itretisektor | Servis,Aktuality
  • ***Osobné údaje***

    V záverečnom článku sme pripravili prehľad povinností, ktoré musí plniž zodpovedná osoba.
  • ***IČO***

    Mnoho právnických osôb neziskového sektora však nevie, ako toto identifikačné číslo získať. Pripravili sme preto prehľad pre jednotlivé MVO.
  • ***Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi***

    Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Legislatíva/ Sociálna spoločnosť: Centrum pre deti a rodiny

itretisektor > Servis,Aktuality
Štvrtok, 15. 02. 2018

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 26. schôdzi dňa 6. 2. 2018 schválili novelu zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“). 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská spoločnosť: Úprava údajov evidovaných v Centrálnom registri škôl

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 14. 02. 2018

Na 26. Schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky boli dňa 7. 2. 2018 schválené novely zákonov, ktoré upravujú fungovanie škôl a školských zariadení. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 12. 2. 2018 - 18. 2. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 12. 02. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Zamestnávanie: Novela zákona navrhuje zaviesť viaceré druhy mzdových zvýhodnení pre zamestnancov

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 07. 02. 2018
Vláda na svojom 86. rokovaní, ktoré sa konalo 31. 01. 2018, schválila návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Poslanci v novele zákona navrhli zvýšiť minimálnu výšku mzdového zvýhodnenia poskytovaného za nočnú prácu zo súčasného zvýhodnenia vo výške 20% sumy minimálnej mzdy na hodinu nočnej práce na 50% sumy minimálnej mzdy za hodinu nočnej práce v eurách.
Čítajte viac...

2 % z dane: Aktualizované informácie pre prijímateľov 2 %

itretisektor > Servis,Aktuality
Utorok, 06. 02. 2018

Notárska komora SR aktualizovala ku dňu 6. 2. 2018 informácie pre prijímateľov 2%. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 5. 2. 2018 - 11. 2. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 05. 02. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: Posunutie lehoty na povinnú aktiváciu elektronických schránok

itretisektor > Servis,Aktuality
Streda, 31. 01. 2018

Národná rada Slovenskej republiky rokovala dňa 31. 1. 2018 o vládnom návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. V súvislosti s predloženým materiálom predložil svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu aj poslanec Peter Šuca, ktoré sa dostali do výsledného znenia schváleného zákona. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 29.1.2017 - 4. 2. 2018

itretisektor > Servis,Aktuality
Utorok, 30. 01. 2018

Čítajte viac...