itretisektor | Servis,Aktuality
  • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

    Lehota na podanie daňového priznania
  • ***Charitatívna reklama***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Legislatívne správy 5. 2. 2018 - 11. 2. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 05. 02. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: Posunutie lehoty na povinnú aktiváciu elektronických schránok

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 31. 01. 2018

Národná rada Slovenskej republiky rokovala dňa 31. 1. 2018 o vládnom návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. V súvislosti s predloženým materiálom predložil svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu aj poslanec Peter Šuca, ktoré sa dostali do výsledného znenia schváleného zákona. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 29.1.2017 - 4. 2. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Utorok, 30. 01. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Kultúrna spoločnosť: Vývoz a dovoz predmetov kultúrnej hodnoty

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 24. 01. 2018

Vláda na svojej 84. schôdzi konanej dňa 17. 1. 2018 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Návrh novely zákona“).

Návrh novely zákona precizuje predmet zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty v platnom znení (ďalej len „zákon o podmienkach dovozu“), a to z dôvodu zrozumiteľnejšieho rozlíšenia vývozných situácií. Podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa návrhu zákona sa vzťahujú na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie a aj z tohto územia.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 22.1.2018- 28.1.2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 22. 01. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Školská spoločnosť: Elektronizácia pedagogických dokumentov

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 17. 01. 2018

Na 84. schôdzi vlády Slovenskej republiky, ktorá sa konala dňa 17. 1. 2018, boli predložené dva poslanecké návrhy novely zákona, ktorých cieľom je elektronizácia pedagogických dokumentov a rozhodnutí v školách a školských zariadeniach v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej len „zákon o e-Governmente“).


Čítajte viac...

Zašlite nám pripomienky k Zákonu o registri MVO, pošleme ich za vás

itretisektor > Servis,Aktuality
Utorok, 16. 01. 2018
Centrálny odborný portál pre neziskový sektor spracúva pripomienky k návrhu Zákona o registri MVO, zašlite nám vaše postrehy čím skôr!
Čítajte viac...

Legislatívne správy 15.1.2018-21.1.2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 15. 01. 2018

Čítajte viac...