itretisektor | Ekonomika,Aktuality
  • ***MNO pozor - otvorená výzva na dotácie***

    Viac o výzve na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity si môžete prečítať v uverejnenej tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd pre rok 2011

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Pondelok, 28. 03. 2011

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil výzvu na prekladanie žiadostí o dotáciu na rok 2011 v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd. Termín na predloženie žiadostí je do 2. mája 2011 pre žiadosti o dotáciu v rozpätí od 1.500,- € až 11.500 € a do 25. mája 2011 pre žiadosti o dotáciu v rozpätí 12.000,- € až 60.000,- €. Celková suma vyčlenená na projekty je 2 250 000 €.


Čítajte viac...

Bezpečnejšie investovanie nadačného imania

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Nedeľa, 27. 03. 2011
Úlohou nadácií je byť bankami tretieho sektora. Preto bol aj zavedený inštitút nadačného imania, ako "železná" rezerva. Nadačné imanie môže byť investované do cenných papierov, ktoré by mali zabezpečiť výnos a umožniť tak podporovať verejnoprospešný účel nadácie.
Čítajte viac...

Vyplnenie daňového priznania - daň z príjmov PO

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 22. 03. 2011

V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2010, uvedie daňovník peňažné údaje v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.


Čítajte viac...

Môže byť farnosti odpustená daň z nehnuteľnosti?

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 15. 03. 2011

Zákon č. 582/2004 Z. z. nemôže farnosti odpustiť daň, môže ju oslobodiť.


Čítajte viac...

Občianske združenia môžu získať príspevky zo štátneho rozpočtu na starostlivosť o vojnové hroby

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Nedeľa, 13. 03. 2011

Novinkou bude, že príspevok na starostlivosť o vojnové hroby bude možné poskytnúť aj občianskemu združeniu, ktoré sa takouto činnosťou zaoberá – a to na základe písomnej žiadosti ministerstvu vnútra podanej v zákonnej lehote. Občianske združenia  na príspevok nebudú mať právny nárok.


Čítajte viac...

Dotácie v oblasti regionálneho školstva

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Štvrtok, 10. 03. 2011

Dotácie v oblasti regionálneho školstva sa poskytujú podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. marca 2011.


Čítajte viac...

Zmeny v zákone o Verejnom obstarávaní a neziskovky

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 08. 03. 2011

Medzi najdôležitejšie zmeny v zákone o Verejnom Obstáravaní, ktoré sa dotknú neziskových organizácií v postavení verejného obstarávateľa patria:


Čítajte viac...

Príjmy oslobodené od dane - § 13 ZDP

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Sobota, 05. 03. 2011

Vo všeobecnosti platí, že od dane môžu byť oslobodené len príjmy, ktoré sú predmetom dane. Príjmy, ktoré sú predmetom dane a sú oslobodené od dane upravuje § 13 Zákona o dani z príjmov.


Čítajte viac...