itretisektor | Pozvánka na konferenciu: Vzťah štátu a občianskej spoločnosti
 • ***Pojednávanie v izbe klienta***

  Môže zariadenie sociálnych služieb umožniť súdu, aby sa hlavné pojednávanie konalo v izbe pacienta, ktorý kvôli svojmu zdravotnému stavu nie je schopný dostaviť sa na súd napriek tomu, že on s takýmto postupom nesúhlasí?
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Od 25. 5. 2018 začne platiť nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov fyzických osôb. 
  09.05. - 25.05.2018
  *** GDPR ***

Pozvánka na konferenciu: Vzťah štátu a občianskej spoločnosti

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ekofórum, Fórum donorov, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, Rada mládeže Slovenska a SocioFórum, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu

Vzťah štátu a občianskej spoločnosti – sme pripravení spolupracovať?

Termín konania konferencie: 28. - 29. september 2011

Cieľ konferencie:

 • Zozbierať názory predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií na potreby zmien vo vzťahu štát – občianska spoločnosť a otvoriť diskusiu s politikmi o možných podobách takýchto zmien.
 • Využiť výstupy konferencie ako podklad pre tvorbu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti.

Predbežný program:

28. september 2011

Otvorený priestor (Open space) na tému: Čo je potrebné pre rozvoj občianskej spoločnosti?

Otvorený priestor je konferencia, ktorá poskytuje účastníkom možnosť diskutovať o témach, ktoré považujú za dôležité. Je to stretnutie, ktoré umožňuje samoorganizovaným skupinám riešiť nastolené otázky v krátkom čase. Metóda Otvorený priestor sa najčastejšie používa pri strategických diskusiách. Poskytuje priestor na výmenu skúseností a vedomostí medzi účastníkmi.

Aký výsledok možno očakávať od stretnutia?

 • Každá téma, o ktorú niekto prejaví záujem, bude zaradená do programu.
 • Každej téme sa dostane v diskusii toľko pozornosti, koľko účastníci sami uznajú za vhodné.
 • Priebeh diskusie bude zachytený v zápise, ktorý bude k dispozícii všetkým účastníkom.
 • Účastníci sa sami rozhodnú, na akej diskusii sa podieľajú a sami dávajú podnety do diskusie.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa zamysleli nad témou, ktorú by ste radi zaradili do programu, prípadne si k nej pripravili otázky a podnety. Očakávame, že Otvorený priestor umožní účastníkom pripraviť kvalitné podklady na diskusiu s pani premiérkou a zástupcami vlády, ako aj podklady pre tvorbu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti.

29. september 2011

 • Vystúpenie premiérky Ivety Radičovej .
 • Prezentácia výstupov diskusie z prvého dňa a panelová diskusia so zástupcami vlády k navrhovaným zmenám MVO .
 • Záverečné slovo Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o procese tvorby a základných rámcoch Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti a ďalších krokoch.

Praktické informácie:

 • Začiatok stretnutia 28. septembra 2011 o 11:00, predpokladané ukončenie je 29. septembra 2011 o 14:00;
 • počet účastníkov je limitovaný; na stretnutie je potrebné vopred sa prihlásiť, okrem menovite pozvaných hostí; akceptovanie prihlášky potvrdíme e-mailom;
 • ubytovanie (z 28. na 29. septembra 2011) a strava počas trvania konferencie budú pre prihlásených účastníkov zabezpečené;
 • cestovné náklady si hradí každý účastník individuálne.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť do 12. septembra 2011 vyplnením prihlášky prístupnej cez link:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dExwdzYwZTdwV0tOaDZLV0R6bzlhUEE6MA

V prípade otázok kontaktujte Kanceláriu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na telefónnom čísle 02/5729 5501, prípadne e-mailom na splnomocnenec.ros@vlada.gov.sk .

Súbory:

< Späť