itretisektor | Pozvánka na konferenciu: Vzťah štátu a občianskej spoločnosti
  • ***Návrhy novely Školského zákona ako aj Zákona č. 553/2003 Z.z. – schválené vládou SR***

    Viac informácii je možné nájsť v tlačovej správe.
  • Daňový výdavok súvisiaci so zakúpením automobilu v zahraničí

    Je poplatok, ktorý zaplatila MNO za účelom uvedenia zakúpeného auta do užívania daňovým poplatkom? Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
    15.05. - 31.05.2016
    Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

Pozvánka na konferenciu: Vzťah štátu a občianskej spoločnosti

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ekofórum, Fórum donorov, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, Rada mládeže Slovenska a SocioFórum, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu

Vzťah štátu a občianskej spoločnosti – sme pripravení spolupracovať?

Termín konania konferencie: 28. - 29. september 2011

Cieľ konferencie:

  • Zozbierať názory predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií na potreby zmien vo vzťahu štát – občianska spoločnosť a otvoriť diskusiu s politikmi o možných podobách takýchto zmien.
  • Využiť výstupy konferencie ako podklad pre tvorbu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti.

Predbežný program:

28. september 2011

Otvorený priestor (Open space) na tému: Čo je potrebné pre rozvoj občianskej spoločnosti?

Otvorený priestor je konferencia, ktorá poskytuje účastníkom možnosť diskutovať o témach, ktoré považujú za dôležité. Je to stretnutie, ktoré umožňuje samoorganizovaným skupinám riešiť nastolené otázky v krátkom čase. Metóda Otvorený priestor sa najčastejšie používa pri strategických diskusiách. Poskytuje priestor na výmenu skúseností a vedomostí medzi účastníkmi.

Aký výsledok možno očakávať od stretnutia?

  • Každá téma, o ktorú niekto prejaví záujem, bude zaradená do programu.
  • Každej téme sa dostane v diskusii toľko pozornosti, koľko účastníci sami uznajú za vhodné.
  • Priebeh diskusie bude zachytený v zápise, ktorý bude k dispozícii všetkým účastníkom.
  • Účastníci sa sami rozhodnú, na akej diskusii sa podieľajú a sami dávajú podnety do diskusie.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa zamysleli nad témou, ktorú by ste radi zaradili do programu, prípadne si k nej pripravili otázky a podnety. Očakávame, že Otvorený priestor umožní účastníkom pripraviť kvalitné podklady na diskusiu s pani premiérkou a zástupcami vlády, ako aj podklady pre tvorbu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti.

29. september 2011

  • Vystúpenie premiérky Ivety Radičovej .
  • Prezentácia výstupov diskusie z prvého dňa a panelová diskusia so zástupcami vlády k navrhovaným zmenám MVO .
  • Záverečné slovo Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o procese tvorby a základných rámcoch Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti a ďalších krokoch.

Praktické informácie:

  • Začiatok stretnutia 28. septembra 2011 o 11:00, predpokladané ukončenie je 29. septembra 2011 o 14:00;
  • počet účastníkov je limitovaný; na stretnutie je potrebné vopred sa prihlásiť, okrem menovite pozvaných hostí; akceptovanie prihlášky potvrdíme e-mailom;
  • ubytovanie (z 28. na 29. septembra 2011) a strava počas trvania konferencie budú pre prihlásených účastníkov zabezpečené;
  • cestovné náklady si hradí každý účastník individuálne.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť do 12. septembra 2011 vyplnením prihlášky prístupnej cez link:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dExwdzYwZTdwV0tOaDZLV0R6bzlhUEE6MA

V prípade otázok kontaktujte Kanceláriu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na telefónnom čísle 02/5729 5501, prípadne e-mailom na splnomocnenec.ros@vlada.gov.sk .

Súbory:

< Späť