itretisektor | Ekonomika,Aktuality

Zamestnávanie: Oprávnenie exekútora siahnuť na cestovné náhrady

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 05. 09. 2017

Môže exekútor siahnuť na diéty ?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: K zarátaniu odchodného do príjmu podliehajúceho dohode o zrážkach zo mzdy

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 09. 08. 2017

Je možné zarátať odchodné do príjmu, ktorý podlieha dohode o zrážkam zo mzdy? 


Čítajte viac...

Združenia: Praktické otázky spojené s účtovaním a povinnosťou ukladať účtovné závierky

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 09. 08. 2017

Od akej sumy je občianske združenie povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva, resp. jednoduchého účtovníctva? Je občianske združenie povinné zasielať účtovné závierky a ak áno tak komu? Aké pokuty hrozia v prípade nesplnenia vyššie uvedených povinností? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Dostatočne určité vymedzenie predmetu nájmu

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Štvrtok, 27. 07. 2017

V základnej škole obce prenajímame niektoré triedy súkromnému školskému subjektu. Triedy sa každoročne menia, čím sa mení výmera prenajímaných priestorov. Je možné schváliť pri prenájme len sadzbu nájmu za 1 m2 bez uvedenia presnej plochy výmery prenajímaných priestorov (len všeobecným uvedením, že ide o priestory základnej školy)? 


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Odblokovanie účtu v banke s financiami nepodliehajúcimi exekúcii

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 12. 07. 2017
Exekútor nám zablokoval finančné prostriedky na účte v banke aj napriek tomu, že tieto finančné prostriedky exekúcii nepodliehajú. Mohol takto konať? Má banka povinnosť sledovať aké finančné prostriedky sú na účte?
Čítajte viac...

2% z dane/Legislatíva: Návrh novely Zákona o dani z príjmov vo vzťahu k 2%

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Pondelok, 03. 07. 2017
Prinášame Vám legislatívnu správu k návrhu novely Zákona o dani z príjmov. 

Čítajte viac...

Legislatíva/Dane: Nová definícia daňového tajomstva

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 21. 06. 2017

Prinášame legislatívnu správu k novele daňového poriadku.


Čítajte viac...

Legislatíva/Školská spoločnosť: Zmeny vo financovaní škôl

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 20. 06. 2017
Prinášame Vám legislatívnu správu k novele zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorý prináša viacero zmien v oblasti financovania škôl.
Čítajte viac...