itretisektor | Ekonomika,Aktuality
  • Združenia, org. jednotky združení a organizácie s medzin. prvkom, splňte si zákonné povinnosti včas

    potrebné právne vzory na základe Zákona o registri MVO nájdete v ekniznica.itretisektor.sk
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Neziskové organizácie všeobecne/Zamestnávanie: Možné príspevky pre MNO na zamestnávanie

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 10. 10. 2018

Prinášame prehľad rôznych náhrad a príspevkov, o ktoré sa môžu uchádzať neziskové organizácie z titulu pozície zamestnávateľa.


Čítajte viac...

2% dane : Nedoplatok z preddavkov na daň a nemožnosť poskytnutia 2% ?

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 02. 10. 2018

Správcovi dane sme predložili vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane k daňovému priznaniu so zámerom poukázať 2 % z dane.. Správca nám však nárok zamietol z odôvodnením, že sme v zákonom stanovenom období mali nedoplatky, ktoré vznikli nesprávnym určením výšky preddavkov na daň. Ako môžeme svoj nárok na poukázanie asignovanej časti dane uplatniť?


Čítajte viac...

Charitatívna reklama/Dane: Platenie DPH pri príjme z charitatívnej reklamy

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 12. 06. 2018

Nadácia je platiteľom DPH, pričom má príjem z charitatívnej reklamy. Je aj tento príjem predmetom DPH? 


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Sankcia za červenú kartu

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 12. 06. 2018

Keď hráč - zamestnanec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu dostane pokutu za červenú kartu a túto pokutu zväz zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry vo vzťahu ku klubu, v ktorom hráč pôsobí, ako si môže vysporiadať klub s hráčom pokutu, ktorú za hráča uhradil v rámci mesačnej zbernej faktúry?


Čítajte viac...

DOTAZNÍK K FINANCOVANIU VŠEOBECNE/SPOLOČENSKY PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Piatok, 30. 03. 2018

Pracujete v oblasti sociálnych služieb, venujete sa "spoločensky prospešným službám"? Vaše odpovede pomôžu efektívnejšie nastaviť systém financovania Vašich organizácií.


Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Obsahové zmeny znenia zmluvy predkladanej do súťaže

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 07. 03. 2018

Je potrebné predložiť do súťaže v rámci verejného obstarávania zmluvu vo finálnej podobe, alebo postačuje predloženie návrhu? 


Čítajte viac...

Charitatívna reklama: Preukazovanie použitia príjmov z charitatívnej reklamy

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 07. 03. 2018

Akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy? 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Pokutovanie zamestnancov zamestnávateľom?

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 28. 02. 2018

Zamestnávateľ chce svojim zamestnancom udeľovať pokuty za porušovanie pracovnej disciplíny. Zamestnanci však nedostávajú okrem mzdy žiadne odmeny, z ktorých by bolo možné peniaze strhnúť. Môže si zamestnávateľ uplatňovať takéto nároky? 


Čítajte viac...