itretisektor | Servis,Aktuality

Legislatívne správy 23.10. 2017 - 29. 10. 2017

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 23. 10. 2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 16. 10. 2017 - 22. 10. 2017

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 16. 10. 2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 9. 10. 2017 - 15. 10. 2017

itretisektor > Servis,Aktuality
Utorok, 10. 10. 2017

Čítajte viac...

Legislatíva: Návrh nového zákona o sociálnych podnikoch a jeho dopad na MNO

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 04. 10. 2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do medzirezortného pripomienkového konania v rámci Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 2. 10. 2017 - 8. 10. 2017

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 02. 10. 2017

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Navrhovaná novela Infozákona s dopadom na MNO

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 27. 09. 2017

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 . 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 18.09.2017 - 24.09.2017

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 18. 09. 2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 11.09.2017 - 17.09.2017

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 11. 09. 2017

Čítajte viac...