itretisektor | Ekonomika,Aktuality

Zamestnávanie: Vykonávanie zrážok zo mzdy pri súbehu exekúcii

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 14. 06. 2017
Naša zamestnankyňa má platiť exekúciu zrážkami zo mzdy. Jej manžel však pracuje - je živnostník a dospelý syn je evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný. Musí jej ostať 25 % zo sumy životného minima aj na nich? Zároveň nám však prišiel ďalší exekučný príkaz, ktorý jej máme začať uhrádzať zrážkami zo mzdy. Sumy na oboch exekúciách niekoľkonásobne prevyšujú jej mzdu. Musíme začať zrážať obe exekúcie, alebo najprv tú, čo prišla skôr a potom druhú?
Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Sponzorstvo v praxi športových organizácií

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 31. 05. 2017

Predkladaný príspevok prináša zhrnutie prezentácie o sponzorstve v športe v praxi športových organizácií - „Šport a právo 2016“.


Čítajte viac...

Zamestnávanie: K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 24. 05. 2017

Je možné, ak za skupinu zamestnancov, ktorí sa spoločne zúčastnia služobnej cesty, podá vyúčtovanie oprávnených výdavkov spojených so služobnou cestou jeden zamestnanec s tým, že sám za nich prevezme aj cestovné náhrady?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Zrážky zo mzdy zamestnanca od 01. apríla 2017

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 10. 05. 2017

Na základe exekučného príkazu máme nášmu zamestnancovi zrážať zo mzdy zrážky. Ako máme postupovať? V akej výške môžeme zrážky vykonať?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Zastavenie exekúcie pri zrážkach zo mzdy

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Utorok, 09. 05. 2017

Je možné zastaviť exekúciu vykonávanú formou zrážok zo mzdy?


Čítajte viac...

Legislatíva/Zamestnávanie: Legislatívne zmeny v sociálnej oblasti od 01. mája 2017

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Štvrtok, 04. 05. 2017

Prinášame Vám legislatívnu správu venovanú novelám právnych predpisov účinným od 01. mája 2017.


Čítajte viac...

TS: Pozvánka na infosemináre k eurofondovej výzve pre mimovládky z programu Efektívna verejná správa

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Štvrtok, 04. 05. 2017
Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na infosemináre k financovaniu aktivít MNO z eurofondov. 

Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Povinne zverejňovaný plán verejného obstarávateľa?

itretisektor > Ekonomika,Aktuality
Streda, 12. 04. 2017

Má nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby povinnosť sprístupniť na žiadosť podľa infozákona plán verejného obstarávania, pričom jej činnosť financuje VÚC v rozsahu cca 60%?


Čítajte viac...