itretisektor | Aktuálny program na Centrálnom portáli pre neziskový sektor
  • ***Vyberanie členských príspevkov od iných osôb ako členov***

    O tom, či športová organizácia (občianske združenie) musí vyberať ročný členský poplatok aj od osôb, ktoré síce majú príslušnosť k organizácii (napr. formou registrácie alebo dobrovoľnícky vzťah) ale nie sú členmi tohto združenia, si môžete prečítať v prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Aktuálny program na Centrálnom portáli pre neziskový sektor

Centrálny portál pre neziskový sektor prináša aktuálny program 

  1. Denne do 10:00 prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú neziskového sektora.
  2. Sledujeme a pripravujeme informácie z rokovaní Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie.
  3. Poskytujeme online a email poradenstvo, ako aj telefonický dispečing každý pracovný deň v čase od 9:00 - 11:00 h. a 13:00 - 14:30 h.
  4. Sledujeme otvorené grantové výzvy.
  5. Pripravujeme odborné články a prípadové štúdie.
  6. Informujeme o dianí v neziskovom sektore prostredníctvom Tlačovej agentúry neziskového sektora.

 


< Späť