itretisektor | Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
  • Zmierňovanie opatrení v sociálnych službách

    4.júna prebieha rokovanie Vlády SR aj k tejto téme, budeme o výsledku priebežne informovať, sledujte náš portál
  • Vláda SR schválila návrh zákona k podpore nájmov

    viac pripravujeme v špeciálnej legislatívnej správe, sledujte portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 1234567 | ďalšiaforward

Legislatíva/Školská spoločnosť: Projekt podpory zamestnanosti MŠ schválený

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Piatok, 05. 06. 2020
Vláda SR dňa 04.06.2020 schválila podmienky projektu na podporu udržania zamestnanosti v materských školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.
Čítajte viac...

Legislatíva/Športová spoločnosť: Zmeny zákona o športe v súvislosti so šírením sa COVID19

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Štvrtok, 28. 05. 2020

NRSR schválila dňa 04.06. 2020 novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom novely je reakcia na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením sa pandémie vírusu Covid-19.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Usmernenie k prevádzke jaslí

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Sobota, 23. 05. 2020

Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR v spolupráci a Úradom verejného zdravotníctva SR vypracovalo usmernenie, týkajúce sa obnovenia prevádzky a návratu detí do zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a chodu týchto zariadení s príkazom dôsledného dodržiavania hygienicko- epidemiologického režimu a opatrení za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Usmernenie k prevádzke školských stravovacích zariadení

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Sobota, 23. 05. 2020

Hlavný hygienik SR vydal dňa 22.5.2020 usmernenie s cieľom poskytnúť informácie pre obnovenie školských stravovacích zariadení.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Otvorenie zariadení pre deti a mládež

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Sobota, 23. 05. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 22.5.2020 v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť/Legislatíva: Zmeny niektorých zákonov v oblasti kultúry

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Streda, 20. 05. 2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 13.5.2020, vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Úprava mzdy pedagógov z dôvodu nevyučovania maturantov

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Streda, 20. 05. 2020

Pani riaditeľka školy poslala informáciu učiteľom, ktorí v tomto školskom roku vyučovali maturantov, že nakoľko bolo ukončené vyučovanie v maturitných triedach, všetci budú mať znížený plat na 80% z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za počet hodín pripadajúcich na výučbu maturantov. Je postup pani riaditeľky správny? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Otvorenie škôl a škôlok od 1.6. 2020

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Utorok, 19. 05. 2020

Dňa 18.05. 2020 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dokument, ktorým upravuje organizáciu a podmienky výchovy vzdelávania do konca roka 2019/2020 v materských a základných školách.

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom od 1. 6. 2020 otvorenie materských škôl a základných škôl prvého až piateho ročníka a školských klubov detí.


Čítajte viac...
backpredošlá | 1234567 | ďalšiaforward