itretisektor | Ekonomika,Aktuality
  • ***Vyberanie členských príspevkov od iných osôb ako členov***

    O tom, či športová organizácia (občianske združenie) musí vyberať ročný členský poplatok aj od osôb, ktoré síce majú príslušnosť k organizácii (napr. formou registrácie alebo dobrovoľnícky vzťah) ale nie sú členmi tohto združenia, si môžete prečítať v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Piatok, 25. 02. 2011

Centrálny portál pre neziskový sektor v rámci sekcie Cirkevná spoločnosť začína sledovať aktuálny vývoj diskusie ohľadom financovania cirkvi a náboženských spoločností na Slovensku. V krátkom čase prinesieme aktuálne modely financovania v okolitých krajinách. 


Čítajte viac...

Nezisková organizácia a zákon o verejnom obstarávaní

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Pondelok, 14. 02. 2011
Posudzovanie či nezisková organizácia je alebo nie je povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní si vyžaduje dôkladné skúmanie všetkých okolností vzniku a zamýšľaného.
Čítajte viac...

Vzor Darovacej zmluvy na účely poukázania 2% z dane právnických osôb

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Piatok, 11. 02. 2011
Zverejnili sme vzor darovacej zmluvy pre tie právnické osoby, ktoré v roku 2011 chcú poukázať 2% z dane
Čítajte viac...

Registrácia daňovníka nezaloženého a nezriadeného na podnikanie podľa ZSDP - § 31 ZSDP

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Štvrtok, 10. 02. 2011

Postup registračnej a oznamovacej povinnosti daňového subjektu upravuje § 31- registračná a oznamovacia povinnosť ZSDP. Povinnosť registrácie má podľa odseku 1 tohto ustanovenie právnická osoba alebo fyzická osoba, ak získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie.


Čítajte viac...

Projekcia vývoja poukázanej sumy z 2% z dane v roku 2011

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 09. 02. 2011
Pripravili sme odhad, ako sa bude vyvíjať poukázaná suma "2%" v roku 2011

Čítajte viac...

Zdaňovanie poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 09. 02. 2011

Poskytovatelia sociálnych služieb nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ dosahujú zdaniteľné príjmy a vykážu základ dane, sú povinné platiť daň z príjmov.


Čítajte viac...

Všetko o daniach pre neziskové organizácie už na Centrálnom portáli

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Pondelok, 07. 02. 2011

Všetky potrebné informácie o daniach pre neziskové organizácie sú dnešným dňom na Centrálnom portáli v sekcii dane. 


Čítajte viac...

Ustanovenia daňových zákonov platné pre neziskové organizácie

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Štvrtok, 03. 02. 2011

Začíname s uverejňovaním odborných článkov Ing. Boženy Jurčíkovej z DR SR k daňovým povinnostiam neziskových organizácií.  


Čítajte viac...