itretisektor | Ekonomika,Aktuality
 • Manuály pre všetky právne formy MVO k novému registru

  sledujte náš portál, čoskoro prinesieme postupy pre všetky typy MVO ako postupovať voči novému registru MVO.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Charitatívna reklama: Preukazovanie použitia príjmov z charitatívnej reklamy

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 07. 03. 2018

Akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy? 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Pokutovanie zamestnancov zamestnávateľom?

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 28. 02. 2018

Zamestnávateľ chce svojim zamestnancom udeľovať pokuty za porušovanie pracovnej disciplíny. Zamestnanci však nedostávajú okrem mzdy žiadne odmeny, z ktorých by bolo možné peniaze strhnúť. Môže si zamestnávateľ uplatňovať takéto nároky? 


Čítajte viac...

2 % z dane: Poskytnutie podielu zaplatenej dane iným osobám

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 28. 02. 2018

Je možné poskytnúť iným osobám okrem prijímateľa prostriedky získané z 2 % z dane? Sú aj tieto viazané na účel? Musí byť tretia osoba zapísaná v registri prijímateľov 2 % z dane na daný rok ? 


Čítajte viac...

Nadácie/2% z dane: Použitie 2% z dane do nadačného imania

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 21. 02. 2018

Sme prijímateľom 2% z dane, pričom by sme tento rok chceli časť z týchto finančných prostriedkov vložiť do nadačného imania. Ako sa využíva tento nový inštitút? 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Platový dekrét pri plate nedosahujúcom minimálnu mzdu

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Piatok, 09. 02. 2018
Ako vystaviť platový dekrét/oznámenie o výške platu keď nepedagogický zamestnanec (pracujúci vo verejnom záujme) podľa tabuľky platových taríf nedosahuje ani minimálnu mzdu?
Čítajte viac...

2% dane: Použitie podielu zaplatenej dane na štipendium

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 31. 01. 2018

Je možné z príjmu z podielu dane hradiť štipendiá, ceny pre študentov či účasť na vzdelávacom podujatí? Akým spôsobom je takéto použitie nutné vydokladovať? 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Možnosti odstupného pre zamestnanca

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 17. 01. 2018

Účtovníčka bola na dlhodobej PN cca rok. Necelý rok cca 11 mesiacov sme mali v pracovnom pomere prijatú náhradnú účtovníčku, ktorá bola podľa pracovnej zmluvy prijatá na zastupovanie počas PN. Je možné alebo nutné vyplatiť odstupné odchádzajúcej zastupujúcej účtovníčke?


Čítajte viac...

Nové tlačivá na poukázanie 2% z dane v roku 2018

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Piatok, 12. 01. 2018
Nové tlačivá na poukázanie 2% z dane!
Čítajte viac...