itretisektor | Servis,Aktuality
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: Návrh zákona o registri MVO - vyhodnotenie pripomienok

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 18. 04. 2018
Vyhodnotenie pripomienok podaných k zákonu o registri MVO. 
Čítajte viac...

Legislatívne správy 16. 4. 2018 - 22. 4. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 16. 04. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Osobné údaje: Postup pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov

itretisektor > Servis,Aktuality
Nedeľa, 15. 04. 2018
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky dňa 13. 4. 2018 predložil do medzirezortného pripomienkového konania vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov.
Čítajte viac...

Legislatívne správy 9. 4. 2018 - 15. 4. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 09. 04. 2018


Čítajte viac...

Legislatívne správy 2. 4. 2018 - 8. 4. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Utorok, 03. 04. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 26. 3. 2018 - 1. 4. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 26. 03. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Kreovanie sociálnych podnikov

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 21. 03. 2018

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. 3. 2018 schválila vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „Zákon o sociálnej ekonomike“).

Subjektom sociálnej ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, účelové zariadenie cirkvi alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktoré nie sú štátom majetkovo, finančne ani inak kontrolované, nakoľko sociálna ekonomika nie je podsektorom štátu. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 19. 3. 2018 - 25. 3. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 19. 03. 2018

Čítajte viac...