itretisektor | Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
backpredošlá | 12 | ďalšiaforward

2% dane: Aktuálne znenie ustanovení zákona k poskytovaniu asignovanej dane

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Piatok, 03. 04. 2020
Prinášame vám aktuálne znenie novely ustanovení zákona o dani z príjmov k 2% dani.

Čítajte viac...

Zmeny Zákonníka práce a ďalších zákonov v súvislosti s Covid19

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Piatok, 03. 04. 2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje Zákonník práce a ďalšie právne predpisy, bol predložený v záujme udržania pracovných miest, možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce a s cieľom ochrany zamestnancov, preto sa navrhujú niektoré úpravy v oblasti pracovného času (pokiaľ ide o organizáciu pracovného času), dovolenky (pokiaľ ide o určenie jej čerpania) a prekážok v práci (pokiaľ ide o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane).

Prinášame aktualizované znenie po schválení zmien NR SR zo dňa 02.04.2020.


Čítajte viac...

Legislatíva: Podmienky pomoci zamestnanosti v čase krízy prijaté NR SR

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Piatok, 03. 04. 2020
Prinášame materiál, ktorý sumarizuje opatrenia pomoci štátu v oblasti zamestnanosti. Uvedené zmeny sú k 2.4.2020 schválené NR SR.

Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Prerušenie prevádzky jaslí na základe nariadenia vlády

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Streda, 01. 04. 2020

Je prerušenie prevádzky súkromných jaslí v dôsledku nariadenia vlády prekážkou v práci len na strane zamestnávateľa ale ide aj o prekážku na strane zamestnanca, keďže vláda predsa nariaďuje prerušiť prácu aj zamestnancom?


Čítajte viac...

Dotazník MNO pre Krízový štáb SR z dôvodu korona vírusu zapojte sa!

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Pondelok, 30. 03. 2020

V mene Komory mimovládnych neziskových organizácií sprostredkúvame dotazník, prostredníctvom ktorého chceme zbierať podnety systematicky, na jedno miesto a ďalej s nimi pracovať tak, aby sme vedeli v súčinnosti s krízovým štábom ale následne aj so zástupcami vlády a jednotlivých ministerstiev pripraviť opatrenia na riešenie postavenia, financovania a zabezpečenia činnosti rôznych druhov mimovládnych neziskových organizácií.

Vyplnenie dotazníka vám môže trvať 15 až 20 minút, nám však tieto dáta veľmi pomôžu, preto vás prosíme o trpezlivosť pri jeho vypĺňaní a spoluprácu.

Deadline na vyplnenie je do 3.4.2020 do 18.00 hod.

Vydnotenie budeme robiť v spolupráci s pracovnou skupinou Komory mimovládnych neziskových organizácií, v ktorej sú zastúpené veľké platfomry združujúce MNO.

DOTAZNÍK TU

Zapojte sa, máte jedinečnú šancu!


Čítajte viac...

COVID19 a poskytovanie sociálnych služieb_núdzový stav

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Pondelok, 30. 03. 2020

Úrad verejného zdravotníctva dnes zverejnil opatrenie, ktorým je od 25.03.2020 zavedený núdzový režim pre vybrané formy poskytovania sociálnych služieb.

Opatrenie bližšie posudzujeme a budeme vás informovať o možných postupoch. 


Čítajte viac...

Legislatíva: Lex corona a aktuálne zmeny v plynutí lehôt, justícii a iné

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Piatok, 27. 03. 2020
Dňa 25.03.2020 Národná rada SR schválila v skrátenom legislatívnom konaní zákon, ktorého cieľom je zaviesť niektoré opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, na ochranu procesných aj hmotnoprávnych práv osôb ako aj niektoré zmeny týkajúce sa Súdnej rady a Najvyššieho súdu SR.
Čítajte viac...

Legislatíva: Aktuálne zmeny v sociálnej oblasti z dôvodu koronavírusu

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Štvrtok, 26. 03. 2020
Dňa 25.03.2020 Národná rada SR schválila v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona predloženého vládou SR, ktorého cieľom je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov. Schválená novela zákona o sociálnom poistení, Zákonníka práce a zákona o službách zamestnanosti.

Čítajte viac...
backpredošlá | 12 | ďalšiaforward