itretisektor | TS: Týždeň proti rakovine - „NEODFAJČITE IM DETSTVO!“
  • Vážna novela zákona o neziskových organizáciách

    Osobná zodpovednosť členov správnej rady a riaditeľov n.o. - prelomenie zodpovednosti právnickej osoby prvýkrát v zákone o neziskových organizáciách - Centrálny portál pre neziskový sektor podáva podnet na RADU vlády pre MVO a Úrad splnomocnenca o okamžité riešenie tejto situácie
  • ***Úprava majetku neziskových organizácií***

    Dňa 15. 1. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., ktorou sa upraví nakladanie s majetkom neziskových organizácií. Viac v zverejnenej legislatívnej správe.
  • ***Newsletter č. 3***

    V stredu sme zaslali v poradí 3. Newsleter, v ktorom nájdete, mimo iné, aj manuál na prihlasovanie sa do elektronických schránok.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Týždeň proti rakovine - „NEODFAJČITE IM DETSTVO!“

Liga proti rakovine aj túto jeseň spúšťa v rámci Týždňa proti rakovine edukačno-preventívnu kampaň tentokrát zameranú na jeden z najrozšírenejších karcinogénnych vplyvov - fajčenie. Týždeň proti rakovine začne v pondelok 17.10.2011 a budú ho sprevádzať aktivity zamerané prioritne na rodiny s deťmi a mladých ľudí.

Informovanosť a prevencia má v rámci programov Ligy proti rakovine dominantné miesto. K formám, ktorými túto oblasť pokrýva patria: prednášky pre študentov základných a stredných škôl v Centrách pomoci v Bratislave a Martine; Onkologická výchova - nepovinný predmet vyučovaný na 70 stredných i základných školách na Slovensku; vydávanie letákov a brožúr zameraných na prevenciu a zdravý životný štýl, ktoré Liga proti rakovine bezplatne distribuuje do škôl, zdravotníckych zariadení, na požiadanie ich bezplatne poštou posiela priamo záujemcom. Ďalšou formou ako Liga proti rakovine oslovuje širokú verejnosť sú edukačné kampane v rámci Týždňa proti rakovine, kde sa každý rok zameriava na niektorý z rizikových faktorov, ktoré môžu mať vplyv na vznik onkologických ochorení.

Týždeň proti rakovine 17.10. – 21.10.2011

KAMPAŇ

Edukačná kampaň s headlinom „Neodfajčite im detstvo!“ začne v pondelok 17. októbra a trvať bude do polovice novembra.

Jej cieľom je apelovať na rodičov, aby si uvedomili ich silný vplyv na deti a rozsah možností, ktoré vytvára rodinné prostredie na ďalšie formovanie života detí. V prípade, ak sa v rodine fajčí, dieťa už od malička získava nesprávne návyky, „odkukáva“ zlý životný štýl, ktorý následne formuje a ovplyvňuje jeho ďalší život. Nemenej závažným faktom je, že sa stáva vo fajčiarskej rodine už v útlom veku pasívnym fajčiarom.

Prostredníctvom kampane chce Liga proti rakovine osloviť nielen rodičov detí, ale aj mladých ľudí – budúcich rodičov, mladé ženy a dievčatá – teda matky a budúce matky a tiež tehotné ženy.

Liga proti rakovine pri výbere kampane vychádzala z reálnych poznatkov, získaných v komunikácii s mladými ľuďmi – žiakmi základných a študentmi stredných škôl. Väčšina z nich pri prednáškach o škodlivých účinkoch fajčenia a o zdravom životnom štýle (realizovaných v Centre pomoci LPR v Bratislave) „prezradila“, že najviac ich pri rozhodovaní o fajčení ovplyvnilo to, že fajčia rodičia a ostatní rodinní príslušníci.

S vizuálom kampane sa bude môcť verejnosť stretnúť na celom Slovensku prostredníctvom printových médií, celoslovenských a regionálnych televízií, rádia, CityLight plôch, billboardov, na LCD obrazovkách, v mestských a prímestských autobusoch, diaľkových autobusových spojoch, vo vlakových súpravách ŽSSK, upozorňovať na kampaň budú aj movingboardy. Informácia prostredníctvom letáčika sa bude nachádzať na školách, v zdravotníckych zariadeniach, internetovom kníhkupectve, rozdávať ich budú dobrovoľníci v uliciach Slovenska počas Dňa jabĺk.

Aktivity LPR v boji proti fajčeniu

WORKSHOP ŠTUDENTOV ONKOLOGICKEJ VÝCHOVY

Jednou z pravidelných vzdelávacích aktivít je workshop pre študentov Onkologickej výchovy. Trojdňový workshop pre 100 študentov a pedagógov z celého Slovenska sa uskutoční od 20. do 22. októbra v Bratislave. Jeho nosnou témou bude práve škodlivosť fajčenia a postoj mladých ľudí k fajčeniu. Študentom sa budú venovať odborníci z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, z poradne na odvykanie fajčenia RÚVZ v Bratislave. Svoj pohľad na fajčenie im sprostredkujú aj študenti medicíny, ktorí sa ich budú snažiť osloviť z pozície mladých ľudí. Svoj príbeh i motiváciu prečo prestať fajčiť príde študentom priamo na workshop porozprávať Slavomír Hnatič - slovenská tvár kampane „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“. Ako bývalý fajčiar sprostredkuje študentom všetky dôvody, prečo je život bez cigarety zaujímavejší a čo všetko získal svojim rozhodnutím.

SPOJENIE MLADÝCH PROSTREDNÍCTVOM FACEBOOKU

Jedným zo spôsobov ako osloviť mladých ľudí a motivovať ich aspoň na jeden deň prestať s fajčením je spojenie slovenských portálov a užívateľov internetu. Prostredníctvom aplikácie umiestnenej v období 17.10. – 21.10.2011 na niektorých slovenských portáloch sa užívatelia prostredníctvom facebooku prihlásia k myšlienke prestať fajčiť a stanovia si svoju vlastnú výzvu – byť aspoň jeden deň bez cigarety.

Viac informácii sa dozviete na: www.facebook.com/ligaprotirakovine

DEŇ JABĹK

V piatok - 21. októbra - v závere Týždňa proti rakovine, sa uskutoční už 13-ty ročník Dňa jabĺk. V Bratislave i v sídlach organizačných zložiek Ligy proti rakovine bude možné stretnúť v popoludňajších hodinách dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí Vás oslovia a ponúknu Vám možnosť vymeniť cigaretu za jabĺčko. V Bratislave od 15:00 hod. zdravé jabĺčko ponúknu v centre hlavného mesta na Kamennom námestí, v OC Avion, OC Polus City Center, pred Tescom v Petržalke či v Eurovei.

Rovnako dobrovoľníkov stretnete v Bardejove, Banskej Bystrici, Trnave, Liptovskom Mikuláši, Piešťanoch, Trebišove, Partizánskom, Poprade, Lučenci, Nitre, Skalici, Michalovciach, Pezinku, Vranove nad Topľou, Topoľčanoch, Michalovciach, Čadci, Poprade, Kežmarku, v Nových Zámkoch, Žiline, Martine, Košiciach.

EVENT PRE DETI

Súčasťou Dňa jabĺk bude v piatok, 21. októbra od 16:00 do 19:00 hodiny, v OD Ikea Bratislava aj event pre deti. Jeho cieľom je deťom hravou formou vysvetliť prečo je dôležité nefajčiť a mať zdravé pľúca. Rodičom detí bude Liga proti rakovine vysvetľovať prečo by nemali fajčiť v prítomnosti svojich detí.

Pre deti bude pripravený zaujímavý program, ktorý im ponúkne niekoľko možností zábavy: maľovanie, pečenie jablkového koláča, facepainting, hravé súťaže o zaujímavé ceny. Program bude spestrený divadelným vystúpením, predstavením šaša Ľuboša, zaspievať príde a´cappella Fragile, zatancovať Laci Strike s tanečníkmi.

SLOVENSKÉ A EURÓPSKE AKTIVITY PROTI FAJČENIU

Liga proti rakovine prostredníctvom kampane zameranej na fajčenie zároveň nadväzuje na aktivity Európskej únie, ktorých cieľom je pomôcť fajčiarom prestať fajčiť prostredníctvom motivácie a ukázať im praktické výhody nefajčiara. Kampaň s názvom „Ex-fajčiari sú nezastaviteľní“ chce prostredníctvom nefajčiarov komunikovať s fajčiarmi a na reálnych príkladoch skutočných ľudí – bývalých fajčiarov – poukázať, čo všetko človek získa, keď s fajčením prestane. V rámci kampane uvádza i praktický nástroj, ktorý pri snahe so skoncovaním fajčenia môže byť účinným pomocníkom – internetovú aplikáciu iCoach.

Kampaň EU je plánovaná na 3 roky a Liga proti rakovine svojou lokálnou kampaňou vytvára dobrý priestor na jej implementáciu v rámci Slovenska a znásobuje synergický efekt, ktorý sa môže dosiahnuť vďaka spolupráci zainteresovaných a previazanosti oboch kampaní.


Súbory:

< Späť