2018
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ majú na zabezpečenie osobných údajov viacero možností. Samotná úprava bezpečnosti bola prebratá z pôvodnej právnej úpravy bez významných zmien. Prevádzkovateľ alebo správca majú povinnosť najskôr posúdiť riziká, ktoré hrozia pri spracúvaní osobných údajov a následne s prihliadnutím na stav techniky, na náklady a rozsah rizika priať primerané technické opatrenia. S ohľadom na posúdenie špecifík každej operácie sa prevádzkovateľovi podľa čl. 12 GDPR ponúka viacero možností.
Čítajte viac...

Osobné údaje: Ďalšie povinnosti prevádzkovateľov

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Utorok, 27. 03. 2018
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať ďalším povinnostiam prevádzkovateľov. 
Čítajte viac...

Osobné údaje/Zamestnávanie: Vedenie údajov o zamestnancoch

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Streda, 21. 03. 2018

Máme zozbierané osobné údaje o zamestnancoch aj formou osobných dokladov, napr. scan občianskeho preukazu, vysvedčenia, diplomy a pod. Máme od zamestnancov podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov na pracovno-právne účely. Bude takéto opatrenie podľa novej právnej úpravy postačujúce? 


Čítajte viac...

Osobné údaje: Práva a povinnosti prevádzkovateľa pri posudzovaní rizika

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Streda, 21. 03. 2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať najmä povinnostiam prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z novej právnej úpravy. 


Čítajte viac...

Osobné údaje: Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov časť II.

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Pondelok, 12. 03. 2018
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať najmä právu na prenosnosť údajov ale aj právu namietať spracovanie osobných údajov.
Čítajte viac...
backpredošlá | 12345 | ďalšiaforward