itretisektor | TS: Roadshow Moderný učiteľ 2011
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Roadshow Moderný učiteľ 2011

Nezisková organizácia Indícia pripravila už siedmy ročník podujatia Roadshow Moderný učiteľ. Podujatie je určené všetkým učiteľom a riadiacim pracovníkom základných i stredných škôl. Koná sa v termíne 17. až 25. októbra 2011 v šiestich mestách a prihlásilo sa naň 920 účastníkov z celého Slovenska. Tohtoročná Roadshow je zameraná na budovanie kvalitnej školy.

Cieľom Roadshow je vytvoriť platformu pre zdieľanie nových myšlienok a postupov a prezentovanie aktivít, ktoré môžu obohatiť vyučovací proces na školách. Prostredníctvom zaujímavých príspevkov sa snaží priblížiť účastníkom možnosti, ako môžu zo svojej školy vytvoriť školu 21. storočia – modernú, otvorenú a podporujúcu. V neposlednom rade ponúka učiteľom možnosť stretnúť sa s kolegami zo svojho regiónu, zdieľať skúsenosti a navzájom sa inšpirovať a povzbudzovať.

Sme presvedčení, že učitelia tiež potrebujú motiváciu a inšpiráciu k tomu, aby mali chuť a energiu učiť kvalitne. A Roadshow je jedným z takýchto podujatí. Teší nás, že je o ňu veľký záujem, že učitelia považujú účasť na nej za užitočnú a skúšajú v školách to, čo na nej videli. Aj vďaka nim je to, o čom sme pred pár rokmi len rozprávali, dnes už realitou,“ hovorí Peter Halák, organizátor Roadshow, Indícia n.o.

Hlavnou témou Roadshow Moderný učiteľ 2011 je budovanie kvality školy. V tomto duchu sa bude niesť aj jej program. Vystúpia v ňom Roman Baranovič z Ústavu informácií a prognóz školstva, Martin Kríž zo Štátneho pedagogického ústavu či Anna Gottweisová z ASC, ktorá svojím príspevkom otvorí nielen celú Roadshow ale aj tému kvality vzdelávania a Tatiana Piovarčiová, ktorá predstaví portál na autoevaluáciu škôl – www.skola21.sk . Priestor dostanú aj samotní učitelia, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti a ukážu príklady dobrej praxe.

Roadshow Moderný učiteľ vznikla z iniciatívy Partneri vo vzdelávaní, ktorá je súčasťou celostvetového projektu spoločnosti Microsoft Partners in Learning. Partnermi Roadshow Moderný učiteľ 2011 sú spoločnosti Steifel Eurocart, Sofos, AP Media, ASC Applied Software Consultants, eTechnology a Iveko. Odbornými partnermi sú P-MAT, Edea partners, Dobrá škola, Úspešná škola, Ústav informácií a prognóz školstva, Štátny pedagogický ústav, Nadácia pre deti Slovenska a Asociácia Susan Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku.

O Indícii

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Našim cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu. Nezisková organizácia Indícia vznikla, aby sa mohla naplno venovať aktivitám pre učiteľov, ktoré niekoľko rokov zastrešovala nezisková organizácia P-MAT.

Kontakt:

Zuzana Tegzová, Indícia, n.o.

e-mail: zuzana.tegzova@indicia.sk< Späť