itretisektor | Servis,Aktuality
 • **Finančné príspevky na byty a ich stavebné úpravy**

  V odbornom článku prinášame možnosti využitia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
 • **Konkurenčná doložka pre učiteľa?**

  aj tejto otázke sme sa venovali tento týždeň, viac v sekcii školská spoločnosť
 • **Chránená dielňa vs. integračný sociálny podnik**

  Základné rozdiely medzi týmito subjektmi a možnosti ich financovania nájdete v sekcii Sociálna spoločnosť.
 • **Príspevky pre MNO na zamestnávanie**

  Prinášame prehľad príspevkov, ktoré môže neziskovka využiť z pozície zamestnávateľa. Viac v sekcii neziskovky všeobecne/Zamestnávanie.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov
backpredošlá | 12345678910 47 48 | ďalšiaforward

Legislatívne správy 15. 10. 2018 - 21. 10. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 15. 10. 2018

Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Zvyšovanie platov učiteľov

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 10. 10. 2018

Do druhého čítania postúpil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Cieľom návrhu zákona je odstránenie značného počtu platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdy. Uvedené sa dotkne aj zamestnancov v oblasti školstva.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 8. 10. 2018 - 14. 10. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 08. 10. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Športová spoločnosť: Návrh zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení športovca

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 03. 10. 2018
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila návrh zákona, ktorým sa predlžuje lehota, počas ktorej sa na účely zdravotného a sociálneho poistenie športovec nepovažuje za zamestnanca.

Čítajte viac...

Legislatívne správy 1. 10. 2018 - 7. 10. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 01. 10. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 24. 9. 2018 - 30. 9. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 24. 09. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Zmeny v detských jasliach a spolufinancovaní sociálnych služieb

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 19. 09. 2018

Prinášame aktuálne informácie o legislatívnom procese, v ktorom sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Novela sociálnych podnikov

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 19. 09. 2018

Národná rada Slovenskej republiky schválila v I. čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 47 48 | ďalšiaforward