itretisektor | TS: Víkendová škola BrandCamp dopadla na jednotku

TS: Víkendová škola BrandCamp dopadla na jednotku

Voices, n.o. zorganizovala pre zástupcov neziskových organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi prvýkrát novú vzdelávaciu aktivitu BrandCamp 2011 – jesennú víkendovú školu. Dvadsiatka účastníkov a pätica profesionálnych lektorov (Petra Jankovičová, Ivan Ježík, Pavol Magic, Jakub Ptačin a Zora Pauliniová) počas víkendu diskutovali o budovaní značky a prepojení medzi stratégiou organizácie, jej imidžom a spôsobom komunikácie. Účastníci získali informácie o tom, ako byť viditeľnejšími a úspešnejšími pri nadväzovaní partnerstiev a realizácii svojich aktivít. Pozitívne hodnotenie víkendovej školy zo strany zástupcov neziskových organizácií aj lektorov uistilo organizátorov v tom, že stretnutie bolo aj úspešnou networkingovou príležitosťou. BrandCamp sa uskutočnil v trenčianskom Hoteli Ostrov od 30. septembra do 2. októbra 2011. Podujatie finančne podporila Nadácia Intenda. Partnermi Voices pri realizácii boli BACK-SPACE o.z. a Kultúrne centrum AKTIVITY. Viac informácií je k dispozícii na www.voices.sk/brandcamp2011.

Dvadsať zástupcov neziskových organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi sa stretlo na BrandCampe 2011 – jesennej škole o značke, aby lepšie spoznali prepojenie medzi stratégiou organizácie, jej imidžom a spôsobom komunikácie. Témy jednotlivých častí programu vybrala Voices na základe priamych konkrétnych skúseností a komunikácie s mimovládnymi organizáciami. O budovaní dôvery v cieľovej skupine a práci s médiami hovorila PR konzultantka Petra Jankovičová. O procese vytvorenia a rozvíjania identity a systému komunikácie podporujúceho napĺňanie poslania organizácie rozprával Ivan Ježík, riaditeľ Voices. Komunikačné nástroje na internete a možnosti kreatívnej komunikácie neziskových projektov účastníkom predstavil Pavol Magic, šéf komunikácie v internetovej reklamnej sieti Etarget. Proces budovania vizuálnej identity priblížil Jakub Ptačin, ktorý sa viac ako šesť rokov venuje grafickému dizajnu a pracuje na redizajne identity a webov spoločnosti Etarget. Oblasť strategického plánovania a princípy líderstva pokryla trénerka a konzultantka Zora Pauliniová.

Veľmi ma potešil úprimný záujem neziskových organizácií o komunikáciu. Víkend bol aj pre mňa osobne prínosom a zdrojom podnetov, ktoré sama využijem vo svojej práci,“ povedala na adresu BrandCampu lektorka Petra Jankovičová.

BrandCampu 2011 sa zúčastnili zástupcovia menších a stredných neziskových organizácií z rôznych častí Slovenska: CEEV Živica, Slovenský skauting, Ochrana dravcov Slovenska, Nadácia Milana Šimečku, ICM Informačné centrum mladých Krupina, Centrum environmentálnych aktivít, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, YMCA na Slovensku, Young Leaders for Europe, Detská organizácia FÉNIX, Mladiinfo Slovensko, Slovenská debatná asociácia, KOMUNIKUJME SPOLU n.o., KASPIAN, Kultúrne centrum AKTIVITY, Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike a Ulita.

BrandCamp mi poskytol príležitosť stretnúť veľa vynikajúcich ľudí a veľa ma naučil. Každý prednášajúci je nepochybne profesionálom vo svojom obore a ocenil som, že sa nevenovali teóriám, ale zdieľali s nami vlastné skúsenosti. Veľmi poučné pre mňa bolo, že sme mohli spoločne hodnotiť to, čo sme počas svojich aktivít v treťom sektore vybudovali. Zúčastnil som sa niekoľkých vzdelávacích podujatí, ale BrandCamp je prvou skúsenosťou, ktorá bola plná ochotných ľudí a napĺňala ma motiváciou dosahovať stále lepšie a lepšie výsledky. Vďaka bezchybnej organizačnej záštite som sa mohol plne sústrediť na čerpanie inšpirácie a zručností. Nemôžem nespomenúť vynikajúce počasie, vďaka ktorému výlet po Trenčíne hodnotím ako jeden z najlepších zážitkov tohto leta,“ zhodnotil BrandCamp jeden z účastníkov – Miroslav Nemčok zo Slovenskej debatnej asociácie.

,,Okrem neformálnej atmosféry, užitočných vedomostí a aktuálnych trendov priniesol BrandCamp účastníkom aj nové spolupráce a osobné priateľstvá, o ktorých si myslím, že pretrvajú. Taký prínos si cením,“ hovorí Ivan Ježík, riaditeľ Voices.

Kontakt:

Andrea Gajdošová, tel.: 02 5441 7940, 0907 366 450, andrea.gajdosova@voices.sk


< Späť