itretisektor | Ekonomika,Aktuality

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
    01.09. - 15.12.2018
    Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
  •  
    31.03. - 31.03.2019
    Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Pozvánka na workshopy o financovaní MNO

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Pondelok, 02. 10. 2017
Úrad splnomocnenca Vás pozýva na workshopy o financovaní MNO, na ktorom budú prezentovať výstupy pracovných skupín
Čítajte viac...

Zamestnávanie: Rodičovský príspevok a výkon práce

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 13. 09. 2017
Zamestnankyňa má uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú, je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok. Môže mať uzatvorenú pracovnú zmluvu aj v inej organizácii, a zároveň poberať rodičovský príspevok?
Čítajte viac...

Zamestnávanie: Oprávnenie exekútora siahnuť na cestovné náhrady

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 05. 09. 2017

Môže exekútor siahnuť na diéty ?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: K zarátaniu odchodného do príjmu podliehajúceho dohode o zrážkach zo mzdy

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 09. 08. 2017

Je možné zarátať odchodné do príjmu, ktorý podlieha dohode o zrážkam zo mzdy? 


Čítajte viac...

Združenia: Praktické otázky spojené s účtovaním a povinnosťou ukladať účtovné závierky

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 09. 08. 2017

Od akej sumy je občianske združenie povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva, resp. jednoduchého účtovníctva? Je občianske združenie povinné zasielať účtovné závierky a ak áno tak komu? Aké pokuty hrozia v prípade nesplnenia vyššie uvedených povinností? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Dostatočne určité vymedzenie predmetu nájmu

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Štvrtok, 27. 07. 2017

V základnej škole obce prenajímame niektoré triedy súkromnému školskému subjektu. Triedy sa každoročne menia, čím sa mení výmera prenajímaných priestorov. Je možné schváliť pri prenájme len sadzbu nájmu za 1 m2 bez uvedenia presnej plochy výmery prenajímaných priestorov (len všeobecným uvedením, že ide o priestory základnej školy)? 


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Odblokovanie účtu v banke s financiami nepodliehajúcimi exekúcii

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 12. 07. 2017
Exekútor nám zablokoval finančné prostriedky na účte v banke aj napriek tomu, že tieto finančné prostriedky exekúcii nepodliehajú. Mohol takto konať? Má banka povinnosť sledovať aké finančné prostriedky sú na účte?
Čítajte viac...

2% z dane/Legislatíva: Návrh novely Zákona o dani z príjmov vo vzťahu k 2%

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Pondelok, 03. 07. 2017
Prinášame Vám legislatívnu správu k návrhu novely Zákona o dani z príjmov. 

Čítajte viac...