itretisektor | TS: Tržnica na Trnavskom mýte sa od včera zmenila na Tržnicu Bojárt
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Tržnica na Trnavskom mýte sa od včera zmenila na Tržnicu Bojárt

Veľká spoločenská hra inšpirovaná televíznou súťažou Pevnosť Boyard odštartovala včera v Bratislave. Hru navrhla Kateřina Šedá, svetoznáma česká umelkyňa, ktorá podobné projekty už realizovala vo viacerých európskych metropolách. Miestom podujatia bude Tržnica na Trnavskom mýte a hra dostala názov „Tržnica Bojárt“. Postmoderná budova architekta Ivana Matušíka, v ktorej voľakedy pulzoval život, dostane šancu na chytenie druhého dychu. Súťaži sa dva dni – vo štvrtok a v piatok. V sobotu o deviatej vyhlásia finalistov a pred obedom víťazov. Traja víťazi získajú finančnú odmenu spolu vo výške 1300 eur.

Do hry sa včera zapojili desiatky súťažiacich. Súťaži sa teda darí naplniť cieľ - prilákať do Tržnice nových ľudí, dať im príležitosť zoznámiť sa s predajcami a narušiť zabehaný stereotyp tohto priestoru. Organizátorom projektu je tranzit.sk, viac informácií je dostupných na http://www.trznicabojart.org.


www.trznicabojart.org, 22.05.2015


< Späť