itretisektor | TS: Premiérka ocenila desiatky Zelených škôl
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 • ***Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára***

  Viac k tejto problematike v odbornom článku.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Premiérka ocenila desiatky Zelených škôl

Titulom a vlajkou medzinárodného vzdelávacieho programu Zelená škola/Eco-Schools sa oddnes môže pýšiť sedemdesiat škôl. Certifikát oceňuje aktivity študentov i učiteľov v ochrane životného prostredia.

Titul Zelená škola je značkou kvality environmentálneho vzdelávania a manažmentu na školách. Okrem Slovenska sa používa v ďalších 46 krajinách sveta. Zelené školy sú nielen ekologickejšie, ale ponúkajú alternatívne metódy výučby so zapojením žiakov. Jedným z cieľov je znížiť vplyv školy na životné prostredie a dosiahnuť, aby sa škola stala iniciátorom pozitívnych zmien vo svojej komunite. Škola, ktorá získala titul, dáva svojim žiakom možnosť učiť sa zážitkom, tráviť viac času v prírode, naučiť sa ju vnímať a chrániť ju.

Na slávnostnom podujatí v Bratislave bolo z rúk predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej ocenených certifikátom Zelená škola sedemdesiat škôl z celého Slovenska. Ďalších pätnásť ich získalo diplom „Na ceste k Zelenej škole“, ktorý predchádza certifikátu.

To, ako žijeme, je aj o tom, v akom prostredí žijeme a ako si ho vážime a ako si ho ctíme. Môžeme mať krásne Slovensko nielen vďaka tomu, čo mu nadelila príroda, ale najmä vďaka tomu, ako sa my voči prírode budeme správať.“ povedala predsedníčka vlády SR Iveta Radičová prítomným školám vo svojom príhovore.

Slávnostnej certifikácie sa zúčastnilo dvesto zástupcov škôl, miest a obcí, pre ktorých organizátori okrem odovzdávania certifikátov pripravili exkurziu na Zelenú školu na Turnianskej ulici, výstavy a kultúrny program.

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň 35-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku registrovaných 216 škôl. Zapojenie do programu Zelená škola odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).

Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s regionálnymi centrami. Národným garantom certifikácie je sieť organizácií Špirála. Podporovateľmi programu sú spoločnosti IKEA Bratislava (www.ikea.sk ) a Východoslovenská energetika (www.vse.sk ).

Ďalšie informácie nájdete na www.zelenaskola.sk  .

Viac informácií a fotografie zo slávnostnej certifikácie:

Radoslav Plánička (manažér programu), tel.: 0915 331 949, e-mail: planicka@zivica.sk


Súbory:

< Späť