itretisektor | TS: Víťaz eseje sa venoval Arabskej jari, pôjde na stáž do OSN
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Víťaz eseje sa venoval Arabskej jari, pôjde na stáž do OSN

Michal Fiabáne z Masarykovej univerzity v Brne sa zúčastní stáže pri Stálej misii Slovenskej republiky OSN V Ženeve. Nadácia Pontis v 3. ročníku súťaže o najlepšiu esej zaznamenala rekordnú účasť študentov. Víťazi sa venovali téme Arabskej jari a transformácií severoafrických krajín ma moderné demokracie.

Stáže v Stálej misii Slovenska v OSN v Ženeve sa zúčastní Michal Fiabáne, študent Masarykovej univerzity v Brne. Mladý Žilinčan, ktorý študuje politológiu, sa vo svojej eseji Nová vlna demokracie? Arabská jar a jej paralely s rokom 1989 snažil zhodnotiť skutočnú mieru podobnosti medzi situáciou arabských krajín v súčasnosti a postkomunistickými republikami po roku 1989. Hoci sa dnes študent venuje politickému marketingu, počas bakalárskeho štúdia medzinárodných vzťahov bol oblasťou jeho záujmu práve Blízky východ. „K tejto téme som sa opätovne vrátil aj počas svojho zahraničného pobytu na Kodanskej Univerzite,“ povedal. O kvalite víťaznej eseje svedčí aj fakt, že jeden z členov hodnotiacej komisie Samuel Arbe pôsobiaci v organizácii PDCS o nej uviedol, že jej autor by mohol ísť o tejto téme prednášať aj do Európskeho parlamentu alebo aspoň na ministerstvo zahraničných vecí.

Trojtýždňovú stáž na ministerstve zahraničných vecí vyhrala Zuzana Nováková z Bratislavy vďaka svojej eseji Rovnaká požiadavka, rozdielny kontext? Cieľom jej eseje bolo načrtnúť rôznorodosť podmienok a prostredia, a variabilitu možných výsledkov prebiehajúcich demokratizácií. Zuzana je študentka kombinovaného štúdia odborov rozvojové štúdiá na International Institute of Social studies v Holandsku a odboru medzinárodné vzťahy v Španielskom Instituto Barcelona d'Estudis Internacionales.

Medzi ocenenými bola aj Monika Pohlová, ktorá vyhrala stáž v Nadácii Pontis. Študentka medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave vo svojej eseji Spoločne k modernej demokracii v Severnej Afrike využila poznatky získané pri písaní diplomovej práce. V nej sa venuje práve skúmaniu vzťahov medzi Európskou úniou a krajinami Maghrebu.

Do tretieho ročníka súťaže sa zapojilo 55 súťažiacich. Autori 13 esejí dokonca študujú na zahraničných univerzitách. Najviac zapojených študentov bolo z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Každú esej čítalo a hodnotilo päť členov komisie. Tvorili ju odborníci zo štátnej správy, médií, akademického prostredia a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rozvojovým témam. Študenti si mohli vybrať zo štyroch tém. Najatraktívnejšia pre študentov bola téma transformácie severoafrických krajín na moderné demokracie. Písala o nej viac ako polovica súťažiacich. Ďalšie témy sa týkali budúcnosti slovenskej zahraničnej politiky a moderným technológiám v Afrike.

Tretí ročník súťaže organizovala Nadácia Pontis v rámci projektu Odborne o rozvojových témach. Projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu z finančných prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid. Víťazi si svoje diplomy podpísané ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom prevzali počas Medzinárodnej vedeckej konferencie Rozvoj a demokracia.

Členovia hodnotiacej komisie:

Karla Wursterová, Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí SR.Juraj Mesík, Palackého Univerzita v Olomouci, Peter Brezáni, SFPA,Eva Sládková, Slovenský rozhlas, Juraj Koník, Denník SME, Andrea Girmanová , Platforma MVRO, Samuel Arbe, PDCS, Katarína Bajzíková, PDCS, Ondrej Buchel, Austrálska Univerzita, Andrej Návojský, Človek v ohrození, Tomáš Bokor, Človek v Ohrození, Ivana Raslavská, Nadácia Pontis, Jakub Šimek, Nadácia Pontis, Tatiana Žilková, Nadácia Pontis

*************************************************

Nadácia Pontis                              www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a v minulosti aj na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk  . V marci 2010 nadácia spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk   a v septembri 2010 program firemného dobrovoľníctva prostredníctvom www.HlavyPomahaju.sk  .< Späť