itretisektor | Centrum voľného času
 • ***Open data***

  prečítajte si odborný článok, ktorý vysvetľuje ako je možné využívať open data v novom režime GDPR
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

Centrum voľného času

Centrum voľného času je v súlade s § 113 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní jednou z foriem výchovno-vzdelávacieho zariadenia. Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času sa zriaďuje ako súčasť školy alebo ako samostatná právnická osoba

Dôvodové správy (7)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (3)
§ Kontrola v školách a školských zariadeniach
Vytvorené: 4. 11. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellas
Zobraz celý text

Možnosti vykonávania kontroly v školách a školských zariadeniach

Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (3)
§ Povinnosť zriaďovateľa súkromného školského zariadenia zriadiť radu školského zariadenia
Vytvorené:30. 05. 2011
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Je súkromné školské zariadenie v zmysle platnej legislatívy povinné zriadiť radu školského zariadenia?

§ Vymenovanie riaditeľa školského zariadenia
Vytvorené:19. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellas
Zobraz celý text

Na aké dlhé obdobie je možné obsadiť voľné miesto riaditeľa školského zariadenie bez výberového konania?

§ Alokované pracovisko
Vytvorené: 2. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Musí na dohode o pracovnej činnosti uvedené alokované pracovisko? Nemôže zamestnanec na dohodu pokryť činnosť na viacerých alokovaných pracoviskách?

Súdne rozhodnutia (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (3)
§ Rozhodnutie o prijatí žiaka do SCVČ
Vytvorené: 6. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Stiahni súbor
§ Zriaďovacia listina centra voľného času
Vytvorené: 4. 10. 2010
Autor:JUDr. Peter Bellás
Stiahni súbor
Register pojmov (2)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť