itretisektor | Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 123456789 | ďalšiaforward

Školská spoločnosť: Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Štvrtok, 16. 07. 2020

Dňa 13.07. 2020 bolo zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku – Podpora udržania zamestnanosti v materských školách. 


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Vplyv pandémie na ukladanie výročných správ a účtovných závierok

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Štvrtok, 02. 07. 2020

Odborný článok analyzuje vplyv pandémie vírusu Covid-19 na povinnosť neziskových organizácii vyhotoviť a uložiť účtovné závierky a výročné správy do centrálneho registra účtovných závierok.


Čítajte viac...

2% dane: Zmena termínu špecifikácie použitia podielu dane z 2018

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Pondelok, 22. 06. 2020

Podali sme zverejnenie špecifikácie použitia podielu zo zaplatenej dane oneskorene až v júni - bola nejakým zákonom/ opatrením táto lehota predĺžená alebo platila pôvodná do 31.5.? 


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Usmernenie k zabezpečeniu ochrany klientov a personálu v ZSS

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Štvrtok, 18. 06. 2020

Dňa 16.06.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky usmernenie k zabezpečeniu ochrany klientov a personálu v zariadení sociálnych služieb.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Zmeny v sociálnych službách schválené Vládou SR

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Štvrtok, 18. 06. 2020

Dňa 17.06.2020 schválila Vláda Slovenskej republiky nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa prijali zmeny v oblasti sociálnych služieb. Konkrétne ide o nasledovné nariadenia:

1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb.

3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie.

4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Nariadenie o dodávaní potravín deťom v školách

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Utorok, 16. 06. 2020

Dňa 15.06.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh nariadenia Vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Usmernenie k prevádzke jaslí

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Utorok, 16. 06. 2020

Dňa 12.06. 2020 vydal hlavný hygienik Slovenskej republiky usmernenie k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.


Čítajte viac...

Legislatíva/2% dane: Zmeny v opatreniach vo finančnej oblasti

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Utorok, 16. 06. 2020

Dňa 09.06.2020 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Cieľom novely, je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, vyriešiť určité aplikačné problémy pri realizácii už prijatých finančných opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy ako aj doplnenie ustanovenia, ktoré upravuje povinnosti prijímateľa 2% dane.


Čítajte viac...
backpredošlá | 123456789 | ďalšiaforward