itretisektor | Ekonomika,Aktuality
  • Postup krokov na registráciu do Zoznamu prijímateľov - zaktualizovaný

    Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe, uverejnenej v dolnej časti portálu.
  • ***Zdaňovanie autorských odmien po novom***

    Vypracovali sme pre Vás odborný článok, zameraný na zmeny týkajúce sa zdaňovania autorských odmien.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Dotácie v oblasti regionálneho školstva

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Štvrtok, 10. 03. 2011

Dotácie v oblasti regionálneho školstva sa poskytujú podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. marca 2011.


Čítajte viac...

Zmeny v zákone o Verejnom obstarávaní a neziskovky

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 08. 03. 2011

Medzi najdôležitejšie zmeny v zákone o Verejnom Obstáravaní, ktoré sa dotknú neziskových organizácií v postavení verejného obstarávateľa patria:


Čítajte viac...

Príjmy oslobodené od dane - § 13 ZDP

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Sobota, 05. 03. 2011

Vo všeobecnosti platí, že od dane môžu byť oslobodené len príjmy, ktoré sú predmetom dane. Príjmy, ktoré sú predmetom dane a sú oslobodené od dane upravuje § 13 Zákona o dani z príjmov.


Čítajte viac...

Lehota na podanie daňového priznania - § 49 ZDP

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Pondelok, 28. 02. 2011

Podľa § 49 ods. 2 ZDP daňovník nezaložený a nezriadený na podnikanie ak splnil podmienky na podanie daňového priznania, je povinný podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v tomto roku do 31. marca 2010. V tejto lehote je daňovník povinný daň uvedené v daňovom priznaní aj zaplatiť.


Čítajte viac...

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Piatok, 25. 02. 2011

Centrálny portál pre neziskový sektor v rámci sekcie Cirkevná spoločnosť začína sledovať aktuálny vývoj diskusie ohľadom financovania cirkvi a náboženských spoločností na Slovensku. V krátkom čase prinesieme aktuálne modely financovania v okolitých krajinách. 


Čítajte viac...

Nezisková organizácia a zákon o verejnom obstarávaní

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Pondelok, 14. 02. 2011
Posudzovanie či nezisková organizácia je alebo nie je povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní si vyžaduje dôkladné skúmanie všetkých okolností vzniku a zamýšľaného.
Čítajte viac...

Vzor Darovacej zmluvy na účely poukázania 2% z dane právnických osôb

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Piatok, 11. 02. 2011
Zverejnili sme vzor darovacej zmluvy pre tie právnické osoby, ktoré v roku 2011 chcú poukázať 2% z dane
Čítajte viac...

Registrácia daňovníka nezaloženého a nezriadeného na podnikanie podľa ZSDP - § 31 ZSDP

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Štvrtok, 10. 02. 2011

Postup registračnej a oznamovacej povinnosti daňového subjektu upravuje § 31- registračná a oznamovacia povinnosť ZSDP. Povinnosť registrácie má podľa odseku 1 tohto ustanovenie právnická osoba alebo fyzická osoba, ak získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie.


Čítajte viac...