itretisektor | TS: Učíme sa pomáhať
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: Učíme sa pomáhať

Pracovníci, dobrovoľníci a priatelia neziskových organizácií sa môžu zúčastniť pokračovania úspešného projektu Voices. Séria štyroch seminárov Učíme sa – jeseň 2011 začína v septembri. Účastníci vďaka skúseným lektorom spoznajú najnovšie trendy komunikácie a marketingu na internete, získajú užitočné rady ako spolupracovať s firmami, naučia sa lepšie argumentovať a účinnejšie viesť pracovné stretnutia. Projekt Učíme sa lepšie pomáhať sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Semináre v projekte Učíme sa lepšie pomáhať budú pripravené a realizované vyhľadávanými profesionálnymi lektormi Pavlom Magicom, Dušanom Ondruškom, Ivanom Ježíkom, Martinom Jesenským, Mariánom Porvažníkom a Jánom Búzom, ktorí majú praktické skúsenosti a zaujímavo kombinujú rôzne vzdelávacie metódy. Semináre sa uskutočnia každý druhý týždeň. Otvárajú sa dve skupiny – utorková a stredajšia, organizácie si teda môžu vybrať termíny z dvoch možností. Výhodou je, že miesto na vzdelávaní nemusí obsadiť z organizácie vždy tá istá osoba.

Témy jednotlivých seminárov Nezisková organizácia Voices vybrala na základe priamych konkrétnych skúseností a na základe prieskumov, ktoré mala možnosť realizovať počas spolupráce s viac ako 200 neziskovými organizáciami. Na príprave sa popri Neziskovej organizácii Voices podieľajú Slovenská debatná asociácia a Občianske združenie PDCS. ,,Obe doterajšie série Učíme sa boli plne obsadené. Veľký záujem a chuť učiť sa sú dôkazom toho, že neziskové organizácie nečakajú len dary a pomoc, ale samy chcú napredovať a pracovať profesionálne a moderne. Najnovšie trendy im naši lektori podávajú zaujímavou a príťažlivou formou,“ hovorí Ivan Ježík, riaditeľ Voices.

Za ostatných 24 mesiacov Voices školila v témach súvisiacich najmä s riadením, komunikáciou a využívaním informačných technológií viac ako 350 pracovníkov z menších i väčších neziskových organizácií. Ich spätná väzba potvrdila, že im získané informácie a nadobudnuté zručnosti pomohli v ďalšej práci. Účastníci si pochvaľujú najmä konkrétnosť a inšpiratívnosť prednášok, ich úzke prepojenie s realitou a ľudsky podávané informácie a skúsenosti.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na http://www.voices.sk/ucimesajesen2011  . Tu nájdu aj podrobné informácie o programe a lektoroch. Do 31. augusta Voices ponúka účastnícky poplatok za zvýhodnenú sumu.

Kontakt:

Ivan Ježík

tel.: 0905 889 607, 02 5441 7940

e-mail: ivan.jezik@voices.sk


< Späť