itretisektor | TS:Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre MNO

TS:Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre MNO

Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre MNO si Vás dovoľuje pozvať na mimoriadne zasadnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 02. októbra 2014 o 10:30 hod. v zasadacej miestnosti na prízemí administratívnej budovy na Cukrovej 14 v Bratislave (v sídle Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti).

Témami stretnutia budú:

  • riešenie situácie s neobsadenou funkciou splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, „Stupavskej konferencie“,
  • diskusia o aktuálnych problémoch ktorá trápia MVO a ktoré je potreba verejne deklarovať na pôde rady vlády:
  • vývoj okolo asignácie dane,
  • súčasná situácia s infozákonom,
  • možnosti spustenia charitatívnej reklamy, registre MNO,
  • EU fondy a MVO
  • podpora akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2014-2015,
  • verejné obstarávanie v podmienkach MNO,
  • dopad zákona o ochrane osobných údajov na MVO
  • a mnohé Vami prezentované problémy.

Zdroj: Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre MNO

< Späť