itretisektor | Ekonomika,Aktuality
 • **ZDRUŽENIA**

  Môže byť starosta obce členom občianskeho združenia, ktoré má sídlo v obci, kde vykonáva funkciu starostu? Nie je to porušením ústavného zákona o ochrane verejného záujmu? Viac sa dočítate v prípadovej štúdii
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Bezpečnejšie investovanie nadačného imania

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Nedeľa, 27. 03. 2011
Úlohou nadácií je byť bankami tretieho sektora. Preto bol aj zavedený inštitút nadačného imania, ako "železná" rezerva. Nadačné imanie môže byť investované do cenných papierov, ktoré by mali zabezpečiť výnos a umožniť tak podporovať verejnoprospešný účel nadácie.
Čítajte viac...

Vyplnenie daňového priznania - daň z príjmov PO

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 22. 03. 2011

V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2010, uvedie daňovník peňažné údaje v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.


Čítajte viac...

Môže byť farnosti odpustená daň z nehnuteľnosti?

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 15. 03. 2011

Zákon č. 582/2004 Z. z. nemôže farnosti odpustiť daň, môže ju oslobodiť.


Čítajte viac...

Občianske združenia môžu získať príspevky zo štátneho rozpočtu na starostlivosť o vojnové hroby

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Nedeľa, 13. 03. 2011

Novinkou bude, že príspevok na starostlivosť o vojnové hroby bude možné poskytnúť aj občianskemu združeniu, ktoré sa takouto činnosťou zaoberá – a to na základe písomnej žiadosti ministerstvu vnútra podanej v zákonnej lehote. Občianske združenia  na príspevok nebudú mať právny nárok.


Čítajte viac...

Dotácie v oblasti regionálneho školstva

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Štvrtok, 10. 03. 2011

Dotácie v oblasti regionálneho školstva sa poskytujú podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. marca 2011.


Čítajte viac...

Zmeny v zákone o Verejnom obstarávaní a neziskovky

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 08. 03. 2011

Medzi najdôležitejšie zmeny v zákone o Verejnom Obstáravaní, ktoré sa dotknú neziskových organizácií v postavení verejného obstarávateľa patria:


Čítajte viac...

Príjmy oslobodené od dane - § 13 ZDP

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Sobota, 05. 03. 2011

Vo všeobecnosti platí, že od dane môžu byť oslobodené len príjmy, ktoré sú predmetom dane. Príjmy, ktoré sú predmetom dane a sú oslobodené od dane upravuje § 13 Zákona o dani z príjmov.


Čítajte viac...

Lehota na podanie daňového priznania - § 49 ZDP

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Pondelok, 28. 02. 2011

Podľa § 49 ods. 2 ZDP daňovník nezaložený a nezriadený na podnikanie ak splnil podmienky na podanie daňového priznania, je povinný podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v tomto roku do 31. marca 2010. V tejto lehote je daňovník povinný daň uvedené v daňovom priznaní aj zaplatiť.


Čítajte viac...