itretisektor | Ekonomika,Aktuality

Zamestnávanie: Možnosti odstupného pre zamestnanca

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 17. 01. 2018

Účtovníčka bola na dlhodobej PN cca rok. Necelý rok cca 11 mesiacov sme mali v pracovnom pomere prijatú náhradnú účtovníčku, ktorá bola podľa pracovnej zmluvy prijatá na zastupovanie počas PN. Je možné alebo nutné vyplatiť odstupné odchádzajúcej zastupujúcej účtovníčke?


Čítajte viac...

Nové tlačivá na poukázanie 2% z dane v roku 2018

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Piatok, 12. 01. 2018
Nové tlačivá na poukázanie 2% z dane!
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Odborné stanovisko k aplikácií financovania športu zo štátneho rozpočtu

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 29. 11. 2017
Prinášame vám odborné stanovisko od Učenej právnickej spoločnosti k aplikácií právnej úpravy financovania športu zo štátneho rozpočtu.
Čítajte viac...

Rehole/Cirkevná spoločnosť: Povinnosť viesť transferovú dokumentáciu

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 28. 11. 2017

Ako sú vnímané z pohľadu zákona o dani z príjmov a z pohľadu povinnosti transferovej dokumentácie cirkevné organizácie v SR napr. pri prijímaní pôžičky od subjektu v zahraničí?


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Rozvoz stravy občanom formou sociálnej služby

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 15. 11. 2017

V odbornom článku sa venujeme možnostiam obce pri poskytovaní sociálnych služieb formou poskytovania teplých obedov prijímateľom sociálnej služby, a to s prihliadnutím na možnosť rozvozu jedla priamo do domácností alebo poskytovania stravy v jedálni. 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: K vyplácaniu príspevkov zo sociálneho fondu

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 24. 10. 2017

Môžu sa zo sociálneho fondu vyplácať príspevky zamestnancom v hotovosti? Je možné preniesť zostatok v sociálnom fonde do nasledujúceho kalendárneho roku? Je možné na konci roku nevyčerpané finančné prostriedky vyplatiť zamestnancom cez výplatnú pásku?  


Čítajte viac...

Pozvánka na workshopy o financovaní MNO

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Pondelok, 02. 10. 2017
Úrad splnomocnenca Vás pozýva na workshopy o financovaní MNO, na ktorom budú prezentovať výstupy pracovných skupín
Čítajte viac...

Zamestnávanie: Rodičovský príspevok a výkon práce

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 13. 09. 2017
Zamestnankyňa má uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú, je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok. Môže mať uzatvorenú pracovnú zmluvu aj v inej organizácii, a zároveň poberať rodičovský príspevok?
Čítajte viac...