itretisektor | TS: Výsledky grantového programu Otvorená knižnica
 • ***Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku - najneskôr do 31.05.2016***

  Prijímatelia pozor, špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane nestačí len zaslať na zverejnenie do 31.05.2016. V tomto termíne už musí byť zverejnená! Viac v prípadovej štúdii.
 • ***Oprava chyby vo zverejnenej špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane***

  Vyskytla sa v súvislosti so zverejňovaním údajov do Obchodného vestníka chyba v špecifikácii? O tom, akým spôsobom v danom prípade postupovať ako aj o následkoch neodstránenia chýb, si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Návrh novely Školského zákona bude predmetom rokovania vlády SR

  Návrh novely Školského zákona ako aj zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme budú predmetom najbližšieho zasadnutia vlády SR, konanom dňa 25.05.2016. O tom, či predkladané návrhy budú schválené Vám prinesieme informáciu už túto stredu. Sledujte nás. Legislatívne správy k návrhom môžete nájsť uverejnené na portáli.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • len tie MNO, ktorých úhrn 2% za rok 2014 je vyšší ako 3 320 EUR.  
  15.05. - 31.05.2016
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom vestníku

TS: Výsledky grantového programu Otvorená knižnica

Karpatská nadácia v spolupráci s Východoslovenskou energetikou a.s. vyhlásila výsledky grantového programu Otvorená knižnica. V programe, ktorý je zameraný na oživenie a zatraktívnenie knižníc na východe Slovenska, bolo podporených 13 projektov v celkovej hodnote 30 000 EUR.


Košická Verejná knižnica J. Bocatia otvorí svoje priestory hre s farbami, rozprávkam, či hudbe a premení sa na komunitné centrum, kde zapojí deti do pútavého kultúrno - literárneho programu. V Gemerskej knižnici P. Dobšinského v Rožňave mladí čitatelia vyjadria svoj pohľad na knihy a čítanie grafitovou maľbou na stenu knižnice. Tradičný čitateľský maratón sa uskutoční na Základnej škole Krymská v Michalovciach. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripraví v prostredí knižnice spoločné čitateľsko - kultúrne aktivity pre viaceré generácie - deti, rodičov a seniorov. Ďalšie z poskytnutých grantov pomôžu obnoviť, či doplniť knižničný fond verejných i školských knižníc v iných východoslovenských obciach.

Kompletný zoznam podporených projektov a výška udelených grantov sú uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tlačovej správy.

Pred nástupom internetovej doby boli knižnice miestom, kam ľudia chodili za dobrou knihou alebo na kvalitné diskusie. Teší nás, že program svojím zameraním oslovil a že sme mohli poskytnúť podporu knižniciam, ktoré sa rozhodli aktívne prispieť k oživeniu svojej ponuky a prilákať ľudí späť do svojich priestorov. Osobne som veľmi rada, že sa medzi podporené projekty zaradili aj projekty knižníc z malých východoslovenských obcí, kde sú tieto ustanovizne často jediným miestom stretávania sa a kultúrneho vyžitia,“ povedala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Prostredníctvom programu Otvorená knižnica chceme deťom ukázať, že knihy nie sú len nutnou školskou pomôckou, ale predovšetkým zdrojom zábavy, príležitosťou nahliadnuť do nových svetov, zažiť nečakané dobrodružstvá. Pri všeobecne známom klesajúcom záujme o knihy je jasné, že knižnice musia na prilákanie detského čitateľa ponúknuť viac, než len ich vypožičanie. Veríme, že programom Otvorená knižnica sme to knižniciam na východnom Slovensku aspoň trochu uľahčili,“ uviedla hovorkyňa Východoslovenskej energetiky a.s. Andrea Danihelová.

Karpatská nadácia financuje grantový program Otvorená knižnica z asignácie dvoch percent dane z príjmu Skupiny VSE.

Cieľom programu je podporiť aktívnu snahu knižníc o prilákanie čitateľa a užívateľa služieb a zároveň ich transformovať na otvorené komunitné priestory aktívne využívané rôznymi skupinami obyvateľov na stretávanie a na spoločné aktivity s dôrazom na deti a mládež.

Viac informácií o programe poskytne:
PhDr. Laura Dittel, riaditeľka, tel.: 055/622 11 52, info@karpatskanadacia.sk

Zoznam podporených organizácií a projektov:


· Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, projekt: Už viem, kam mám ísť, 3 000 EUR
· Gymnázium Štefana Moyzesa, Moldava nad Bodvou, projekt: Kniha k ruke, 3 000 EUR
· Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, projekt: Nový svet rozprávok, fantázie a dobrodružstiev, 1 500 EUR
· Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, projekt: Hakiáda s knihou, 3 000 EUR
· Kultúrno-informačné centrum Veľký Šariš, projekt: Knižničný OPEN kokteilbar pre násťročných, 2 769 EUR
· Obec Zlaté, projekt: Z rozprávky do rozprávky v Zlatianskom kráľovstve, 1 940 EUR
· Základná škola Krymská 5, Michalovce, projekt: Knižnica je „IN“, 2 997,36 EUR
· Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, projekt: Kniha obohacuje myseľ a otvára srdce, 1 530 EUR
· Základná škola s materskou školou Tulčík, projekt: Keď boli starí rodičia deťmi, 1 615,50 EUR
· Gymnázium Janka Francisciho- Rimavského, Levoča, projekt: Poseďme spolu s knihou!, 2 997 EUR
· Základná škola Spišské Vlachy, projekt: Život knihy, kniha v živote, 1 496,69 EUR
· Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, projekt: Zážitkoterapia v knižnici, 3 000 EUR
· Obec Jasov, projekt: Otvoriť knižnicu na spoločné stretnutia pri knihe pre čitateľov rôznych vekových kategórií, 1 154,45 EUR


< Späť