itretisektor | Výnosy z činnosti v podvojnom účtovníctve

Výnosy z činnosti v podvojnom účtovníctve

Výnosom je zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky. Výnosy sa účtujú vždy do účtovného obdobia, s ktorým vecne súvisia. Účtujú sa na účtoch účtovej triedy 6, ktoré sa členia na tieto druhy

- Tržby za vlastné výkony a tovar – pri poskytovaní služieb alebo predaji tovaru účtovnou jednotkou,

- Zmena stavu zásob vlastnej výroby – výnosy z titulu výroby vlastných výrobkov, ktoré prechádzajú pri výrobe jednotlivými fázami spracovania,

- Aktivácia – výnosy z titulu výroby majetku alebo služieb pre potreby účtovnej jednotky vo vlastnej réžii,

- Ostatné výnosy – rôzne finančné výnosy,

- Tržby z predaja a prenájmu majetku – výnosy, ktoré plynú účtovnej jednotke pri predaji, resp. prenájme majetku,

- Prijaté príspevky – finančné výnosy z titulu hlavnej činnosti účtovnej jednotky.

Dôvodové správy (1)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Príklady z praxe (1)
D U Príklad účtovania prijatia a použitia podielu zaplatenej dane
Vytvorené: 8. 03. 2011
Autor:Ing. Jana Vršková
Zobraz celý text

V nasledujúcom ilustratívnom príklade je uvedené účtovanie prijatia finančných prostriedkov podielu zaplatenej dane od daňových úradov a ich následné použitie v neziskovej účtovnej jednotke. Keďže tieto finančné prostriedky je možné použiť v priebehu dvoch rokov, v príklade je uvedený postup časového rozlíšenia týchto finančných prostriedkov v podvojnom účtovníctve na dve účtovné obdobia, ktorých sa použitie týka. Súčasne pri obstarávaní dlhodobého majetku z týchto finančných prostriedkov, je takisto potrebné toto použitie časovo rozlíšiť po dobu kedy sa bude dlhodobý majetok používať.

Súdne rozhodnutia (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Register pojmov (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť