itretisektor | O nás
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

O nás

Misia 1.SNSC – prispievať k vytváraniu transparentného, profesionálneho a etického spoločenského prostredia na Slovensku prostredníctvom posilnenia mimovládnych neziskových organizácií (MVO) poskytujúcich verejno-prospešné služby.

Občianske združenie 1. Slovenské neziskové servisné centrum vzniklo v roku 1999 za účelom združenia odborníkov v oblasti práva, daní a účtovníctva, ktorých činnosť sa dotýka organizácií pôsobiacich v neziskovom (treťom) sektore. Cieľom 1.SNSC je poskytovanie najmä poradenstva a služieb pre verejnoprospešné organizácie tak, aby sa tieto organizácie mohli v maximálnej miere venovať aktivitám, za účelom ktorých primárne vznikli. Získavaním informácií, podnetov a spätných väzieb od organizácií a ľudí zo sektora sa potom 1.SNSC snaží analyzovať a ovplyvňovať právne prostredie a súčasne dávať návrhy na skvalitnenie legislatívy, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje činnosť celého sektora.

Činnosť 1. Slovenského neziskového servisného centra sa riadi Stanovami, ktoré upravujú účel občianskeho združenia, podmienky na prijatie za člena, orgány združenia, hospodárenie organizácie a ďalšie potrebné náležitosti.

Oblasti záujmu 1.SNSC sa teda dajú rozdeliť do dvoch veľkých skupín mikro a makro.

Mikro: Projekty v mikro oblasti sú zamerané najmä na riešenie problémov a poradenstvo konkrétnym organizáciám či osobám pôsobiacim v sektore. Poslaním 1.SNSC v tejto oblasti je poskytnúť taký kvalitný servis a poradenstvo, aby sa mimovládne organizácie mohli primárne venovať svojej verejnoprospešnej činnosti.

Makro: Projekty v makro oblasti mapujú aktuálny stav tretieho sektora ako celku a často vychádzajúc z informácií získaných z projektov v mikro oblasti sa snažia v spolupráci so štátnymi orgánmi nájsť riešenia na skvalitnenie celého prostredia. Tieto projekty zahŕňajú činnosti od analýz aktuálneho stavu, či existujúcich problémov, cez vytváranie a koordináciu pracovných skupín z radov pracovníkov v štátnej správe a samospráve na jednej strane a zástupcov vedúcich organizácií tretieho sektora na strane druhej, až často po návrhy na zmenu zodpovedajúcej legislatívy (vytvorenie legislatívneho zámeru, či dokonca až paragrafového znenia).

Chcete využiť naše služby, máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!


< Späť