itretisektor | Ekonomika,Aktuality
  • Združenia, org. jednotky združení a organizácie s medzin. prvkom, splňte si zákonné povinnosti včas

    potrebné právne vzory na základe Zákona o registri MVO nájdete v ekniznica.itretisektor.sk
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

2 % z dane: Poskytnutie podielu zaplatenej dane iným osobám

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 28. 02. 2018

Je možné poskytnúť iným osobám okrem prijímateľa prostriedky získané z 2 % z dane? Sú aj tieto viazané na účel? Musí byť tretia osoba zapísaná v registri prijímateľov 2 % z dane na daný rok ? 


Čítajte viac...

Nadácie/2% z dane: Použitie 2% z dane do nadačného imania

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 21. 02. 2018

Sme prijímateľom 2% z dane, pričom by sme tento rok chceli časť z týchto finančných prostriedkov vložiť do nadačného imania. Ako sa využíva tento nový inštitút? 


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Platový dekrét pri plate nedosahujúcom minimálnu mzdu

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Piatok, 09. 02. 2018
Ako vystaviť platový dekrét/oznámenie o výške platu keď nepedagogický zamestnanec (pracujúci vo verejnom záujme) podľa tabuľky platových taríf nedosahuje ani minimálnu mzdu?
Čítajte viac...

2% dane: Použitie podielu zaplatenej dane na štipendium

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 31. 01. 2018

Je možné z príjmu z podielu dane hradiť štipendiá, ceny pre študentov či účasť na vzdelávacom podujatí? Akým spôsobom je takéto použitie nutné vydokladovať? 


Čítajte viac...

Výskum a vývoj: Odpočet výdavkov na výskum a vývoj

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 30. 01. 2018
Cieľom odborného článku je informovať mimovládne neziskové organizácie o daňových zvýhodneniach, ktoré im môžu zjednodušiť finančné hospodárenie a tiež prispieť k zvýšeniu využívania výskumu a vývoja u širšieho okruhu subjektov. 
Čítajte viac...

Zamestnávanie: Možnosti odstupného pre zamestnanca

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 17. 01. 2018

Účtovníčka bola na dlhodobej PN cca rok. Necelý rok cca 11 mesiacov sme mali v pracovnom pomere prijatú náhradnú účtovníčku, ktorá bola podľa pracovnej zmluvy prijatá na zastupovanie počas PN. Je možné alebo nutné vyplatiť odstupné odchádzajúcej zastupujúcej účtovníčke?


Čítajte viac...

Nové tlačivá na poukázanie 2% z dane v roku 2018

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Piatok, 12. 01. 2018
Nové tlačivá na poukázanie 2% z dane!
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Odborné stanovisko k aplikácií financovania športu zo štátneho rozpočtu

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 29. 11. 2017
Prinášame vám odborné stanovisko od Učenej právnickej spoločnosti k aplikácií právnej úpravy financovania športu zo štátneho rozpočtu.
Čítajte viac...