itretisektor | Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek

Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek

Každá nezisková účtovná jednotka je povinná zostaviť ku koncu účtovného obdobia účtovnú závierku. Pri neziskových účtovných jednotkách sa postupuje v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nadväzujúcimi opatreniami č. MF/24342/2007-74, č. MF/24485/2008-74 a č. MF/25682/2007-74, pričom ak musí mať účtovná jednotka účtovnú závierku overenú audítorom, potom je povinná vyhotovovať aj výročnú správu.Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.