itretisektor | Servis,Aktuality
 • *** Posledný deň na podanie daňového priznania***

  Lehota na podanie daňového priznania
 • ***Charitatívna reklama***

  V prípadovej štúdii sa dozviete, akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

Seminár pre poskytovateľov sociálnych služieb

itretisektor > Servis,Aktuality
Utorok, 21. 11. 2017
Prinášame info o seminári, ktorý sa usutoční dňa 30.11.2017 v Bratislave (Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava) na témy: Dobrovoľníctvo pri poskytovaní sociálnych služieb a Realizácia verejnej zbierky poskytovateľmi sociálnych služieb. Seminár je bezplatný.
Čítajte viac...

Legislatíva/ Neziskovky všeobecne: Úprava prioritného majetku neziskovej organizácie

itretisektor > Servis,Aktuality
Utorok, 31. 10. 2017

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo dňa 27. 10. 2017 do medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Zámerom návrhu zákona je legislatívna úprava fungovania neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorých zakladateľom je štát a zároveň aj odstránenie nedostatkov aktuálnej úpravy.


Čítajte viac...

TS: Príďte diskutovať s ministerkou spravodlivosti o tom, či otvorené vládnutie môže prinavrátiť dôveru?

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 30. 10. 2017

Príďte v pondelok, 6.11. o 11:00 – 13:00 na panelovú diskusiu na tému „Dokáže otvorené vládnutie prinavrátiť dôveru ľudí v štát?“

Diskutovať budú:

 • p. Lucia Žitňanská, podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR (TBC)
 • p. Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • p. Zuzana Wienk, členka Riadiaceho výboru OGP za občiansku spoločnosť a programová riaditeľka Aliancie Fair-play
 • p. Gabriel Šipoš, riaditeľ Transparency International Slovensko

Čítajte viac...

Legislatívne správy 30. 10. 2017 - 5. 11. 2017

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 30. 10. 2017

Čítajte viac...

Legislatíva/Výskum a vývoj: Nový zákon o verejnej výskumnej inštitúcií

itretisektor > Servis,Aktuality
Utorok, 24. 10. 2017

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 19. schôdzi dňa 7. 9. 2017 schválila návrh zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol predložený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 23.10. 2017 - 29. 10. 2017

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 23. 10. 2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 16. 10. 2017 - 22. 10. 2017

itretisektor > Servis,Aktuality
Pondelok, 16. 10. 2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 9. 10. 2017 - 15. 10. 2017

itretisektor > Servis,Aktuality
Utorok, 10. 10. 2017

Čítajte viac...