itretisektor | Ekonomika,Aktuality
 • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

  Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 • ***Členský príspevok v športe - občianske združenia***

  Všetko o novej právnej úprave týkajúcej sa vyberania členských príspevkov v športe a jej dopade na občianske združenia (športové kluby) si môžete prečítať v spracovanom odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Daň z motorových vozidiel a neziskové organizácie

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Nedeľa, 23. 01. 2011

Neziskové organizácie, pokiaľ používajú motorové vozidlo k výkonu svojej . . . . 


Čítajte viac...

Nadácia a verejná zbierka

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 19. 01. 2011
Nadácia prijala od mesta dotáciu a od mobilného operátora finančný príspevok prostredníctvom zaslaných SMS. 
Čítajte viac...

Príklad z praxe: Poskytovanie služieb medzi združeniami a DPH

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 19. 01. 2011
Občianske združenie – platiteľ DPH, má činnosť zdaňovanú – vleky, chata a nezdaňovanú súvisiacou s činnosťou klubu. Ako má fakturovať  služby jednotlivým klubom – musí to byť s DPH?
Čítajte viac...

Nové úlohy pre školy v oblasti výskumu

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Pondelok, 17. 01. 2011

Unikátna úloha škôl zatraktívniť a sprístupniť výskum a vývoj  žiakom sa môžu stať stimulom pre zmeny aj vo vzdelávacích programoch neštátnych škôl. 


Čítajte viac...

Od 1. januára 2011 nastali zmeny v poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 11. 01. 2011

Od 1. januára 2011 nastali zmeny v poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR. Novým rokom nadobudol účinnosť zákon č.526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý stanovuje rozsah, účel a základné podmienky poskytovania dotácií. Žiadateľom o tieto dotácie môžu byť i občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.


Čítajte viac...

Proces schvaľovania sociálnych dotácií bude riešený vyhláškou

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Pondelok, 10. 01. 2011

Podľa návrhu vyhlášky, hodnotenie žiadosti o dotáciu na sociálne účely zahŕňa formálne hodnotenie žiadosti a odborné hodnotenie žiadosti. Čítajte viac...

Nové tlačivá na poukázanie 2%!

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Nedeľa, 09. 01. 2011
Prinášame Vám nové tlačivá na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľov 2% na rok 2011.
Čítajte viac...

Dopad navrhovaných zmien v DPH pre neziskové organizácie

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Nedeľa, 09. 01. 2011

Aktuálne zavedenie povinnosti bezhotovostnej platby alebo zavedenie trestnej zodpovednosti štatutárnych zástupcov aj pre neziskové organizácie za spáchanie trestných činov neodvedenia dane, skrátenia dane a nezaplatenia dane.Čítajte viac...